Archiv

Podporujeme

2. ročník

Třídní učitelka: Mgr.Renáta Juříková (ČJ, ČAJS, HV)

Ostatní vyučující: Dana Brašíková (M)

                         Soňa Sókyová (VV, PČ, TV)

Druhý ročník v tomto školním roce navštěvuje 8 žáků.

Seznam žáků:

Jan Böhm

Kristýna Černá

Zuzana Felbabová

Erik Janků

Libuše Jatiová

Daniel Mikudík

Daniel Pavlovič

Simona Pospíšilová

 

Soutěže:

* Děti se účastní sportovních soutěží „Sportovec roku".

* Pěvecká soutěž „Koledy" - školní kolo: Kristýnka Černá  2.místo - postoupila

        do okresního kola - Libuška Jatiová 3.místo

* Všechny děti kreslily výkresy do soutěže na téma: „Uviděli hvězdu a zaradovali se."

* Všechny děti se účastní celoroční soutěže „Čtenář roku", která bude vyhlášena na konci školního roku.

* Všechny děti se účastnily třídního kola recitační soutěže, Zuzanka Felbabová se zúčastnila školního kola.

* Děti, které chodí do aerobiku či pěveckého kroužku, se pravidelně účastní vystoupení (Vánoční trhy, MDŽ, atd.).

Všichni jsme prospěli, zvládli jsme učivo ve čtení, psaní, počítání, z předmětu Člověk a jeho svět i ze všech výchov.

Nejlepší z nás jsou: Simona Pospíšilová, Libuše Jatiová, Zuzana Felbabová, Kristýna Černá

 Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková