Archiv

Podporujeme

 

Aktuality

 

PŘEJEME VŠEM POHODOVÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY

Vložený obrázek

 

V pondělí 24.6.2013 si děti i rodiče užili závěrečné rozloučení nejenom s budoucími školáčky, ale i s koncem školního roku. Děti, kteří odcházejí do školy byly pasovány šerpou a každý z nich dostal překrásnou knihu jako vzpomínku na MŠ. Zábavy se ujala Lena Freyová a děti s chutí na svěží veselou hudbu tančily, hrály hry i zábavné soutěže. Výborné langoše zajistila paní Slováková a občerstvení paní Vašinová. Věříme, že se rozloučení líbilo a děti s rodiči si užili příjemné odpoledne.

 

Ve čtvrtek 20.6.2013 jsme s dětmi vyšly na výlet přes pastviny k rybníku Florián na pískovnu. Byl nádherný slunečný den a děti si ho opravdu užívaly. Na venkovní terase restaurace dostaly od rodiny Felbabů osvěžující džus a každý si mohl vybrat nanuka podle své chuti. U rybníku se děti ochladily ve vodě, povozily na lodičkách a hrály si na pískové pláži. Do školky se jim ani nechtělo, ale autobusem jsme tam byly za chvíli a paní kuchařky už na nás čekaly s obědem. Moc děkujeme rodině Felbabů za jejich pohoštění i trpělivost s dětmi. Výlet byl báječný a pohodový.

 

Ve středu 19.6.2013 navštívily děti mokřadu v Písečné a pan Lukáš Konečný nám opět předvedl malé živočichy, žijící v ní. Děti mohly na vlastní oči shlédnout malého raka, pijavici, vodní berušku, brouka potápníka, žabičku skokana zeleného a spousty jiných drobných a broučků....Děti byly pozorné, mnoho si zapamatovaly, mohly si na některé živočichy i sáhnout a získaly nové praktické znalosti.

 

Ve čtvrtek 13.6.2013 si děti měly možnost z blízka prohlédnout překrásné exotické papoušky z různých kontinentů světa. Dozvěděly se, čím se krmí, jak žijí a jak se k nim v zajetí chovat. Papoušci byli překrásní, rádi se nechali obdivovat a děti z nich byly nadšené.

 

Ve středu 12.6.2013 jsme s dětmi navštívily hasičárnu v Písečné. Dětem bylo vysvětleno vše, co hasiči dělají, prohlídly si prostory a vybavení hasičárny a ocenění ze soutěží, ale nejvíce byly nadšené z možnosti prohlídky kabiny i střechy hasičských aut. Děkujeme dobrovolným hasičům za ochotu a trpělivost.

 

V pátek 7.6.2013 vyslechly děti velmi poutavou přednášku od členů ze spolku ochrany ekosystému planety Země. Shlédly při tom i krátký film o zvířátkách v deštném pralese, jak moc těžké to mají, když jim lidé ničí přirozené prostředí. Děti byly velmi pozorné a na závěr besedy proběhla znalostní soutěž, kdy si naše Gábinka vysloužila prvenství.

 

V pátek 31.5.2013 oslavily děti svůj svátek Den dětí. Jelikož se na nás počasí stále mračilo a tráva na zahradě byla mokrá, oslava probíhala v celé budově MŠ.  Děti měly nachystané soutěže na stanovištích - skákání v pytli, chůzi ve velkých holínkách, házení kruhů na kužely, přenos míčku na lžičce, chůzi po nerovném terénu, vyhledávání společných obrázků.......děti si to pořádně užívaly a nadšené byly i ze sladkostí, vanilkového nanuku a diplomu.

 

Ve čtvrtek 30.5.2013 prožily děti ze školky příjemné sportovní dopoledne s dětmi ze ZŠ, kteří si pro ně připravily zajímavé sportovní soutěže a hry. Děti běhaly na čas, slalomovou dráhu, házely míčem, driblovaly a plnily jiné zajímavé úkoly. na závěr dostaly vítězné družstvo sladkou odměnu.

 

Ve středu 15.5.2013 přišly za dětmi do školky děti ze ZŠ a navázaly na tradici čtení pohádek a příběhů.  Naše děti poslouchaly, vlastními slovy se snažily popsat děj pohádky, odvážlivci zazpívaly písničku a nakonec od velkých kamarádů dostaly omalovánku, kterou si velmi rády hned vykreslily. Děkujeme za příjemné chvíle a připravenost všech dětí .

 

 V sobotu 11.5.2013 předvedly děti v kulturní domě v Písečné ke Dni matek vystoupení na téma Cestujeme po světě. Malé Berušky si maminky a ostatní hosty získaly svým roztomilým projevem v pásmu básní, písní i závěrečného "eskymáckého tanečku" Závěrečná básnička pro maminku vehnaly i některým slzu do očí. Starší Sluníčka předvedly, že americký country tanec mají v malíčku, prošly všechny světadíly formou básní, tanců a písní a nakonec se stejně rády ze světa navrátily do svých domovů ke svým maminkám. Potom nám děti zapískaly na flétničky a my všem našim dětem dáváme velkou pochvalu za povedené vystoupení pro maminky.  Následující čas pak nádherně vyplnily děti svým pásmem ze ZŠ a my věříme, že si všichni rodiče i diváci odnášeli příjemné zážitky z květnového sobotního dne.

 

Ve čtvrtek 18.4.2013 proběhl v naší školce zápis do MŠ. Nové děti si spokojeně hrály s hračkami, pozorovaly děti při práci, seznamovaly se s novým prostředím a nakonec shlédly divadélko se 3 pěknými pohádkami. Kamarádi ze školky se už těší na nové děti, které v září přivítáme. ( viz.fotogalerie )

 

V úterý 16.4.2013 jsme s dětmi navštívily kino Pohodu a shlédly výstavu výtvarných dětských prací ke Dni Země. Děti si mezi výrobky našly i svoje práce, které tvořily s paní učitelkou Maruškou. Hned potom jsme odešly do Duhy, kde děti přinesly našim činčilkám i jiným zvířátkům krmení a jiné dobrůtky. Činčilky prospívají, před námi si udělaly pískovou koupel a my jsme rádi, že se děti z Jeseníku o zvířátka tak pěkně starají. ( viz.fotogalerie )

 

V pátek 22.3.2013 jsme se s dětmi loučily se zimou i když příroda ještě ležela  celá pod sněhem. Symbolikou zimy nám byla vyrobená Morena dětmi ze ZŠ a s ní děti navštívily obchody i kadeřnictví, kde odříkávaly říkadla a zpívaly písně na přivítání jara. S plným nasazením hlasivek, řehtáním řehtaček a jiných chrastítek děti vyháněly ze vsi zimu a na rozloučenou byla Morena zapálená a hozená do řeky. Vypadá to ale, že zima se svého kralování jen tak nevzdá…( viz.fotogalerie )

 

V sobotu 2.3.2013 šly děti ze třídy Sluníček potěšit svým vystoupením k MDŽ ženy ze Svazu žen v Písečné. Pásmo básní a písní o zvířátkách se určitě líbilo a děti měly ze srdečného potlesku velkou radost. I my přejeme k MDŽ vše nejlepší. ( viz.fotogalerie )

 

 V pátek 15.2.02013 jsme si s dětmi v rámci dopoledních činností udělaly příjemné dopoledne na téma Skřítkové nás uzdravují. Děti si zopakovaly vše, co se naučily o našem těle, o zdraví i nemocech, otužování, oblékání v zimě a jiné poznatky.  Procvičily si svoji fyzickou zdatnost, házely papírovými koulemi na cíl, „bruslily a lyžovaly", vyráběly ovocnou tvář i skřítka Zdravíčka. Pak si všichni zahrály hru na Bacila a Vitamínka a na závěr si zatančily na píseň Doktora se nebojíme....a proč se ho vlastně bát, když nám pomáhá...( viz.fotogalerie )

 

V pátek 8.2.2013 si děti užily poutavou přednášku od včelaře pana Tomáška, který nejen , že dětem řekl mnoho zajímavého o včeličkách, jejich práci, ale také jim ukázal pomůcky, s kterými pracuje a stará se o včelstvo. Děti se na fotkách seznámily s rozdíly mezi včelkou a vosou, každý dostal obrázek včelky na vymalování a na závěr si každý mohl ochutnat dva druhy medu. To byla dobrůtka. Děkujeme panu Tomáškovi za poučnou a sladkou besedu.  ( viz.fotogalerie )

 

Doporučujeme všem rodičům prostudovat tyto nabízené články, které Vám pomůžou při učení správného úchopu tužky.

http://www.jak-spravne-psat.cz/cs/Priklady-spravneho-a-spatneho-psani

http://www.jak-spravne-psat.cz/cs/Psani-krok-za-krokem/Zasady-psani

http://www.jak-spravne-psat.cz/cs/video-uvolnovaci-cviky

 

V úterý 15.1.2013 si děti společně na zahradě užily Sněháňky s Křemílkem a Vochomůrkou - volné hry na sněhu. Nejvíce se dětem líbilo bobování z kopce, kdy vyzkoušely svoje řídící a brzdící schopnosti. U slalomu si užili i rodiče, neboť zvládnout slalomovou trasu v rychlosti a bez pádu s dětmi na bobech je také umění. Tvoření sněhových koulí a házení do nakresleného cíle na tabuli také zvládly děti na jedničku a ty nejméně vymrzlí si ještě zaskákaly přes překážkovou dráhu. Děti měly tvářičky jako růžičky a každý si to užil podle své chuti.  ( viz.fotogalerie )

 

 .....................................................................................................................................

 

 

 

Překrásné a klidné svátky vánoční, do Nového roku 2013 pevné zdraví, štěstí, radost a lásku v upřímném srdci přejí všechny pracovnice MŠ

 

Vložený obrázek

 

Ve čtvrtek 18.12.2012 navštívily děti ze Sluníček Duhu v Jeseníku a shlédly krásnou vánoční výstavku s mnoha vánočními výrobky od dětí. Byly seznámeny s tradicemi a zvyky vánoc a opět měly příjemné zážitky, neboť se ještě byly podívat na naši činčilku Lauru.

V úterý 13.12.2012 se rodiče podívali na vánoční besídku. Děti od Berušek předvedly pásmo vánočních básní, říkadel a písní s pohybem i doprovodem na jednoduché hudební nástroje. Děti od Sluníček předvedly pohádku "Vánoční pohádka" a každý v ní měl svoji roli. Mezitím přinesl Ježíšek dětem dárky pod stromeček a rozzářené oči dětí odrážely velkou radost z nich. Věříme, že i rodičům se dětská vystoupení líbila.

V úterý 4.12.2012 přišel za dětmi do školky Mikuláš s celým svým doprovodem. S anděly i čerty. Chvíli si s dětmi povídali, děti jim zazpívaly čertovské písně a někteří odvážlivci si dokonce s čerty zatancovali. Na konec rozdal Mikuláš i andělé dětem nadílky a slíbili, že se za rok opět do školky přijdou podívat. (viz.fotogalerie )

V pátek 30.11.2012 přišly děti z MŠ k obecnímu stromu zazpívat vánoční koledy a písně. Ještě před vystoupením ozdobily děti s rodiči strom společně vyrobenými vánočními balíčky.
Potom si všichni poslechli tradiční vánoční písně od dětí ze ZŠ a počkali na rozsvícení stromu…snad každý z nás se na malou chvíli ztišil a ve svém srdci spočinul v klidném adventním čase…( viz.fotogalerie )

Ve čtvrtek 8.11.2012 děti navštívily divadlo v Jeseníku a shlédly muzikálovou pohádku Jak se Honza dostal na hrad. Potom jsme přešly do DUHY podívat se na naši činčilku Lauru s rodinkou a donesly jim krmení a různé dobrůtky od dětí. Autobus nás odvezl až ke školce a děti byly plni dojmů z příjemného dopoledne. (viz fotogalerie)

Ve středu 24.10.2012 rámci akce Celé Česko čte dětem za námi opět přišli naši starší kamarádi ze základní školy a přečetli dětem pohádkové příběhy, dávali jim hádanky, nechali je skládat puzzle a na závěr děti malovaly obrázek, který se týkal jednoho z příběhů. Dopoledne bylo velmi příjemné a děti se už zase těší na návštěvu starších kamarádů. (viz.fotogalerie)

V úterý 23.10.2012 jsme pozvaly do školky rodiče na Podzimní čarování, aby se svými dětmi vytvořili různá podzimní strašidýlka, skřítky, víly a jiná fantazijní stvořeníčka z ovoce, zeleniny a různých přírodnin. Ani jsme se nestačily divit, jak šikovné a tvořivé máme rodiče, co všechno s pomocí dětí dokáží vykouzlit…Potom jsme všichni vyšli ven, s dětmi si zapálili svíčky či lampionky a tiše jsme na zahradě Mravenčí ukolébavkou uspali všechny broučky a skřítky na naší zahradě. (viz.fotogalerie)

Ve čtvrtek 4.10.2012 pro nás paní z Duhy připravila vyukový program "Kampak kráčíš ježku" a byla to první premiéra v MŠ. Děti se dozvěděly, jak žijí ježci v přírodě, čím se živý, kolik potravy potřebují a jak a kde přežijí tuhou zimu. Děti formou hry poznávaly stopy zvířátek - divočáka, jezevce, zajíce, lišky a ježečka. Poutavý program se dětem velmi líbil a opět se dozvěděly mnoho nových zajímavostí nejen o ježečkách, ale i o jiných divokých zvířátkách. (viz.fotogalerie)

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková