Archiv

Podporujeme

V pátek 24.6.2011 proběhlo na zahradě slavnostní ukončení celého školního roku. Paní učitelka Jankesová uvítala na vyzdobené zahradě všechny přítomné a začalo se soutěžit. Ale během chviličky se spustil velký déšť a tak jsme se všichni utíkali schovat. Nakonec jsme pohádky a písničky pohádkové babičky shlédli ve třídě a dětem se představení moc líbilo. Hned poté následovala ukázka krátkého pásma písní našich školáčků a poté byli pasováni a symbolicky odvedeni paní učitelkou Sokyovou. Takže milí školáčci přejeme vám v první třídě a do dalšího života ve škole jen to nejlepší. Mezi tím se počasí umoudřilo, vysvitlo sluníčko a konečně se mohlo začít soutěžit. Jelikož jsme se loučili s krtečkem, tak byla všechna stanoviště zaměřena na krtečka a jeho kamarády. Sportovní činnosti vystřídaly rozumové a nakonec si všechny děti s pomocí rodičů mohly namalovat na nové tričko obrázek. Na úplný závěr jsme ještě rozdělaly oheň a opékali buřty. Věříme, že nikomu náladu nezkazily rozmary počasí a každý si páteční slavnostní den užil podle svého. Děti si odnesly nejenom zážitky, ale také medaile, diplomy a sladkosti. Loučíme se s tímto školním rokem a všem dětem i rodičům přejeme slunečné a báječné prázdniny.

Ve čtvrtek 16.6.2011 jsme s dětmi navštívily mokřady v Písečné a p. Konečný nám udělal zajímavou přednášku i s ukázkou různých vodních živočichů a jiných druhů, co žijí u vody. Kromě pozorování jsme také mohly vzít do rukou pijavici a na vlastní oči jsme viděly prázdný kabátek-kuklu od vážky. Exkurze byla velmi poučná a zajímavá a my děkujeme p. Konečnému za jeho čas i ochotu nám tyto informace předat.  (viz. Fotogalerie MŠ )


Ve středu 15.6.2011 jsme podnikly dopolední výlet na Ranč v České Vsi. Šly jsme pěšky cestičkou za kolejemi a hned na Ranči jsme s chutí posvačily. Všechny děti se svezly na koni, pohrály si na herním hřišti a na závěr slízaly nanuky. Do školky jsme přišly na oběd a výlet se nám všem velmi líbil. Děkujeme též maminkám p.Šimkové, p.Svrčkové, p.Marethové a p.Tazbírkové za doprovod a pomoc s dětmi. (viz. Fotogalerie MŠ )

 

V úterý 14.6.2011 šly všechny děti i pracovnice naší školky podpořit projekt OÚ "Vesnice roku". Stály jsme u silnice před MŠ v tričkách s malovanými sluníčky a beruškami a mávaly mávátky s barvami znaku Písečné na projíždějící auto, ve kterém seděly lidé, co rozhodnou, která ves dostane finanční podporu. Děti s chutí volaly: " Hola, hola, školka volá, ať žije Písečná" (viz. Fotogalerie MŠ )

V pátek 10.6.2011 za námi do školky přišly kamarádi z MŠ Supíkovice a společně jsme si udělaly příjemné sportovní dopoledne. Nejdříve jsme si zahrály na mravenečky a soutěžily, kdo dříve sesbírá balonky z vysoké trávy a donese do připravených košíků. Vyhrály děti ze Supíkovic, ale nám to nevadilo, neboť prohrávat se také musíme naučit. Potom jsme závodily ve zdatnosti a podle určené trasy jsem běhaly a zdolávaly překážky. Síly byly vyrovnané a všem patřil potlesk. Na závěr jsme po celé zahradě hledaly poklad, který byl pečlivě ukryt u stromu a sladkosti z něj jsme všichni dostaly. Děti si společně ještě pohrály a nakonec jsme se spolu rozloučily. Dopoledne se vydařilo a my jsme poznaly nové kamarády.  (viz. Fotogalerie MŠ )

V úterý 7.6.2011 nám policisté z Jeseníku udělali velmi zajímavou přednášku o bezpečnosti, jak se chránit před napadením psa a psovod se služebním vlčákem nám ukázal základy výcviku těchto psů, aby byli připraveni do služby při hledání drog. Pěkné zpestření dětem byla ukázka malého pejska, se kterým se děti mohly i pomazlit a bez obav ho pohladit. Přednáška byla velmi poučná a my děkujeme za pěkné dopoledne.( viz. Fotogalerie MŠ )V pátek 3.6.2011 k nám do školky zavítala návštěva s mnoha zajímavými druhy soviček a výrů. Pán, který sovy předváděl, nám řekl mnoho zajímavostí ze života těchto nádherných a výjimečných ptáků. Největšího výra na světě nám dokonce dovolil pohladit po jeho jemných peříčkách. Paní nám z DVD pouštěla všechny zvuky, co vydávaly předváděné sovy a ukázala nám postup, jak můžeme sovičky i namalovat. Čas utekl jako voda a těžko jsme se loučily s tak nádhernými exempláři. Děkujeme.  ( viz. Fotogalerie MŠ )
V úterý 31.5.2011 jsme dopoledne na školní zahradě oslavily Den dětí plný her a zábavy. Děti se snažily projít každým stanovištěm, kde si vyzkoušely svoji fyzickou zdatnost ve skákání v pytli, chůzi ve velikých holínkách, házení balonkem a kroužkem na cíl, kdo dříve přiveze kolečka s nákladem k metě či přinese na lžíci malý míček. Na závěr jsme soutěžní klání ukončily přetahováním lana, kdy jedno družstvo dětí se asi více nasvačilo, neboť dvakrát po sobě zvítězilo. Po pokladu děti pátraly po celé zahradě a ten našly pečlivě ukrytý v trávě. Aby děti měly den ještě sladší, všichni dostaly nanuka a diplom s balíčkem dobrůtek.  I když jsme si Den dětí oslavily o jeden den dříve z důvodu hlášení špatného počasí a záhy nám některé úkoly stěžoval silný vítr, přesto jsme si ho všichni báječně užily. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

Ve čtvrtek 26.5.2011 jsme v dopoledních hodinách s dětmi navštívily hřiště u ZŠ a prožily tam báječné sportovní odpoledne s dětmi z 5. třídy ZŠ. Ty si pro naše děti přichystaly velice zajímavé sportovní soutěže a hry. Každý „páťák“ měl na starosti malou skupinku našich dětí a s nimi procházely jednotlivá soutěžní stanoviště a plnily úkoly. Běhal se slalom mezi metami, skákalo se do dálky, shazovaly se kuželky, kopalo se do branky, závodilo se v běhu a házelo se míčky na cíl. Školní děti se velice zodpovědně zhostily svého úkolu a výborně si Berušky i Sluníčka uměly zorganizovat, ukázat a vysvětlit jim, co mají na daném stanovišti dělat. Všichni spolu vzorně spolupracovaly a tak patří veliká pochvala všem dětem z 5. třídy i s paní učitelkou Sokyovou. Dopoledne se nám všem velmi líbilo. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

V sobotu 7.5.2011 proběhla v kulturním domě v obci Písečná slavnostní akademie ke Dni matek. Malé Berušky si připravily písně, tanečky, říkadla s pohybem i básně na téma řemesla, poté se protančily k voňavému jaru a  své pásmo zakončily básněmi pro maminky s posláním vzdušné pusinky. Starší Sluníčka v "Netradiční pohádce" okouzlily diváky nejen svými nádhernými kostýmy, ale hlavně hereckými i pěveckými výkony. Mnozí z nás ani netuší, kolik talentu se v dětech skrývá. Spokojenost a radost zářila z dětí a my, paní učitelky, jsme moc rády, že se dětem vystoupení povedlo a divákům líbilo. Sklidily jsme nejenom potlesk, ale i pochvalu. Také velmi děkujeme za ušití skvostných kostýmů mamince Jarmile Šarmanové. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

V pondělí 18.4.2011 jsme se seznámily s novými dětmi, kteří se s rodiči přišly podívat do naší MŠ a zároveň zapsat na další školní rok. Děti si chvilku pohrály ve třídě Berušek a pak jsme všichni shlédly pohádky malého divadélka ze Šternberku - Perníkovou chaloupku, O červeném klubíčku a O kohoutkovi a slepičce. Představení se dětem velmi líbilo a věříme, že se na nás nové děti už těší a my je rádi mezi sebe v září přivítáme. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

Ve čtvrtek 14.4.2011 se děti ze Sluníček zúčastnily slavnostního předávání cen za 1. a 3. místo v přírodovědné soutěži, pořádané SVČ DUHA, v kině v Jeseníku. Kromě diplomů také dostaly drobné ceny a malé občerstvení a zároveň si mohly prohlédnout  dětské výrobky a obrázky, které byly do soutěže zaslány. Děti přijely do školky nadšené, spokojené a plny nových dojmů. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

Ve středu 6.4.2011 za námi do školky přišla maminka od Markétky paní Tazbírková a ukázala a popsala dětem, jak se plete velikonoční pomlázka z vrbových proutků. Děti se zájmem sledovaly práci zručných rukou p.Tazbírkové a naoplátku jí přednesly velikonoční básně a koledy. Ještě před pletením pomlázky nám v rámci akce "Celé Česko čte dětem", přečetla velmi poutavý jarní příběh z knihy Dědeček Večerníček s příhodným názvem - Jarní únava. Děti však unavené nebyly a dopoledne se jim moc líbilo a tímto i zároveň děkujeme za příjemné chvíle. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

V pátek 1.1.2011 v odpoledních hodinách jsme se společně s rodiči, příbuznými, dětmi i všemi zaměstnanci ze ZŠ rozloučily se zimou a přivítaly jaro u nás ve vsi, vynesením tradiční slámové Moreny. I když nás strašily s deštěm, nakonec nás celou cestu vyprovázelo sluníčko i dobrá nálada. Morenu vyrobily děti s paní učitelkou ve škole a jelikož to byl kus poctivé a hlavně těžké práce, tak se nošení ochotně ujali naši tatínci, pan Balica a pan Janák. Celou cestu děti hrkaly různými chrastidly a na zastávkách v obchodě, lékárně, Obecním úřadě, kadeřnictví a Jednotě zazpívaly písničky či řekly básně a říkadla a všem popřály nastávající příjemné jarní dny. Zakončení celé akce bylo na mostě u Juránků, kde se Morena zapálila a hodila do řeky. A tak věříme, že zima je už opravdu za horama a nyní si už začneme vychutnávat jarní sluníčko a teplé dny.

Zimo děkujeme a ahoj zase za rok! A též děkujeme ochotným tatínkům a všem, co s námi strávily příjemné odpolední chvíle. ( viz. Fotogalerie MŠ )

ZIMO, ZIMO TÁHNI PRYČ

NEBO NA TĚ VEZMU BIČ.

ZATAHÁM TĚ ZA PAČESY,

ZA TY HORY ZA TY LESY

AŽ SE VRÁTÍM NAZPÁTEK

SVLEČU ZIMNÍ KABÁTEK.....

 

Děti ze Sluníček s paní učitelkou Jankesovou vytvořily krásný obraz jako dárek pro pana Milera k jeho 90 narozeninám a zaslaly do Prahy. Tento, spolu s ostatními obrázky od dětí z celé republiky, byl vystaven v pražské galerii Vltavín. Paní učitelka, při návštěvě Prahy, se byla podívat v galerii a velice nás všechny potěšilo, že obrázek zaujímal čestné místo při vstupu do galerie. Panu Milerovi přejeme pevné zdraví do dalších let a děkujeme za překrásné ilustrace, které nás již tolik let doprovází.  ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

Ve čtvrtek 24.3.2011 proběhlo ve školce odpolední keramické tvoření rodičů s dětmi na jarní a velikonoční téma. Paní Janošťáková z DUHY nabídla krásné vzory a motivy na vykrajování, obtahování či dotváření keramické hlíny podle vlastního vkusu a fantazie. Rodičům i dětem se dařilo a my všichni jsme mohli shlédnout originální a nápadité výtvory a výrobky, které si po upečení a glazování děti odnesou domů.

 

 Ve čtvrtek 10.3.2011 se v naší školce uskutečnila soutěž MALÝ ZPĚVÁČEK, kde děti předvedly,  jaký pěvecký talent v sobě ukrývají a jaké písničky si s rodiči doma připravily. Některé děti se nejdříve velkého obecenstva zalekly, ale pak sebraly odvahu a po vzoru ostatních kamarádů se pustily do zpívání.

Z nejmladších Berušek si první místo vyzpívala Lucinka Janáková, ze starších Berušek Reneček Janák a první místo ze Sluníček získala Adélka Juránková. Všichni vítězové dostali krásný dort a Lucinka se o svůj dort podělila s ostatními dětmi.

Druhé místo plyšáčka a třetí místo malovaný hrníček si odnesly ostatní šikovné děti. Všichni za svoji snahu dostaly diplom a drobný dáreček. Věříme, že se dětem soutěž líbila a tříčlenná porota i přihlížející byla s pěveckými výkony spokojená. ( viz. Fotogalerie MŠ ) 

 

V pátek 25.2.2011 proběhne v dopoledních hodinách v prostorách MŠ náhradní program pouze pro děti -  Bílý den sněhuláků. Budou nachystané dětské hry, soutěže, hádanky a za odměnu drobné sladkosti. Prosíme, přineste dětem bílé oblečení popřípadě bílé doplňky.

Tento program je náhradní za odpolední akci s rodiči "Hrátky na sněhu", kterou z důvodu malého množství sněhu a mrazivému počasí nebudeme uskutečňovat.

 

Ve čtvrtek 17.2.2011 v rámci akce "Celé Česko čte dětem" do školky za námi zavítaly děti ze ZŠ různé věkové kategorie a měly nachystané zajímavé hádanky, příběhy a pohádky na různá témata. Dokonce naše děti k pohádkám vymalovávaly omalovánky a skládaly puzzle, což celé poslouchání velmi zpestřilo. Dětem ze ZŠ děkujeme za jejich ochotu, připravenost a příjemný zážitek.

 

Ve čtvrtek 27.1.2011 přišly do školky děti ze ZŠ s p.uč.Sokyovou a pomohly naším dětem dotvořit plastický projekt školní zahrady. Využívaly nejen různých materiálů, stavebnic, krabiček, ale i svoji představivost a fantazii. Dílo se dětem i p. učitelkám velmi povedlo a vy ho můžete shlédnout u nás ve školce ve vstupní chodbě. Velká pochvala všem.  ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

Ve středu 12.1.2011 proběhla v MŠ schůzka ohledně možnosti získat státní dotaci na zvelebení naší zahrady. Pan starosta Konečný přiblížil všem zúčastněným situaci, za jakých podmínek je možno tuto dotaci získat. Jednou z nich je nutná spoluúčast dětí a rodičů na plánovaném projektu a tak byla navrhnuta možnost dotvořit jakýmkoli originálním způsobem mapku zahrady MŠ. Kreativitě rodičů a dětí se meze nekladly. Paní Štěrbová přednesla návrh na osázení zeleně a vytvoření přirozeného stínu stromů v zahradě. Rodiče přišly v hojném počtu a my děkujeme za zájem z jejich strany, aby děti měly krásnější zahradu. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

 

V úterý 18.1.2011 v 8.00.h. v budově MŠ  - FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ.

 

Ve středu 19.1.2011 - PRVNÍ LEKCE PLAVÁNÍ na bazénu v České Vsi. Vybíráme platbu 500,-Kč.

 

 

Ve čtvrtek 20.1.2011 v 15.45 h. zveme všechny rodiče předškolních dětí na besedu s tématem - ŠKOLNÍ ZRALOST DĚTÍ. Přednášet bude vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. M. Baďurová. Srdečně vás všechny zveme.


 

Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzku do MŠ ve středu 12.1.2011 v 15.30.h.

Tato schůzka se uskuteční za účelem podání více informací ohledně dotace na revitalizaci školní zahrady a spoluúčasti vaší i vašich dětí. Na schůzi jsou pozváni i pani ředitelka Brašíková ze ZŠ a pan starosta Konečný. Prosíme všechny rodiče, udělejte si čas a přijďte v hojném počtu. Děkujeme.

 

 

 

V rámci možnosti získat státní dotaci z fondů - na rozvoj měst a venkova, na revitalizaci naší školní zahrady, prosíme všechny rodiče o spolupráci.

Podmínkou na získání této dotace je zapojit do projektu i naše děti z MŠ (nutná spoluúčast dětí), které by své představy, jak má naše školní zahrada vypadat, ztvárnily a vyjádřily různými způsoby.

Proto je potřeba vaše pomoc, abyste s dětmi:

- nakreslili zahradu se vším, co si děti přejí na zahradě mít,

- doplnili na fotografii zahrady vše, co by se dětem líbilo, (fotografie si můžete vybrat v rubrice Fotogalerie MŠ)

- je vítána i pomoc starších sourozenců, kteří naši MŠ navštěvovaly - můžou napsat formou dopisu s obrázkem, co jim na zahradě chybělo, co by přály svému mladšímu sourozenci, aby na zahradě využíval.

(nové průlezky, domečky, pískoviště, lanové či dopravní hřiště a jiné.....)

Kreativita je vítána.

Vzhledem k brzkému ukončení termínu sběru žádostí pro tento program, je potřeba vaše návrhy přinést do MŠ do poloviny ledna. Časový termín bude upřesněn.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI PŘI ZVELEBENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VAŠE DĚTI.

 

 

 

Vážení rodiče a milé děti,
rádi bychom Vám popřáli krásné svátky, hodně pohody a klidu, zdraví a spokojenosti. Do nového roku hodně úspěchů v osobním a rodinném životě i v práci. Děkujeme za Vaši vstřícnost a těšíme se na spolupráci v novém roce 2011.

Kolektiv MŠ

 

 

Ve čtvrtek 16.123.2010 proběhla v naší školce vánoční besídka, kde děti předvedly pásmo básní, písní, říkadel, tanečků a koled všem, kdo se na ně přišel podívat. Po rozdání vyrobeného dárečku a přáníčka rodičům, zazvonil zvoneček a děti se mohly radovat z vánočních dárečků pod stromečkem. Chvilku si užily všech nových hraček i s vydatnou pomocí některých maminek i tatínků, kteří zarputile sestavovaly, skládaly a studovali plány nových skládaček a stavebnic. Ochutnávalo se i výborně napečené cukroví od maminek a babiček.  Věříme, že se přirozenost dětí a celá předvánoční atmosféra besídky líbila. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

 

Velká gratulace našim dětem ze Sluníček i paní uč. Žákové za 1.místo ve výtvarné soutěži SVČ DUHA Jeseník na téma - Podzimní výlov rybníku. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

 

V úterý 7.12.2010 navštívily děti ze Sluníček SVČ DUHA v Jeseníku, kde je paní Janoštíková seznámila s tradicemi a zvyky Vánoc, děti si prohlédly výstavku vánočních výrobků a ozdob a poslechly koledy. Na chvilku se oblékly do převleků Mikuláše, Andělů a čerta a vyzkoušely si jejich role. Děti zazpívaly vánoční písně a pak je čekala příjemná práce s vizovickým těstem a každý si vyrobil vánoční svícínek.  Děkujeme paní Janoštíkové za ochotu a zajímavé vyprávění. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

 

V pátek 3.12.2010 dopoledne přišli za dětmi do školky Mikuláš s Anděly i čerty. Ze všech dětí se mávnutím proutku staly Andílci a všichni vzorně odpovídaly na otázky, které Mikuláš i čerti dávali. Děti jim zazpívaly vánoční písně i koledy a na oplátku dostaly mikulášskou nadílku se sladkostmi. Děti nám zůstaly všichni a "návštěva" spokojeně odešla na svoji další dlouhou pouť. Dopoledne bylo velmi milé a děti nadšené. ( viz. Fotogalerie MŠ )

Děkujeme ženám z ČSŽ a dětem ze ZŠ.

Odpoledne nato jsme ze školky odešly k obecnímu vánočnímu stromu kde rodiče s dětmi ozdobili strom vánočními balíčky. Naše i školní děti zatančily i zazpívaly vánoční písně všem rodičům i ostatním návštěvníkům a na závěr jsme si mohly všichni připomenout adventní čas zpěvem známých koled. Dočkaly jsme se rozsvícení vánočního stromu a pak nastal opravdový čertovský rej a mikulášská nadílka. Celý pátek byl velmi příjemný a už se těšíme na další předvánoční chvíle, které děti přibližují k nejočekávanějšímu dni v celém roce. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

 

V úterý 7.12.2010 navštíví děti ze Sluníček Středisko volného času Duha v Jeseníku a výstavku vánoční výzdoby, tradic a zvyků. Sami si pak zhotoví výrobky z vizovického těsta. Budeme se těšit na pestré dopoledne.

Příchod do MŠ v 7.15 h

Odjezd ze zastávky ČSAD V 8.00 h

 

 

V pátek 26.11.2010 přišel za dětmi do školky pan Ďubek ze Zdravotnického záchranného sboru a blíže je seznámil s funkcemi lidského těla, s důležitými tel.čísly, jejich symboly, poradil dětem, jak by měly reagovat při účasti u úrazu a seznámil je se všemi záchrannými složkami. Beseda byla velmi zajímavá a poutavá a my jsme tímto profesionálním výkladem zakončily téma Lidského těla. Děkujeme za příjemné povídání a spolupráci.

 

 

Příští pátek 3.12.2010 se sejdeme u vánočního stromu v Písečné a proto si nyní rodiče s dětmi v odpoledním čase v MŠ balí dárečky do vánočního papíru, aby jimi mohly nazdobit strom při zpívání koled a písní. Přijďte za námi chvilku posedět...

 

 

Některé děti ze Sluníček se zúčastnily výtvarné soutěže SVČ Duha s tématem "Podzimní výlov rybníku" pod vedením p. uč. Žákové. Na společném díle pracovaly různými zajímavými druhy výtvarných technik. Práce se dětem opravdu povedla a doufáme, že zastoupí některé z předních umístění. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

 

V sobotu dne 13 .11. 2010 se některé děti ze třídy Sluníček ujaly příjemného úkolu v podobě vítání nových občánků na Obecním úřadě v Písečné. Krátké pásmo básní a písní se určitě líbilo nejen maličkým, ale všem zúčastněným. Děkujeme. ( viz. Fotogalerie MŠ )

 

 

Dnes 5.11.2010 v rámci akce "Celé Česko čte dětem" přišla paní Lašáková přečíst dětem do školky kouzelný příběh vlčátka z knihy Osamělá vlčice. Příběh malého vlčete, které během zimní laviny přišlo o celou svojí vlčí rodinu děti velmi upoutal. ( viz. Fotogalerie MŠ )

Děkujeme paní Lašákové za příjemnou spolupráci.

 

 

Kolektiv MŠ nabízí individuální pohovor učitelky s Vámi rodiči na téma Individuální plán ve prospěch Vašeho dítěte. Délka rozhovoru do 15 minut.

V šatně na listině se můžete objednat na různé časové termíny, které Vám budou vyhovovat. Děkujeme za spolupráci.

Ve čtvrtek 21.10.2010 od 12.00-16.00 hod. pohovory u BERUŠEK-  souběžně s oběma p.učitelkama.

V uterý 26.10.2010 od 12.00-16.00 hod. pohovory u SLUNÍČEK - jednotlivě.

 

 

CHYSTEJTE SI PAPÍROVÉ DRAKY A DÝNĚ !

Informace ohledně drakiády bude vyvěšena na dveřích MŠ jeden den před drakiádou. 

Bližší informace ohledně dýní jsou v rubrice PLÁNOVANÉ AKCE MŠ.

 

 

Dnes ve středu 6.10.2010 se děti zúčastnily první lekce FLÉTNY pod vedením paní uč. Lužíkové. Dětem se seznámení s flétničkou líbilo a věříme, že nadšení je bude provázet po celou dobu trvání výuky.

 

 

Dne 1.10.2010 proběhla v MŠ LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ pod odborným vedením Mgr.Škrobálka a Mgr.Raifové.                                                                         

Paní učitelky ( z minulého roku ) i děti dostaly velkou pochvalu za kvalitní a zodpovědný průběh vedení logopedických chvil během pobytu dětí ve školce.

 

 

Dne 17.9.2010 od 9.00.hod. proběhla ve třídě BERUŠEK dopolední akce " CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM", kde rozmarné příběhy FERDY MRAVENCE od spisovatele Ondřeje Sekory četla naše paní školnice Hana Holánová. Děkujeme za příjemný zážitek.

 

 

Dne 6.9.2010 se děti z MŠ zúčastnily BRANNÉHO ZÁVODU , který organizoval OÚ ve spolupráci Školské a kulturní komise rady obce Písečná, kde na jednotlivých stanovištích děti prokazovaly fyzickou zdatnost i své znalosti a poznatky. Na závěr našly společný poklad (stavebnice a soupravu na pískoviště ) a rády se o něho podělily i se svými kamarády ve školce. Každý za účast i snahu dostal sladkou odměnu.

 

  

 

 Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková