Archiv

Podporujeme

Akce MŠ 2017/2018

 

II.POLOLETÍ

 

 

Úterý 16.1.2018

NÁVŠTĚVA DOMU SENIORŮ "SOUŽITÍ" V MIKULOVICÍCH

Děti vystoupí s novorečním pásmem básní, písní, tanečků a Sluníčka zahrají zimní pohádku.

Pojedou pouze děti ze Sluníček a starší vybrané Berušky - doveďte děti do MŠ do 7.00 hod.

Odjezd autobusem z rozcestí v 7.44 hod., jízdné hrazeno z kultury.

 

 

Úterý 6.2.2018 od 16.15 hod.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Srdečně Vás všechny zveme na třídní schůzku, kde se dozvíte hodnocení pololetí a plánované akce do konce školního roku.

 

 

Pondělí 5.2.2018 v dopoledních hodinách

MUZIKOTERAPIE V MŠ

Hrazeno z kultury

 

 

Úterý 27.2.2018 od 15.45 hod.

BESEDA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Přednáška speciálních pedagogů- logopedů Mgr. P.Škrobálka a Mgr. D.Raifové o celkové zralosti předškolních dětí, co by měly znát a umět, než nastoupí do prví třídy. Srdečně zveme všechny rodiče dětí ze Sluníček a starších Berušek.

 

 

Úterý 13.3.2018

DPB JESENÍK - POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE 

Přiveďte děti do MŠ do 7.00 hod.

Odjezd autobusem z parkoviště u mlýna.

Vstupné 60 - Kč - hrazeno z kultury. Bus. - hrazen ze sponzorského účtu

 

 

Pátek 23.3.2018 v dopoledních hodinách

VYNÁŠENÍ MORENY

Symbolické rozloučení se zimou a přivítání jarních dnů. Průvod po vsi, krátké zastavení v obchodě, kadeřnictví a Jednotě, kde děti z MŠ i ZŠ zazpívají písně, přednesou říkadla a básně za doprovodu řehtaček a různých ozvučných nástrojů. Zapálení a vhození Moreny do řeky. Přivítání jara Zimo, zimo táhni pryč.....

 

 

Středa 28.3.2018

WORKSHOP V MŠ

Workshop pro dítě a mámu, ( tátu ) - společně zvládneme 1.třídu

Informace lektorky Hany Otevřelové o všech oblastech školní zralostia a její důležitosti pro úspěch prvňáčka. Názorné ukázky, jak danou oblast priověřit, rozvíjet....

 

 

Čtvrtek 29.3.2018

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

 

Úterý 3.4.2018

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

 

 

 

 


I.POLOLETÍ

 


Středa 20.9.2017 v dopoledních hodinách

DEPISTÁŽ V MŠ

Logopedická depistáž Mgr. P.Škrobálka a Mgr. D.Raifové.Úterý 26.9.2017 od 16.15 hod.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Srdečně Vás zveme na třídní schůzku, kde se seznámíte s novým ŠVP, řádem školy a s jinými důležitými informacemi.Středa 27.9.2017

I. LEKCE PLAVÁNÍ NA BAZÉNU V ČESKÉ VSI

Celkem 10 lekcí pouze pro děti ze třídy Sluníček.Pátek 6.10.2017 

VÝLET DO PSÍHO ÚTULKU VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH

Dopolední výlet Pondělí 16.10.2017 v dopoledních hodinách

DPB V JESENÍKU "O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE"

Vstupné placeno z kultury.Čtvrtek 9.11.2017 v dopoledních hodinách

DIVADLO V MŠ "PRINC BAJAJA"Pondělí 20.11.2017 v dopoledních hodinách

BESEDA S VETERINÁŘKOU

Ukázka práce veterinářky MvDr.A.Marečkové s vlčákem Roxankou.Úterý 28.11.2017 v dopoledních hodinách

ČTENÍ V MŠ

Čtení pohádek a příběhů dětmi ze ZŠ. Pátek 1.12.2017 od 15.30 hod.

KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Zpívání vánočních koled a písní na návsi. Rozsvícení vánočního stromu.Úterý 5.12.2017 v dopoledních hodinách

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA V MŠ

Návštěva MIkuláše, andělů a čertíků u nás ve školce. Zpívání koled a tancování s čertíky i anděly. Rozdávání nadílky.Čtvrtek 14.12.2017 od 15.45 hod.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Pásmo písní, básní, vánočních koled ve třídě Berušek. Zimní pohádka a vánoční koledy ve třídě Sluníček.

 

 

 

 

 

Aktuality

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Uzavření MŠ

Z vážných personálních důvodů bude v pátek 2.2.2018 uzavřená mateřská škola. Děkuji za pochopení. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  Březen  2018 se bude vybírat 28.2.2018 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.