Archiv

Podporujeme

Akce naší školy

Konec školního roku 30.6.2010

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

/limg238 / konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku konec roku konec roku konec roku

konec roku

Výchovný koncert ZUŠ Javorník 25.6.2010

Výchovný koncert Výchovný koncert Výchovný koncert Výchovný koncert

Výchovný koncert Výchovný koncert Výchovný koncert Výchovný koncert

Výchovný koncert Výchovný koncert Výchovný koncert Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek

Tvoje správná volba - akce s Policií ČR, 7.6.2010

volba volba volba volba

volba volba volba volba

Otevření naučné stezky 1,6,2010

naučná stezka naučná stezka naučná stezka naučná stezka

naučná stezka naučná stezka naučná stezka naučná stezka

naučná stezka naučná stezka naučná stezka naučná stezka

naučná stezka naučná stezka naučná stezka

Školní výlet 27.5.2010

výlet výlet výlet výlet

výlet výlet výlet výlet

výlet výlet výlet výlet

výlet výlet výlet výlet

výlet výlet výlet výlet

výlet výlet

Sportovní hry pro děti z mateřské školy. Připravili žáci 5. ročníku a paní učitelka Lenka Vesecká.

Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry

Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry

Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry Sportovní hry

Sportovní hry Sportovní hry

Setkání ředitelů malotřídek 19.5.2010

Setkání Setkání Setkání Setkání

Setkání Setkání Setkání Setkání

Setkání Setkání Setkání Setkání

Setkání Setkání Setkání

Koncert žáků ZUŠ Javorník, 7.5.2010

ZUŠ ZUŠ ZUŠ ZUŠ

Čarodějnice 30.4.2010 - akce ŠKK, obce a ZŠ

čarodějnice čarodějnice čarodějnice čarodějnice

čarodějnice čarodějnice čarodějnice čarodějnice

čarodějnice čarodějnice čarodějnice čarodějnice

čarodějnice čarodějnice čarodějnice čarodějnice

čarodějnice

Návštěva knihovny 3.5.2010

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Poskytování první pomoci-beseda s paní Šárkou Kubálkovou z RZS nemocnice Jeseník 23.4.2010

1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc

1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc

1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc

1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc 1.pomoc

1.pomoc 1.pomoc

Týden pro Zemi

Realizace akcí v rámci Týdne pro Zemi - celoškolní projekt duben 2010

Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi

Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi

Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi

Srovnávací testy scio pro žáky 4. ročníku v oblasti čtenářské gramotnosti

Naše škola již řadu let spolupracuje s nezávislou firmou Scio, která testuje žáky v různých ročnících. Zjišťuje úroveň vědomostí, rozvoj jejich schopností a možné budoucí zaměření žáků.

V letošním roce jsme využily nabídky na testování žáků  4. ročníku v oblasti čtenářské gramotnosti. Zjišťuje se úroveň porozumění textu a práce s informacemi. Kdo někdy vyplňoval testy scio při přijímacích zkouškách, má určitě představu, že je to dosti náročné.

O to víc nás těší, že naši čtvrťáci obstáli na výbornou. Co je také velmi důležité je fakt, že výsledky se srovnávají se všemi školami, které se testu zúčastnily.

Mezi 153 školami a 5 079 žáky získala naše škola ocenění za „špičkové čtenářské dovednosti a patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“

Všem žákům blahopřeji k jejich výkonům a děkuji paní učitelce Soni Sókyové, která žáky učí.

Až tedy někdy uslyšíte o tom, že úroveň čtenářských dovedností je nízká, věřte, že našich žáků se to netýká.

                                                           Dana Brašíková, ředitelka školy

 

Vynášení Morany, 19.3.2010

Morana Morana Morana Morana Morana

Morana Morana Morana

Sportovní soutěž - Opičí dráha

Opičí dráha Opičí dráha Opičí dráha

Opičí dráha Opičí dráha

Celé Česko čte dětem

Čtení v mateřské škole 4.března 2010

 Čtení v MŠ 4.3.2010 Čtení v MŠ 4.3.2010

Čtení v MŠ 4.3.2010 Čtení v MŠ 4.3.2010 Čtení v MŠ 4.3.2010 Čtení v MŠ 4.3.2010

Zápis budoucích prvňáčků 4.února 2010

4. února 2010 - Putování s Krtečkem

Zápis prvňáků Zápis prvňáků

Zápis prvňáků Zápis prvňáků Zápis prvňáků Zápis prvňáků

Zápis prvňáků Zápis prvňáků Zápis prvňáků Zápis prvňáků

Zápis prvňáků Zápis prvňáků Zápis prvňáků

Pyžamový den

27.10.2009 ZŠ Písečná

Pyžamový den - 2. ročník Pyžamový den 1 Pyžamový den 2

Celé Česko čte dětem

20.10.2009 MŠ Písečná

Žáci školy byli v MŠ a četli dětem z knížek.

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková