Archiv

Podporujeme

Pozvánka na Den otevřených dveří v Základní škole v Písečné

Zveme srdečně všechny bývalé  a současné zaměstnance školy a školky v Písečné, všechny hosty a příznivce na Den otevřených dveří v rámci oslav 120. výročí založení budovy školy číslo 76. Slavnostní začátek proběhne v 10 hodin ve vestibulu školy, bude následovat komentovaná prohlídka s kulturním programem a krátkými video vstupy a na závěr občerstvení. Součástí bude výstava fotografií z historie školy. Den otevřených dveří bude trvat  do 14 hodin. Dana Brašíková, ředitelka školy

 

 

 

 

Program oslav 120. výročí budovy školy číslo 76 v Písečné

15. září 2017 slavnostní zahájení oslav na v rámci Her bez hranic s krátkým kulturním programem a přijetím prvňáčků mezi kamarády ve škole; ohňostroj

21.října 2017 tradiční školní zábava, tentokrát v duchu oslav výročí

23. listopadu 2017 beseda pro veřejnost na téma ochrany životního prostředí v Indonésii. Společnost Green Life řadu let spolupracuje s naší školou. Na besedě budou promítány záběry z fotopastí, které vlastní naše škola, společnost se představí svou činností.

9. prosince 2017 Dětský vánoční ples v kulturním domě.

13. ledna 2018 chystáme divadelní představení pro děti a rodiče v kulturním domě s divadlem Slunečnice - muzikálové představení.

10. února 2018 od 10 hodin Den otevřených dveří ve škole. Prohlídka školy pro veřejnost, krátká prezentace z historie i současnosti školy, přivítání pamětníků z obce i z dáli; fotografická výstava z historie školy; kulturní vystoupení, občerstvení.

10. února 2018 od 20 hodin Výroční ples školy; předtančení, kulturní program, bohaté občerstvení. Ples bude na místenky, společenský oděv nutností.

23. března 2018 vynášení Moreny; kanisterapie pro děti.

14. dubna 2018 slavnostní zasazení památečního stromu; poznávací a soutěžní výlet pro rodiče s dětmi zaměřený na historii školy.

11. května happening Noc literatury se čtením z kronik.

12. května Akademie ke Dni matek

20. června setkání žáků okresních málotřídek v Písečné

 

28. června Zahradní slavnost pro rodiče, děti, veřejnost; slavnostní předávání ocenění nejlepším žákům školy, vyhlášení Olympionika školy a Sportovce roku; výstava výtvarných, keramických a dalších prací žáků školy. Slavnostní ukončení oslav 120. výročí; občerstvení, volná zábava. 

Aktuality

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Uzavření MŠ

Z vážných personálních důvodů bude v pátek 2.2.2018 uzavřená mateřská škola. Děkuji za pochopení. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  Březen  2018 se bude vybírat 28.2.2018 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.