Archiv

Podporujeme

Aerobik

Tento taneční kroužek vede paní učitelka Mgr. Renáta Juříková.

Žáci se scházejí každé úterý od 13 do 13.45 hodin (1. skupina) a od 13.45 do 14.30 hodin (druhá skupina).

Připravují program na nejrůznější vystoupení. Používají nejrůznější pomůcky a oblečení zakoupené ze sponzorských darů.

Cvičení malých

Aerobik Aerobik Aerobik Aerobik

Aerobik Aerobik Aerobik Aerobik

Aerobik

Cvičení velkých

Aerobik velcí Aerobik velcí Aerobik velcí Aerobik velcí

Aerobik velcí Aerobik velcí Aerobik velcí Aerobik velcí

Aerobik velcí Aerobik velcí aerobik velcí aerobik velcí

aerobik velcí

Společné foto

aerobik aerobik

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková