Archiv

Podporujeme

Čarovné čtvrtky ve školní družině

Malování na asfalt 20.5.2010

asfalt asfalt asfalt asfalt

asfalt asfalt asfalt asfalt

asfalt asfalt asfalt

Maškarní bál 9.4.2010

maškarní bál maškarní bál maškarní bál maškarní bál

maškarní bál maškarní bál maškarní bál maškarní bál

maškarní bál

V rámci celoročního tématu "Čarujeme celý rok" jsme s dětmi ve ŠD zavedli čarovné čtvrtky. V těchto dnech se cíleně věnujeme týmové práci, osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a utužení kolektivu ŠD.

/seřazeno od nejaktuálnějšího/

Čarovný čtvrtek 19.11.2009

TOULKY REJVÍZEM aneb Putování za čarovnými kameny - poznávací výlet, orientace v terénu pomocí ukazatelů.

 Toulky Rejvízem Toulky Rejvízem Toulky Rejvízem Toulky Rejvízem

Toulky Rejvízem Toulky Rejvízem Toulky Rejvízem

Čarovný čtvrtek 22.10.2009

V rámci čarovného čtvrtku proběhla soutěž v chůzi na chůdách na čas - DIVOTVORNÉ CHŮDY. Více informací najdete v rubrice Ze života ZŠ / ŠKOLNÍ DRUŽINA / Naše soutěže.

Čarovný čtvrtek 24.9.2009

Úprava místa kolem zapomenutého pomníku - 1. fáze

 Hledání pomníku Zapomenutý pomník Seznámení s pracovním náčiním Pracujeme

Pracujeme Stavíme domečky pro lesní skřítky Stavíme domečky pro lesní skřítky Pomník 

Čarovný čtvrtek 17.9.2009

Tentokrát jsme si vymýšleli nová jména, kterými se budeme oslovovat v těchto čarovných dnech a hráli jsme hry na jejich lepší zapamatování. Byla to velká zábava! V družině máme např. Pařáta, Kecala, Anazuz, Bibi, Irmu, Čechřici a Čaramůru a spoustu dalších zajímavých jmen.

Představujeme svá čarodějná jména Tak to je Pařát! Hra Na upíra

Čarovný čtvrtek 10.9.2009

Hravou formou se děti rozdělily do skupin, ve kterých tvořily vlastní pravidla ŠD (zvolily si jednoho zapisovatele a jednoho mluvčího, který jejich práci prezentoval). Zatímco mluvčí všech skupin sepisovali základní pravidla, ostatní děti si zasoutěžily. Byl to příjemně strávený den.

 Vytváříme pravidla pro ŠD Prezentujeme svoji práci Hrajeme hry

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková