Archiv

Podporujeme

Aerobik

aerobik aerobik aerobik aerobik

aerobik

Vedoucí kroužku:

Mgr.Renáta Juříková

Rozdělení kroužku:

Kroužek funguje druhým rokem. Nyní je rozdělen na dvě části :

  • mladší žákyně/žáci (1.+ 2.ročník),17 dětí - z toho 2 chlapci
  • starší žákyně/žáci (3.- 5.ročník), 18 dětí - z toho 5 chlapců

 

     Děti se zde učí základní kroky aerobiku, správné držení těla, základy tance. Učí se poslouchat a vnímat hudbu, její melodii a rytmus, vyjádřit hudbu svým pocitem. Rozvíjí se jejich pohybové a hudební dovednosti a schopnosti. Výstupem je vždy nacvičení taneční sestavy.

     Děti pohyb potřebují, v téhle době počítačů a kabelových televizí obzvlášť. Tento kroužek jim nabízí celou vyučovací hodinu pohybu. Když se to vezme v globálu, je to málo, ale třeba aerobik či tanec navnadí děti k tomu, aby cvičily i doma či vyhledávaly pohyb i v jiných kroužcích. Kroužek podporuje zdravý způsob života. „Kdo tančí nezlobí" - to je název našeho prvního vystoupení. Tím, že dětem dáme prostor a možnost k pohybu, možnost se nějakým způsobem realizovat, nebudou nám demolovat autobusové zastávky. Pohybem bojujeme proti asociálnímu chování dětí a mladistvé delikvenci.

     Studiem vysoké školy oboru „rekreologie - pedagogika volného času"  získávám mnoho informací, vědomostí a praktických zkušeností v oblasti pohybové výchovy dětí, mládeže i dospělých. Prostřednictvím tohoto kroužku mám možnost předávat je dál.

 

Vystoupení:

13. března: Na setkání seniorů s představiteli obce Písečná

6.března: Na slavnostní schůzi Svazu žen v obci

13. listopadu : Otevření KD v Písečné - vystoupení mladších žáků/žákyň (sestavy: Kočky, Den a noc)

 

Připravovaná vystoupení:

Prosinec 2009: Vítání občánků v Nové Vsi - vystoupí mladší žáci/žákyně (sestava: Kočky)

13.12.2009: Vystoupení na vánočních trzích na návsi v Písečné (starší žáci - sestava Rozjedeme to)

Březen 2010: Vystoupení u příležitosti MDŽ ve škole (starší žáci/žákyně se sestavou Rozjedeme to a mladší se sestavou Kouzlo lásky)

Květen 2010: Vystoupení na Akademii v duchu celoročního projektu Čarujeme celý rok

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková