Archiv

Podporujeme

Akce MŠ 2017/2018

 

II.POLOLETÍ

 

 

Úterý 16.1.2018

NÁVŠTĚVA DOMU SENIORŮ "SOUŽITÍ" V MIKULOVICÍCH

Děti vystoupí s novorečním pásmem básní, písní, tanečků a Sluníčka zahrají zimní pohádku.

Pojedou pouze děti ze Sluníček a starší vybrané Berušky - doveďte děti do MŠ do 7.00 hod.

Odjezd autobusem z rozcestí v 7.44 hod., jízdné hrazeno z kultury.

 

 

Úterý 6.2.2018 od 16.15 hod.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Srdečně Vás všechny zveme na třídní schůzku, kde se dozvíte hodnocení pololetí a plánované akce do konce školního roku.

 

 

Pondělí 5.2.2018 v dopoledních hodinách

MUZIKOTERAPIE V MŠ

Hrazeno z kultury

 

 

Úterý 27.2.2018 od 15.45 hod.

BESEDA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Přednáška speciálních pedagogů- logopedů Mgr. P.Škrobálka a Mgr. D.Raifové o celkové zralosti předškolních dětí, co by měly znát a umět, než nastoupí do prví třídy. Srdečně zveme všechny rodiče dětí ze Sluníček a starších Berušek.

 

 

Úterý 13.3.2018

DPB JESENÍK - POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE 

Přiveďte děti do MŠ do 7.00 hod.

Odjezd autobusem z parkoviště u mlýna.

Vstupné 60 - Kč - hrazeno z kultury. Bus. - hrazen ze sponzorského účtu

 

 

Pátek 23.3.2018 v dopoledních hodinách

VYNÁŠENÍ MORENY

Symbolické rozloučení se zimou a přivítání jarních dnů. Průvod po vsi, krátké zastavení v obchodě, kadeřnictví a Jednotě, kde děti z MŠ i ZŠ zazpívají písně, přednesou říkadla a básně za doprovodu řehtaček a různých ozvučných nástrojů. Zapálení a vhození Moreny do řeky. Přivítání jara Zimo, zimo táhni pryč.....

 

 

Středa 28.3.2018

WORKSHOP V MŠ

Workshop pro dítě a mámu, ( tátu ) - společně zvládneme 1.třídu

Informace lektorky Hany Otevřelové o všech oblastech školní zralostia a její důležitosti pro úspěch prvňáčka. Názorné ukázky, jak danou oblast priověřit, rozvíjet...

 

 

Čtvrtek 29.3.2018

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

 

Úterý 3.4.2018  od 14.30 h.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY V ZŠ

Rozpis času pro rodiče bude v šatně na stolečku.

 

 

Středa 4.4.2018 v dopoledních hodinách

DIVADÉLKO O LÍNÉM KUBOVI

Pohádka s velkými marionetami s hercem z Valašského Meziříčí.

 

 

Čtvrtek 19.4.2018 v dopoledních hodinách

NÁVŠTĚVA ZŠ

Shlédnutí Pošťácké pohádky, kterou nám zahrají děti z 5.třídy ZŠ.

 

 

Úterý 24.4.2018 od 15.30 hod.

MALÝ ZPĚVÁČEK

Vyhlašujeme pěveckou a recitační soutěž s domácí přípravou vašich dětí. Děti se budou prezentovat v rámci své věkové kategorie, ve kterých budou vyhlášena a oceněna první 3 místa a rovněž i všichni zúčastnění. Fantazii se meze nekladou. Těšíme se na Vaši účast.

 

 

Sobota 12.5.2018 od 14.30 h. v KD Písečná

AKADEMIE KE DNI MATEK

Vystoupení dětí z MŠ i ZŠ.

 

 

Úterý 15.5.2018 v dopoledních hodinách

NÁVŠTĚVA SENIORŮ V SOUŽITÍ MIKULOVICE

Vystoupení pro seniory s pásmem básní, tanců a písní z Akademie.

Přiveďte děti do MŠ do 7.00 hod. Svačinka. Odjezd ČSAD v 7.57 hod. z rozcestí.

 

 

Pondělí 21.5.2008 od 8.30 h.

ZÁPIS DO MŠ

Zveme vás na den otevřených dveří a zápis dětí do naší MŠ. Od 10.15 h. můžete s dětmi shlédnout 3 krátké pohádky malého divadélka ze Šternberku.

 

 

Úterý 22.5.2018 od 9.15 hod.

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

Fotografování předškoláčků na tablo a společné fotografie jednotlivých tříd.

 

 

Pátek 1.6.2018 v dopoledních hodinách

DEN DĚTÍ

Výlet do Faunaparku v Lipové-lázních.

Přiveďte děti do 7.15 hod. do MŠ. Svačinka. Odjezd autobusem v 8.30 hod. z rozcestí.

 

 

Pondělí 4.6.2018 v dopoledních hodinách

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI ZŠ

Hry a soutěže na hřišti u školy pod vedením dětí z páté třídy a p. uč. Jarošové.

 

 

Sobota 16.6.2018, odjezd od ZŠ v 8.hod.

CELODENNÍ VÝLET DO DINOPARKU DO OSTRAVY

Pro přihlášené rodiče a děti.

 

 

Pátek 22.6.2018

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Krátké vystoupení a pasování předškoláků na zahradě MŠ nebo v případě deštivého počasí v KD. Zábava pro všechny děti i rodiče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................

I.POLOLETÍ

 


Středa 20.9.2017 v dopoledních hodinách

DEPISTÁŽ V MŠ

Logopedická depistáž Mgr. P.Škrobálka a Mgr. D.Raifové.Úterý 26.9.2017 od 16.15 hod.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Srdečně Vás zveme na třídní schůzku, kde se seznámíte s novým ŠVP, řádem školy a s jinými důležitými informacemi.Středa 27.9.2017

I. LEKCE PLAVÁNÍ NA BAZÉNU V ČESKÉ VSI

Celkem 10 lekcí pouze pro děti ze třídy Sluníček.Pátek 6.10.2017 

VÝLET DO PSÍHO ÚTULKU VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH

Dopolední výlet Pondělí 16.10.2017 v dopoledních hodinách

DPB V JESENÍKU "O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE"

Vstupné placeno z kultury.Čtvrtek 9.11.2017 v dopoledních hodinách

DIVADLO V MŠ "PRINC BAJAJA"Pondělí 20.11.2017 v dopoledních hodinách

BESEDA S VETERINÁŘKOU

Ukázka práce veterinářky MvDr.A.Marečkové s vlčákem Roxankou.Úterý 28.11.2017 v dopoledních hodinách

ČTENÍ V MŠ

Čtení pohádek a příběhů dětmi ze ZŠ. Pátek 1.12.2017 od 15.30 hod.

KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Zpívání vánočních koled a písní na návsi. Rozsvícení vánočního stromu.Úterý 5.12.2017 v dopoledních hodinách

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA V MŠ

Návštěva MIkuláše, andělů a čertíků u nás ve školce. Zpívání koled a tancování s čertíky i anděly. Rozdávání nadílky.Čtvrtek 14.12.2017 od 15.45 hod.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Pásmo písní, básní, vánočních koled ve třídě Berušek. Zimní pohádka a vánoční koledy ve třídě Sluníček.

 

 

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková