Archiv

Podporujeme

 

 

II.POLOLETÍ

 

Úterý 13.1.2015 v 15.45.h.

Beseda školní zralosti

Zajímavá přednáška o celkové zralosti předškolních dětí Mgr. Pavla Škrobálka a Mgr.Raifové speciálních pedagogů - logopedů. Zveme všechny rodiče dětí ze Sluníček a nejstarších dětí z Berušek.

 

 

Čtvrtek 15.1.2015, pouze Sluníčka a nejstarší Berušky

Návštěva domu Soužití 2005

Vystoupení dětí s novoročním pásmem písní a básní a předávání dárečků seniorům.

Příchod do MŠ do 7.15.h., svačinka

Odjezd z rozcestí v 8.00 hod.

 

 

 

Pondělí 2.2.2015 nebo úterý 3.2.2015 od 15.15 hod.

Kdo ukoulí větší kouli aneb hrátky na sněhu

Odpolední hry rodičů s dětmi na sněhu. Stavění sněhuláka, sjezd na bobech a saních z kopce, házení koulí na cíl, slalom a jiné zimní aktivity. Srdečně Vás zveme. Přineste si boby a sáně. TATO AKCE SE RUŠÍ Z DŮVODU MALÉ SNĚHOVÉ NADÍLKY. BUDEME HLÍDAT POČASÍ A OPERATIVNĚ AKCI USKUTEČNÍME.

 

 

 

VYHLAŠUJEME NA CELÝ MĚSÍC ÚNOR RODINNOU SOUTĚŽ

O NEJKRÁSNĚJŠÍ SNĚHOVOU VLOČKU

FANTAZII A NÁPADITOSTI, MATERIÁLU A VELIKOSTI SNĚHOVÉ VLOČKY SE MEZE NEKLADOU.

VLOČKY MŮŽETE NOSIT BĚHEM CELÉHO ÚNORA A KONCEM MĚSÍCE BUDE VYHODNOCENÍ.

VLOČKY PAK BUDOU V ŠATNĚ VYSTAVENY.

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ A RADOSTNÉ TVOŘENÍ VE SPOLUPRÁCI S VLASTNÍMI DĚTMI.

 

 

 

 

Čtvrtek 5.2.2015 od 15.h.

Zápis dětí do 1.třídy ZŠ v Písečné

V MŠ v šatně na stolečku si napište předběžný čas.

 

 

 

Sobota 7.2.2015 od 9.30 h. pouze vybrané děti ze Sluníček

Vítání občánků na OÚ v Písečné

Pásmo básní na uvítání nových občánků v Písečné.

 

 

 

Od úterý 17.2. - do pátku 20.2.2015 v odpoledních hodinách

Lyžařský výcvik na Miroslavi

Pouze pro děti rodičů, které měli o lyžařský kurz zájem.

 

 

 

Úterý 17.2.2015 v 16.15.h.

Třídní schůzka

Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzku, kde se bude hodnotit I.pololetí, budete seznámeni s plány a akcemi II.pololetí a budou se schvalovat návrhy na celodenní výlet rodičů s dětmi. Předneseme návrh na sbírání PET víček pro vybrané dítě s handicapem. Diskuze na závěr.

 

 

 

Čtvrtek 19.2.2015 pouze děti ze Sluníček

Výchovný program v DUZE Jeseník - Pes přítel člověka

Příchod do MŠ do 7.15. hod., svačinka

Odjezd ČSAD z rozcestí v 8.03 hod.

 

 

 

Úterý 3.3.a středa 4.3.2015 v dopoledních hodinách

Návštěva solné jeskyně v Jeseníku

Jedou pouze děti rodičů, kteří projevili zájem o tuto nabídku.

 

 

 

Čtvrtek 5.3.2015 od 15 hod.

Keramické tvoření s rodiči

Zveme všechny rodiče na výtvarné tvoření s dětmi. S pomocí paní Janošťákové z DUHY budeme tvořit výrobky z keramické hlíny podle své fantazie i chybějící pohádkové postavičky na nástěnku do MŠ.

 

 

 

Středa 11.3.2015 v dopoledních hodinách

 Vyhodnocení rodinné soutěže O nejkrásnější vločku.

Všechny vyrobené sněhové vločky byly krásné a originální a děkujeme všem rodičům, kteří si našli na své děti čas a společnými silami vyrobili opravdu jedinečné výrobky. Ty můžete společně s námi obdivovat v šatně, kde nám tvoří příjemnou výzdobu. Při vyhodnocení nám pomáhali rodiče a tak i jejich hlasy rozhodly o prvních třech místech.

I. místo  - Valerka a Vanesska Hlavaté s maminkou

II. místo - Ivetka a Lenička Manglovy s maminkou

III. místo - Kubík Falát s babičkou

GRATULUJEME a všechny v soutěži zúčastněné děti dostanou porci z dortu sněhové vločky, který nám upekla paní Juránková. Děkujeme.

 

 

 

Pátek 20.3.2015 od 9.hod.

Vynášení Moreny

Symbolické rozloučení se zimou a přivítání jarních dnů. Průvod po vsi, krátké zastavení v obchodě, lékárně, kadeřnictví a Jednotě, kde děti z MŠ i ZŠ zazpívají písně, přednesou říkadla a básně za doprovodu řehtaček a různých ozvučných nástrojů. Zapálení a vhození Moreny do řeky. Přivítání jara.

 

 

 

 

Čtvrtek 9.4.2015 od 8.30.hod. pouze Sluníčka

Výukový program v Duze "Krtek"

Příchod do MŠ do 7.15, svačinka

Odjezd v 8.03 ČSAD z rozcestí

 

 

 

Pátek 10.4.2015 v dopoledních hodinách

Ukázka sokolníků na zahradě ZŠ

 

 

 

Středa 22.4.2015 od 8.30 hod

Zápis dětí do MŠ - Den otevřených dveří

Přivítání nových dětí, prohlídka školky, ukázka výchovné práce a tvoření dětí, shlédnutí 3 krátkých pohádek malého divadélka pro nové děti.

 

 

 

Pondělí 27.4.2015 od 10.hod. v MŠ - ZRUŠENO

Divadélko hrané dětmi ze ZŠ Česká Ves

 

 

 

Sobota 9.5.2015 od 14.hod.

Akademie v kulturním domě v Písečné

Krátké vystoupení Berušek i Sluníček s programem ke Dni matek

 

 

 

Čtvrtek 14.5.2015 v dopoledních hodinách

Krátké vystoupení pro seniory v Soužití 2005 Mikulovice

Nejstarší Berušky a Sluníčka předvedou seniorům pásmo básní, písní a tanečků a předají vyrobené dárečky.

Příchod do MŠ DO 7.15, svačinka,

Odjezd ČSAD z rozcestí v 8.00 hod.

 

 

 

Pátek 15.5.205 v dopoledních hodinách od 8.30.hod.

Fotografování budoucích školáků na tablo a společná fotografie všech dětí

 

 

 

Středa 20.5.2015 v dopoledních hodinách

Čtení v MŠ

Děti ze ZŠ přijdou do školky přečíst krátké pohádky a příběhy, přednesou dětem hádanky a různé úkoly.

 

 

 

Čtvrtek 28.5.2015 v dopoledních hodinách

Návštěva mokřady v Písečné

Pan Konečný provede děti slovem i ukázkou do říše vodních živočichů a hmyzu.

 

 

 

Pátek 29.5.2015 v dopoledních hodinách

Den dětí v MŠ

Zábavné hry a soutěže pro děti na školní zahradě, rozdávání diplomů a drobných sladkostí. ( podle počasí i v prostorách školky )

 

 

 

Pondělí 1.6.2015

Ukázka cizokrajných zvířat

Ukázka hadů, anakondy, leguánů, chameleonů, australské veverky......s výkladem, kontaktem - pohlazením....

 

 

 

Úterý 2.6.2015 v dopoledních hodinách - podle počasí přesunuto na 4.6.

Sportovní dopoledne na školním hřišti ZŠ

Sportovní hry a soutěže v družstvech na školním hřišti ZŠ pod vedením nejstarších dětí ZŠ.

 

 

 

Středa 10.6.2015 v dopoledních hodinách

Sportovní dopoledne na naší zahradě s dětmi ze Supíkovic.

 

 

 

Sobota 13.6.2015

Výlet dětí s rodiči na lesní bar do Lipové-lázní

Odjezd vlakem z vlakového nádraží v 8.28 hod. Přijďte do 8.15hod., aby byla zakoupena levnější hromadná jízdenka.

 

 

 

Pátek 26.6.2015 v 15.45. hod.

Ukončení školního roku a rozloučení se školáky

Krátké vystoupení a pasování předškolních dětí, zábava pod vedením hudební skupiny Domina, občerstvení, langoše paní Slovákové....

 

 

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY

Kolektiv MŠ

Vložený obrázek

 

................................................................................................................................................................................

I.pololetí...

 

Všechny akce, u kterých ještě není jistý termín, se budou průbežně doplňovat.

 

 

Čtvrtek 18.9.2014  pouze pro Sluníčka

1. Lekce plavání od 8.30 - 9.30 hod.

10 lekcí každý čtvrtek

ZMĚNA V ODJEZDU - pravidelný odjezd v 8.05 hod. ČSAD z rozcestí

Příchod do MŠ - do 7.15 hod.

 

 

Pátek 19.9.2014 pouze Sluníčka

Každý den s Vámi - akce Technických služeb na náměstí v Jeseníku  "O odpadech všichni a společně"

Příchod do MŠ - do 7.15 hod., svačinka

Odjezd - 8.03 hod. z rozcestí ČSAD

 

 

Středa 24.9.2014 pouze Sluníčka a nejstarších 8 Berušek

Návštěva denního stacionáře Šimon v Jeseníku

Odjezd v 9.15 h. ČSAD z rozcestí, jízdenka placena z kultury, při nepřízni počasí dejte dětem pláštěnky. Pokud půjde dítě po obědě, vyzvedněte si ho kolem 12.30 hod.

 

 

Středa 1.10.2014 od 9.00 hod.

Logopedická depistáž

pod odborným vedením Mgr. P.Škrobálka a Mgr.p.Raifové

 

 

Úterý 7.10.2014 začátek představení 8.30 h.

Princezna se zlatou hvězdou na čele

divadelní představení v divadle Jeseník

Příchod do MŠ - do 7.15 hod., odjezd v 8.00 z parkoviště u mlýna, jízdné placeno ze sponzorského účtu

 

 

Úterý 7.10.2014 od 16.15.hod.

Třídní schůzka

seznámení s novým ŠVP, s řádem školy, akcemi, připomínky, diskuze

Srdečně zveme všechny rodiče

 

 

Pátek 17.10.2014 - Sluníčka a 8 nejstarších Berušek

Návštěva Domu s pečovatelskou službou pro seniory Soužití 2005 v Mikulovicích

Příchod do MŠ do 7.15 hod., svačinka

Odjezd ČSAD z rozcestí v 8.00 hod., jízdné placeno z kultury

Při nepřízni počasí se termín přesouvá na pondělí 20.10.2014

 

 

 

Pondělí 27.10. a středa 29.10.2014

Podzimní prázdniny

 

 

Opravený termín : 

ČTVRTEK 6.11.2014 V 15.45. hod.!!! 

Drakiáda s rodiči

Pouštění draků na pastvinách nad školkou a opékání vlastních špekáčků na zahradě MŠ. 

 

 

Středa 12 11 2014 v dopoledních činnostech

Čtení dětí ze ZŠ

Děti ze ZŠ přečtou úryvky z připravených pohádek a příběhů

 

 

Čtvrtek 20.11.2014 v 8.30 hod.

Divadelní představení "Zahrada" v Jeseníku

O tajemné Zahradě plné překvapení.

Příchod do MŠ do 7.15 hod., svačinka

Odjezd v 8.00.hod. autobusem z parkoviště u mlýna - jízdné placeno ze sponzorského účtu, vstupné 60,- Kč placeno z kultury

 

 

Pátek 21.11.2014 v dopoledních činnostech

Keramické tvoření

Výroba dárečků babičkám i dědečkům do Soužití 2005

 

 

Pátek 28.11.2014 od 8.00.hod.

Fotografování v MŠ s pozadím

 Návrhy si vyberte v šatně na stolečku

 

 

V týdnu od 24.11. - 27.11.2014 při odpoledním vyzvedávání dětí

Balení vánočních balíčků na ozdobení obecního vánočního stromu

Při odpoledním vyzvednutí dětí si můžete s dětmi zabalit papírovou krabici jako dárek a tímto pak nazdobit obecní strom v rámci pátečního koledování. Doneste si papírovou krabici, balící papír, stužku.....

 

 

Pátek 28.11.2014 - v 16.00 hod.

Zdobení obecního vánočního stromu a krátké vystoupení dětí z MŠ a ZŠ

Tiché zastavení a zpívání koled u vánočního stromu

S dětmi i rodiči odchod od MŠ v 15.40 hod.

 

 

Pondělí 1.12.2014 od 10 hod.

Hvězdička betlémská - divadelní představení  v Jeseníku

Jízdné placeno ze sponzorského účtu

Vstupné placeno z kultury

 

 

V pátek 5.12.2014 v dopoledních hodinách

Mikulášská nadílka v MŠ od ČSŽ ( Český svaz žen )

Za dětmi do MŠ přijde Mikuláš, andělé i čertíci a rozdají sladkou nadílku. Děti jim zazpívají vánoční koledy a písně, odvážní si zatančí s čertíky....

 

Čtvrtek 11.12.2014 v 15.45.hod.

Vánoční besídka ve školce

Děti ze Sluníček předvedou vánoční pásmo ve třídě Sluníček

Děti z Berušek předvedou krátké vánoční vystoupení ve třídě Berušek

 

 

Ve čtvrtek 18.12.2014 v dopoledních hodinách v MŠ

O Červené Karkulce a zubním kazu

Zaměstnanci Realitní kanceláře Eleni  zahrají dětem pohádku.

 

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková