Archiv

Podporujeme

Aerobik

aerobik aerobik aerobik aerobik

aerobik

Vedoucí kroužku:

Mgr.Renáta Juříková

Rozdělení kroužku:

Kroužek funguje druhým rokem. Nyní je rozdělen na dvě části :

  • mladší žákyně/žáci (1.+ 2.ročník),17 dětí - z toho 2 chlapci
  • starší žákyně/žáci (3.- 5.ročník), 18 dětí - z toho 5 chlapců

 

     Děti se zde učí základní kroky aerobiku, správné držení těla, základy tance. Učí se poslouchat a vnímat hudbu, její melodii a rytmus, vyjádřit hudbu svým pocitem. Rozvíjí se jejich pohybové a hudební dovednosti a schopnosti. Výstupem je vždy nacvičení taneční sestavy.

     Děti pohyb potřebují, v téhle době počítačů a kabelových televizí obzvlášť. Tento kroužek jim nabízí celou vyučovací hodinu pohybu. Když se to vezme v globálu, je to málo, ale třeba aerobik či tanec navnadí děti k tomu, aby cvičily i doma či vyhledávaly pohyb i v jiných kroužcích. Kroužek podporuje zdravý způsob života. „Kdo tančí nezlobí" - to je název našeho prvního vystoupení. Tím, že dětem dáme prostor a možnost k pohybu, možnost se nějakým způsobem realizovat, nebudou nám demolovat autobusové zastávky. Pohybem bojujeme proti asociálnímu chování dětí a mladistvé delikvenci.

     Studiem vysoké školy oboru „rekreologie - pedagogika volného času"  získávám mnoho informací, vědomostí a praktických zkušeností v oblasti pohybové výchovy dětí, mládeže i dospělých. Prostřednictvím tohoto kroužku mám možnost předávat je dál.

 

Vystoupení:

13. března: Na setkání seniorů s představiteli obce Písečná

6.března: Na slavnostní schůzi Svazu žen v obci

13. listopadu : Otevření KD v Písečné - vystoupení mladších žáků/žákyň (sestavy: Kočky, Den a noc)

 

Připravovaná vystoupení:

Prosinec 2009: Vítání občánků v Nové Vsi - vystoupí mladší žáci/žákyně (sestava: Kočky)

13.12.2009: Vystoupení na vánočních trzích na návsi v Písečné (starší žáci - sestava Rozjedeme to)

Březen 2010: Vystoupení u příležitosti MDŽ ve škole (starší žáci/žákyně se sestavou Rozjedeme to a mladší se sestavou Kouzlo lásky)

Květen 2010: Vystoupení na Akademii v duchu celoročního projektu Čarujeme celý rok

Aktuality

Uzavření MŠ

Z vážných personálních důvodů bude v pátek 2.2.2018 uzavřená mateřská škola. Děkuji za pochopení. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  Březen  2018 se bude vybírat 28.2.2018 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.