Archiv

Podporujeme

Angličtina pro nejmenší

 

 Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Newton

 

Kroužek funguje již pátým rokem. Letos má 20 členů, kteří jsou rozděleni na dvě skupiny:

  1. ročník úterý 11.45-12.30

  2. ročník úterý 12.30-13.15

    Děti se učí základní slovní zásobu formou her, poslechů a vlastního aktivního mluvení. V celém školním roce probereme přibližně 10 různých témat. Děti se vždy do angličtiny těší, o čemž svědčí nárůst přihlášených do kroužku. Budu ráda i v dalších letech, když se děti připraví na další jazyk.

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková