Archiv

Podporujeme

Fotogalerie Mateřské školy Písečná

                                    Školní rok 2008 - 2009           

                                Představujeme se Vám!

________________________________________________________________________________________________

Naše motto:

                "Jaro, léto, podzim, zima, ve školičce je vždy príma!

                  Jsme tu všichni kamarádi, co se mají spolu rádi!"

__________________________________________________________________________________________________

 Krtečkova dobrodružství začínají. Na obr. činnosti v centru aktivity :Manipulační hry Další centrum aktivity /CA/ : Manipulační a stolní hry / Pepa Hamšík ze Sluníček

Další centrum aktivity /CA/ : Kostky Dobré jídlo pro energii a základ zdraví ! /Svačina - Berušky

Centrum aktivity: Hudba a tanec /Berušky Každodenní ranní kruh : Vyprávění zážitků, program dne, hodnocení zážitků... /Berušky a Sluníčka

CA: Hudba a tanec /Tančí Berušky se Sluníčky pro utužení kamarádství. Na signál se páry vyměňují. V tělocvičně /Foto ze vzájemného cvičení Berušek a Sluníček

Cvičení nás baví.Učíme se ukáznit! Vzorem jsou nám šikovná Sluníčka! V herně při ložnici si mohou hrát v odpol.klidu nespavé děti.

V kuchyni se vaří, smaží, peče, také opéká. Jako král tu hospodaří, jedlíků se neleká pí. Anička. V postýlkách v ložnici se hezky odpočívá s vlastní hračkou po pěkné pohádce /Berušky/.

Denní pobyty venku s relaxačním i výukovým programem jsou plánovány dle RVP pro obě oddělení. Oblíbené CA pro obě oddělení: Manipulační hry /Př. činností v odd.Berušek/

Oblíbené centrum aktivity: Voda a písek /jen v herně Berušek/. V herně Sluníček je zase počítač. CA: Pokusy /v herně Sluníček/

V kadečnictví u Sluníček Různým pracovním dovednostem se děti učí i jeden od druhého. /Př.ranních her.

Paní kuchařka Anička a ved.stravovny Martinka nám chystají dobrotu. Intenzivní příprava na školu u Sluníček

Praktické úkoly v Centru aktivity: Domácnost /Berušky Z návštěvy ZŠ - z výstavky prací VV a PČ / Berušky i Sluníčka

Společná Drakiáda dětí z MŠ a žáků ze ZŠ v Písečné Každodenní intenzivní příprava na školu v odd.Sluníček

Jesenické divadlo navštívila MŠ společně se ZŠ. Př. spolupráce s rodiči a veřejností - Dýňové slavnosti v MŠ /Maskovaní jsou Jiří a Ráďa - Sluníčka

Příklad spolupráce s rodiči a veřejností : Dýňové slavnosti v MŠ Advent v MŠ /Berušky

Mikuláš v MŠ - Svaz žen a žačky ZŠ Advent v MŠ - společné zdobení stromečku Berušek i Sluníček před MŠ /na obr. Berušky/

Výprava dětí MŠ s rodiči na veřejné zdobení vánočního stromu u OÚ Advent u Sluníček

Vánoční besídka v MŠ s kultur. vystoupením dětí obou oddělení, nadílkou a pohoštěním Vánoční besídka s účastí Rady rodičů a zastupitele zřizovatele OÚ

 

Příklad z každodenní plánované výuky dle RVP - smyslové vnímání /Berušky/ Prezentace práce s dětmi na Vánoční besídce /obě oddělení

Příklad spolupráce s rodiči - výroba advent.věnců /pí.J. Hamšíková /- společná akce obou odděl. Kreslení přáníček do obálky pro Ježíška: Jaký dárek si přeji? /Společná akce Berušek i Sluníček

Krásný advent všem přejí Berušky a Sluníčka! Příklad spolupráce s rodiči: Zvykání na režim v MŠ - Markétka s maminkou Tazbírkovy

Rozvíjíme vztah k pohybu, obratnost, reakce na smluvené pokyny, cvičíme dle názoru pí. učitelky ... Učíme se bezpečným přechodům po budově MŠ.

Po schodišti chodíme ukázněně! Tři králové

V obchůdku u Sluníček Sluníčka jezdí z většího svahu

Paní učitelka fotí a děti pilně pracují. Berušky /Adélce to fičí. /Jazýček příště schovej, ať si ho nerozkousneš! Ale máš ho pěkný!/

V obchůdku U třech nových kamarádů /Berušáčci Loučení s paní kuchařkou Aničkou - před odchodem do důchodu 13. 2. 09´

Dort pro děti na rozloučenou od paní kuchařky Aničky Tančíme Labado - A všichni!

Tančíme Labado. A všichni! Přátelský přípitek

Poslední pracovní den paní kuchařky Aničky a poslední přáníčka od kolegyň

Noví kamarádi při odpoledním odpočívání v ložnici - Jiříček Noví kamarádi při odpoledním odpočívání v ložnici - Kubíček

Vyprovázíme paní Zimu z obce v 1.jarní den. I když to tak, dle sněhu kolem dokola, nevypadá! Jarní tvořivost

Ranní kruh - relaxace Centrum aktivity u Sluníček - Počítač

Zpíváme pro maminky - Den matek před ZŠ na návsi /Berušky Program pro maminky - Den matek před ZŠ na návsi /Sluníčka

Poslední probírané téma roku :Krtek a raketa /cestování po Evropě hrou Berušky - Krtek a raketa /cestování po Evropě hrou

Fotogalerie k 60.výročí založení 1.české MŠ v Písečné / 1949 - 2009 Centra aktivit

Spolupráce MŠ s rodinami a jinými subjekty z obce a okolí Spolupráce MŠ s rodinami a jinými subjekty z obce a okolí

Prezentace Berušek Prezentace Sluníček

Máme připravený zahajovací program k slavnostnímu setkání s hosty oslav výročí naší MŠ. Fotografie ze začátků existence Jeslí a MŠ v Písečné /Fotogalerie k 60.výročí založení MŠ

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková