Archiv

Podporujeme

AKCE MŠ 2015-2016

 

Během II. pololetí se budou vkládat další nové akce a upravovat konkrétní časy 

 

 

Úterý 12.1.2016 v dopoledních hodinách - POUZE DĚTI ZE SLUNÍČEK

NÁVŠTĚVA SENIORŮ V ČESKÉ VSI

Ukázka krátkého novoročního pásma básní, písní a tanců

 Nedávejte dětem kombinézy, ale kalhoty a bundu. Děkujeme.

 

 

14.1.2016 v dopoledních hodinách - POUZE DĚTI ZE SLUNÍČEK

NÁVŠTĚVA SENIORŮ V SOUŽITÍ V MIKULOVICÍCH

Ukázka novoročního pásma básní, písní a tanců

Příchod do MŠ do 7.10 hod., svačinka

Odjezd ČSAD v 8.03 hod.z rozcestí

 

 

Úterý 19.1.2016 od 16.hod.

BESEDA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Poutavá přednáška Mgr.Škrobálka a Mgr.Raifové o připravenosti dětí do ZŠ.

Srdečně zveme všechny rodiče dětí ze třídy Sluníček a zdůvodu nástupu do ZŠ je účast nutná. Pro rodiče nejstarších dětí Berušek účast doporučujeme, z důvodu včasného získání potřebných informací pro přípravu do ZŠ.

 

 

Čtvrtek 21.1.2016 od 15.15 h. s rodiči

HRÁTKY NA SNĚHU

Zveme všechny rodiče na bobování, sáňkování a hrátky na sněhu na naší školní zahradě. Boby a lopaty s sebou.

 

 

Od 26.1. - 29.1.2016 v dopoledních hodinách - pouze pro přihlášené děti

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK NA MIROSLAVI

Bližší info. u p. učitelek

 

 

Čtvrtek 4.2.2016 od 15.hod. v ZŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ

Časový rozpis dětí  - v šatně MŠ na stolečku

 

 

Čtvrtek 25.2.2016 od 16.15 hod.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Zveme všechny rodiče na třídní schůzku ve třídě Berušek.

Program - krátké zhodnocení I.pololetí, diskuze, návrhy na ukončení školního roku, celodenní výlet....

 

 

Pondělí 29.2.2016 v dopoledních hodinách, pouze Sluníčka

NÁVŠTĚVA DUHY V JESENÍKU - výukový program - Jak oříšek v ledu zachránil veverku

Příchod do MŠ do 7.30 hod., svačinka

Odjezd v 8.22 hod. Hrazeno z kultury

 

 

Čtvrtek 17.3.2016 od 8.30.hod. v SBD Jeseník

DIVADLO - HRÁTKY NA POHÁDKY

Přiveďte děti do 7.15 hod., svačinka

Odjezd v 8.00 hod. z parkoviště u mlýna

Vstupné - 50,- Kč - hrazeno z kultury

 

 

Pátek 18.3.2016 v dopoledních hodinách

VYNÁŠENÍ MORENY

Rozloučení se zimou, vycházka po vsi s řehtačkami, chrastidly a zpěvem - Zimo, zimo, táhni pryč.....Spálení Moreny na mostě, vhození do řeky. Kdo má, může donést řehtačky......

 

 

Čtvrtek 14.4.2016  od 8.30 hod.  ve Vlastivědném muzeu Jeseník Pouze Sluníčka

SVĚT TMY  ANEB TI, CO SE VE TMĚ NEZTRATÍ

Edukační program, jak se s neviděním, vyrovnává člověk. Jaký je svět zrakově handicepovaných, když den i noc tvoří mlha a tma.

Přiveďte děti do 7.15 hod, svačinka

Odjezd ČSAD v 8.03 hod. z rozcestí, hrazeno z kultury

 

 

Středa 20.4.2016 od 8.30 - 11.hod.

ZÁPIS DO MŠ

Den otevřených dveří pro rodiče nových dětí, prohlídka prostor MŠ,  shlédnutí tří krátkých pohádek Malého Divadélka. Hrazeno z kultury.

 

 

Sobota 7.5.2016 od 14. hod.

AKADEMIE DĚTÍ  MŠ a ZŠ

Vystoupení dětí ze třídy Berušek a Sluníček ke Dni matek.

Přiveďte děti na 13.30 hod. do KD.

 

 

Úterý 10.5.2016 od 9.hod.

UKÁZKA DRAVCŮ A PRÁCE SOKOLNÍKŮ

Na školní zahradě ZŠ, hrazeno z kultury

 

 

Čtvrtek 12.5.2016

NÁVŠTĚVA SENIORŮ V SOUŽITÍ 2005 V MIKULOVICÍCH

Vystoupení dětí s krátkým pásmem písní a básní.

Odjezd v 8.00.hod. ČSAD z rozcestí

Přiveďte děti do 7.10 hod. do MŠ

 

 

Úterý 17.5.2016

NÁVŠTĚVA U SENIORŮ V ČESKÉ VSI

Vystoupení dětí s krátkým pásmem písní a básní.

Odjezd v 8.22 hod. ČSAD z rozcestí

Přiveďte děti do MŠ 7.30 hod.

 

 

Čtvrtek 26.5.2016 v dopoledních hodinách

DIVADLO NA DOPRAVNÍ TÉMA v MŠ 

 

 

Středa 1.6.2016 v dopoledních hodinách

DEN DĚTÍ V MŠ

Hry, soutěže, závodění na školní zahradě. Diplomy, sladkosti, diskotéka. V případě deště - v budově MŠ. 

Změna programu - Návštěva jeskyně na Špičáku

 

 

Pátek 3.6.2016 v dopoledních hodinách

VÝLET NA LETIŠTĚ DO HRADCE - NOVÁ VES

 

 

Středa 8.6.2016 v dopoledních hodinách

LACERTA - NÁVŠTĚVA MOKŘADY V PÍSEČNÉ

Ukázka vodních živočichů s p. Konečným

 

 

Čtvrtek 9.6.2016 v dopoledních hodinách

Návštěva 1.třídy v ZŠ Písečná - pouze předškolní děti ze Sluníček

 

 

Pátek 10.6.2016 v 10.30 hod. v MŠ

KLAUN TÚ TÚ

 Divadelní představení k dopravnímu tématu.

 

 

Sobota 11.6.2016 odjezd v 8.00 hod. z náměstíčka v Písečné

CELODENNÍ VÝLET RODIČŮ S DĚTMI

do ZOO v Lešné.

 

 

Úterý 14.6.2016 v dopoledních hodinách

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

Návštěva hřiště u ZŠ, kde děti budou soutěžit pod vedením svých kamarádů z V. třídy

 

 

Čtvrtek 16.6.2016 v dopoledních hodinách

Návštěva Veterán muzea v České Vsi

 

 

Pátek 24.6.2016 od 15.30 hod.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Rozloučení  s předškoláky, šerpování. Zábava pro děti pod vedením Ivy a Luďka, volná zábava, avie paní Vašinové, langoše p. Slovákové....

 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

 

 

Úterý 22.9.2015 v dopoledních hodinách

SEZNÁMENÍ A UKÁZKA  HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

 

 

Čtvrtek 1.10.2015 pouze Sluníčka

1.LEKCE PLAVÁNÍ NA BAZÉNU V ČESKÉ VSI

 

 

Pátek 9.10.2015 v dopoledních hodinách

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Pod vedením Mgr.P.Škrobálka a Mgr.p.Raifové

 

 

Úterý 13.10.2015 v dopoledních hodinách

DIVADLO - KOCOUREK MODROOČKO

Přchod do MŠ do 7.40 hod., svačinka

Odjezd z parkoviště u mlýna v 8.30 hod.

Hrazeno z kultury

 

 

Pátek 23.10.2015 od 8.15 hod.

OČNÍ VYŠETŘENÍ

Pouze pro nahlášené děti

 

 

Čtvrtek 22.10.2015 od 16.15 hod.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzku, kde se dozvíte mnoho důležitých informací týkajících se vašich dětí. Nutná účast pro nové rodiče a nepovinná pro stávající rodiče.

 

 

Pondělí 26.10.2015 v dopoledních hodinách

pouze Sluníčka a nejstarší Berušky

NÁVŠTĚVA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ČESKÉ VSI

 

 

Podělí 26.10.2015 od 15.30 hod. akce s rodiči

PODZIMNÍ BAREVNÁ PALETA

Tvoření podzimních skřítků a strašidýlek z ovoce, zeleniny, podzimních přírodnin podle své fantazie a představivosti.

Doneste si s sebou dobrou náladu a  vše, z čeho budete tvořit a vyrábět. Ovoce, zeleninu, přírodniny, mašličky....kdo má tavnou pistoli, může donést.

 

 

Čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2015

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 MŠ uzavřena

 

Sobota 7.11.2015 pouze Sluníčka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA OÚ V PÍSEČNÉ

 

 

Úterý 24.11.2015 v dopoledních hodinách

ČTENÍ V MŠ

od žáků ZŠ v Písečné

 

 

Pátek 27.11.2015

KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁVSI

Zpívání vánočních koled a písní před školou a zdobení obecního vánočního stromu

Společný odchod rodičů s dětmi a p.učitelky od MŠ v 15.15 hod.

 

 

Pátek 4.12.2015 v dopoledních hodinách

MIKULÁŠ V MŠ

 

 

Úterý 15.12.2015 v 15.30 hod.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Děti ze třídy Sluníček předvedou své vánoční pásmo rodičům ve třídě Sluníček v 1. patře

Děti ze třídy Berušek ukáží svým rodičům vánoční koledování ve třídě Berušek v přízemí

 

 

           MŠ UZAVŘENA OD 21.12.2015 - 3.1.2016

 

 

KOUZELNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, MÍRU, ŠTĚSTÍ A RADOSTI  VÁM VŠEM

                       PŘEJE KOLEKTIV MŠ

Vložený obrázek

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková