Archiv

Podporujeme

Jako každý rok jsme započali našim tradičním zahájením, kdy jsme přivítali hlavně naše nové prvňáčky.

1.9. 2016

Vložený obrázek

10.11.2016 Slavnost slabikáře

Vložený obrázek Vložený obrázek

31.10.2016 Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

Vložený obrázek Vložený obrázek

4.11.2016 byl ve 2.třídě Černý den - byli opravdu hodně strašidelní

Vložený obrázek

11.11.2016 k nám přijela opět skupiny projektu Green life.

Oznámili nám, že jsme se s naším videem o tygrovi umístili na 2. místě ze 42 škol.

Vložený obrázek

5.12.2016 Mikuláš ve škole

Vložený obrázek Vložený obrázek

9.12.2016 Hudební divadlo pana Urbánka

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

19.12.2016 Návstěva v krmelce a první pomoc

Vložený obrázek Vložený obrázek

 

ZŠ a MŠ Písečná vám přeje krásné svátky vánoční

Vložený obrázek

4.1.2017 Beseda s animátorem panem Podolským

Vložený obrázek

8.3. ukončení plaveckého výcviku

Vložený obrázek

10.3. Peer program

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek 

13.3. Muzikoterapie

Vložený obrázek

18.4. Zápis do ZŠ

Vložený obrázek Vložený obrázek

13.5. Akademie ke Dni matek 3

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková