Archiv

Podporujeme

Angličtina pro nejmenší 2010/11

V tomto kroužku se zábavnou formou snažím předat dětem základy angličtiny. Probíráme slovní zásobu formou her a soutěžení. Postupně se dostáváme k formování vět. Tento kroužek je nabízen žákům 1. a 2. ročníku každý čtvrtek od 12:00-12:45. V současné době tuto aktivitu navštěvuje 10 žáků, kteří jsou aktivní a o angličtinu jeví velký zájem. Vyučování probíhá v celcích slovní zásoby. Od začátku školního roku jsme objevovali exotická zvířátka, školní potřeby a jejich barvičky. Na psanou formu slov se příliš nezaměřujeme, i když žáci (i ti nejmenší) tuto formu zvládají a jsou na své psané výtvory pyšní. Jsem ráda, že naši žáci projevují zájem o cizí jazyk, který jim může být v jejich budoucnosti velmi užitečný.

Paní učitelka Mgr. Jana Newton

angličtina angličtina angličtina angličtina

angličtina angličtina

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková