Archiv

Podporujeme

Naše první třída - je nás celkem 14

Jaká máme pravidla? Společně jsme si je vytvořili a společně se učíme, jak je dodržovat. 

 1. Budeme si vzájemně pomáhat.
 2. Budeme mluvit slušně.
 3. O přestávce budeme v klidu odpočívat na koberci.
 4. Při špatném chování se přiznáme a přijmeme odpovědnost.
 5. Budeme respektovat kamarádovo místo a jeho pomůcky.
 6. Ráno se před vyučováním připravím-pouzdro a sešity do lavice.
 7. Pastelky a tužky si ostrouháme doma.
 8. Záchod máme pro vykonání potřeby, proto tam nekřičíme a nehoníme se.
 9. Čas přestávky využijeme ke svačině, pití, návštěvy záchodu.
 10. Všechny dospělé osoby budeme nahlas a slušně zdravit.
 11. Budeme ve třídě třídit odpad.

 Co se učíme?

 1. Číst genetickou metodou.
 2. Hodně uvolňovat ruku.
 3. Správně při práci sedět.
 4. Počítat do dvaceti bez přechodu desítky.
 5. Povídat si o světě, ve kterém žijeme.
 6. Nezapomínáme na sport, malování, stříhání, lepení a vyrábění výrobků.

Jaký kroužek můžeme navštěvovat?

 1. Matematika hrou- jsme tam 3
 2. Aerobic - je nás tam 6
 3. Sborový zpěv - jsme tam 4
 4. Přírodovědný kroužek - je nás tam 5
 5. Keramický kroužek - je nás tam 11

Naše výsledky v prvním pololetí (1. ročník)

Všichni jsme prospěli, zvládli jsme učivo ve čtení, psaní, počítání, z předmětu Člověk a jeho svět i ze všech výchov.

Nejlepší z nás jsou: Tereza Kudelková, Samuel Zvířecí, Jana Ignačáková, David Korpas, Ilona Klouparová, Jan Juris a Filip Zoubek.

Ocenění za dobrou práci dostala: Eliška Šubová, Tereza Kudelková, Ilona Klouparová,Karolína Juránková a Florián Felbaba

Všem dětem blahopřeji. Dana Brašíková

 

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

 Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková