Archiv

Podporujeme

PLÁNOVANÉ AKCE II.POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU : Leden - červen 2010

/Je možné půběžné nasmlouvání dalších akcí v průběhu pololetí. Zvláště budeme rozvíjet projekt "Celé česko čte dětem" , praktické ukázky tvořivosti s šikovnými, tvořivými a ochotnými spoluobčany, cílené návštěvy místních hospodářství aj./

Leden

"NÁVŠTĚVA TŘÍ KRÁLŮ V MŠ" -  s koledováním a tříkrálovou sbírkou, příspěvkem kolektivu pro charitativní záměry.

- pondělí 4. 1.2010, v odpoledním režimu MŠ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

"HRÁTKY NA SNĚHU" školní zahrada MŠ /Boby, sáňky, lopaty s sebou!/Program : sáňkování, bobování, soutěže, drobné dárky dle výběru dětí a diplomy za účast, společné foto.

- čtvrtek 14. 1.2010, odpolední akce s rodiči

_____________________________________________________________________________________________________________________________

"PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK"  - BAZÉN v ČESKÉ VSI - akce pro SLUNÍČKA. Cena - 500Kč. 10 lekcí celkem. Zahájení 27. 1.2010. Ukončení 7. 4.2010. Odjezd od MŠ 10´05 h. Návrat cca 12´30h. Potřeby: ručník, plavky, tekuté mýdlo, hřeben, igelitová taška, batúžek. Doprovod a dohled 1 p. uč. z MŠ. Doprava společně tam i zpět objednaným autobusem od MŠ. Společný termín lekcí se žáky ZŠ Písečná. Bližší info. v MŠ. Děti se zúčastní se souhlasem zákonného zástupce - není povinný výcvik. Nezúčastněné děti budou v MŠ s ml. oddělením.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Únor

Divadélko přijede do MŠ a sehraje dětem pohádku se zimní tématikou. Ústřední postavou je Krakonoš.

- středa  3. 2.2010, v dopoledním režimu MŠ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

"Vítání občánků" - s p. uč. Jankesovou děti: Burďáková Anička, Forajtová Simonka, Forajta Jareček, Mullerová Sofinka, Bína Jakub, Pesselová Nelinka, Bílková Janička, Zrníková Maruška = 8 gratulantů.

- sobota 6. 2.2010, OÚ Písečná, 9´30 hod.

_____________________________________________________________________________________

" MALÝ ZPĚVÁČEK " pěvecká soutěž dětí MŠ v sólovém zpěvu vyžaduje domácí přípravu dítěte ve zpěvu jakékoliv vhodné písničky. Berte, prosím, v úvahu pěvecké schopnosti a dovednosti svého dítěte, aby dítěti písnička tzv. seděla. Vhodnější  jsou lidové písničky, než písničky náročné, co do textu i intonace, z repertoáru dospělých pěveckých hvězd. Děti budou zpívat před Vámi - rodiči. Pro dotvoření atmosféry mohou zpívat v masce, či jiném vhodném ústroji, své vystoupení mohou i pohybově doprovodit. Budete-li je doprovázet na jakýkoliv hudební nástroj - uvítáme to! Porota rodičů vybere 3 nejlepší zpěváčky v kategorii mladších Berušek, starších Berušek a Sluníček. Vítěze čeká odměna a diplom. Všichni zúčastnění obdrží diplomy.

- 22. 2.2010, odpolední akce dětí MŠ s rodiči. Čas : 15´30 hod.

______________________________________________________________________________________________________________________________

"CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM" - ženy z ČSŽ Písečná čtou dětem pohádku -

                               "Z deníku kocoura Modroočka"

- pondělí 8. 2.2010, v 9´00 hod. -  v rámci dopoledního programu výchovně vzdělávacího režimu dle ŠVP

V rámci celostátního projektu ve prospěch emocionálního vývoje dětí, rozvoje jazyka, myšlení a paměti, obrazotvornosti a představivosti, rozvoje vědomostí a vzorců morálního chování, ve prospěch posilování sebevědomí a sebedůvěry, vztahu k sebevzdělávání...

/Paní učitelky předčítají dětem pohádky denně, přidejte se i vy doma - denně  20 minut! /

Více konkrétně na www.celeceskoctedetem.cz  Dozvíte se o vhodných knihách v určitém věku! Jak si s textem hrát... A spoustu informací...!!!

____________________________________________________________________________________________________________________________

Březen

"CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"  - žáci ZŠ čtou dětem příběhy z dění okolo nás s ponaučením. Akce ve spolupráci MŠ a ZŠ v dopoledním režimu.

- čtvrtek 4. 3.2010, od 10´00 hodin v MŠ, v herně Berušek

____________________________________________________________________________________________________________________________

"CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM" - dopolední akce ve spolupráci s ČSŽ

                                                          - "Krkonošské pohádky"

- pondělí 15. 3. 2010, v 9´00hod.v MŠ, v herně Berušek

___________________________________________________________________________________________________

"TVOŘENÍ Z KERAMICKÉ HLÍNY" odpolední akce dětí MŠ s rodiči pod vedením paní Janošťákové ze SVČ DUHA, Jeseník

- čtvrtek 18. 3.2010 v MŠ - v herně Berušek, už od 15´00 hodin

__________________________________________________________________________________________________________________________

"VYNÁŠENÍ MORENY Z OBCE" ve spolupráci MŠ, ZŠ a obce

- pátek 19.března 2010

Připravte si létečka - větvičky ozdobené stuhami, různé hrkačky - řehtačky, a halekačky! Abychom přitáhli jaro do vsi!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"HONZA A ČERT" pohádka na klasické motivy s písničkami - návštěva kulturního představení z nabídky Divadla Petra Bezruče v Jeseníku. Společná doprava všech dětí MŠ a ZŠ objednaným autobusem, předpokládaná platba ze sponzoringu. Tam i zpět od MŠ.

Termín: 22. 3.2010 Příchod do MŠ : do 7´10 hod.! Svačinka v MŠ v 7´15 hod. Odjezd: 8´00 hod.,  parkoviště u mlýna

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

"Duben - Měsíc bezpečnosti"

"Třiďte odpad, má to smysl" aneb "TONDA OBAL NA CESTÁCH" akce ke "Dni Země"

výukový program o třídění odpadu a šetření životního prostředí

 - 9. 4.2010 v 9´00 hod. na zahradě MŠ

______________________________________________________________________________________________________________________________

"CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"- čtení z knihy příběhů z přírody tentokrát s panem a paní Foltýnovými

- 12. 4.2010 v 9´00 hod.v herně Berušek

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ S POZADÍM" - dle individuálního zájmu je možné se na fotografování dítěte s pozadím napsat do formuláře - v šatně dětí

- 14.  4.2010 od 9´45 hodin

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"ZÁPIS DO NAŠÍ ŠKOLIČKY" - proběhne dne 22. dubna 2010 od 8´00 hod.

Rodiče se mohou s dětmi podívat na přímou práci v odděleních a děti se mohou samozřejmě do činností bez zábran začlenit. Poté se všichni podíváme na pěknou pohádku, která za námi přijede do MŠ. Vše konkrétně u nás v MŠ! Navštíví nás také děti ze školky ze Supíkovic - tak tomu bylo i v loňském šk. roce.  Vybavení dítěte na docházku po stránce materiální: Podepsané - přezúvky /pevné kotníčkové - ne šněrovací či s přeskou/, hrací kalhotky do herny, převlékací kalhoty a bundičku či mikinku /podle roční doby/ na pobyt ven, dle potřeby náhradní oblečení - zvažte jaké dle zkušeností /zda spodní prádlo, punčocháčky, ponožky, tričko,.../, pyžamko /pro děti na celodenní pobyt v MŠ/, hrníček na pitný režim do herny, kelímek a zubní kartáček, zubní pastu a sadu papírových kapesníčků / na 1 pololetí na dítě/, zubní kartáček /ten je dle opotřebení ve šk. roce nutno několikrát obměnit/. Hřeben potřebují hlavně děvčátka /z celodenního pobytu/. Na převlékací oděv je dle zkušeností personálu velmi užitečná textilní taška s uchy. Připravenost dítěte na docházku do MŠ po stránce fyzické a psychické: Předpokladem je, že se dítě  na jistou dobu bez stresu a potíží vyrovná s odloučením od rodičů, že reaguje na podněty, na pokyny, začlení se do hry a do činností, že se umí napít z hrníčku a jí samo lžicí,  že se do jisté míry dorozumí a upozorní na potřeby a vyjádří přání, pocity... Je vyborné, když se orientuje, které jsou jeho osobní věci v šatně. Umí vykonat potřebu na WC. Na odpolední spinkání si může  nosit svoji oblíbenou plyšovou hračku. Děti si je odkládají přes den do určeného košíku v šatně.  K volnému hraní v herně je hraček dostatek. Své hračky z domova není vhodné nosit. V den zápisu rodiče vyplní s paní učitelkou potřebnou dokumentaci a dotazník o dosažených dovednostech, návycích, zájmech, ... Mohou sdělit všechny užitečné informace, které dítěti v MŠ usnadní adaptační období. Mohou se zeptat co je zajímá ohledně adaptačního pobytu v MŠ.

Těšíme se na nové děti! Jistě si brzy najdou mezi vrstevníky oporu a budou se těšit na společné zážitky:-)  Kolektiv MŠ

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKEM ČESKÉ POLICIE"s psovodem

 Termín upřesníme dle volného času lektorů - proběhne v dopoledním režimu MŠ. POZOR!!!

Přesunuto na středu 16.06.2010 v 10´00 hodin. Jen za příznivého počasí!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"BESEDA O OCHRANĚ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN"s panem Lukášem Konečným, vedoucím sdružení LACERTA /= latinský název  pro rod ještěrek

Na Jesenicku v současnosti jediné občanské sdružení, jehož hlavní náplní činnosti je ochrana živočichů a rostlin, vázaných na prostředí mokřadů a zatopených kamenolomů, pískoven a jiných zatopených jam, vytvořených při těžbě hornin a nerostů.

Sdružení působí výhradně v oblasti Žulovské pahorkatiny, podhůří Rychlebských hor a Zlatohorské vrchoviny, kde v letech 2002 - 2009 podrobně zmapovalo a zdokumentovalo již přes 350 lokalit výše uvedeného charakteru, tj. v převážné většině velmi cenných mokřadních biotopů...

O besedu máme zájem na základě víceleté spolupráce s panem Konečným - jeho srozumitelnému, názornému a velmi poutavému výkladu zážitků z přírody z vzácné lokality za ZŠ v naší obci a blízkém okolí.

Adresa: Sdružení Lacerta, Písečná 229, 790 82
e-mail: info@lacerta-pisecna.com
Kontaktní osoba: Lukáš Konečný - vedoucí sdružení

- středa 21. 4.2010,  v 10´00 hod. sraz všech dětí MŠ s panem L.Konečným za ZŠ, dále už půjdeme v jeho doprovodu. Moc se těšíme!

______________________________________________________________________________________________________________________________

"V MŠ SPOLEČNÉ FOCENÍ UČITELEK S DĚTMI NA PAMÁTKU" :-)

V úterý 27.04.2010   Děti v oblečení dle uvážení rodičů.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Květen

" BESEDA S HASIČI "

- úterý 4. 5.2010, v 9 hodin - pro déšť bylo odloženo! Nový termín bude včas zveřejněn! POZOR!!! Přesunuto na 18.06.2010 = pátek na 9´00 hodin.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"BESEDA SE ZDRAVOTNÍKEM" o záchranném zdravotním systému /p. Ďubek - tatínek Ondráška z oddělení Berušek/

- úterý 24.05.2010 v 9´00 hodin na zahradě MŠ

 _________________________________________________________

"DEN MATEK" - prezentace všech dětí na veřejnosti gratulací pro všechny maminky, babičky, ženy - program secvičí s p. uč. v MŠ.

- sobota 8. 5.2010 ve 14´00 hodin v Kulturním domě v Písečné. Sraz všech dětí s paní učitelkami v KD ve 13´30 hodin.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

" VÝSTAVA DRAVCŮ" na zahradě ZŠ v Písečné

- čtvrtek 13. 5.2010 v 9´00 hodin

_______________________________________________________________________________________________________________________________

" CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM" - " HONZÍKOVA CESTA " v podání maminky Janičky Bílkové

Četba v rámci výuky v integrovaném bloku o rodině, vzájemných vztazích členů rodiny, ...

- čtvrtek 20. 5.2010 v 9´00 hodin

_______________________________________________________________________________________________________________________________

"OLYMPIJSKÝ DEN" aneb " SPORTOVNÍ DEN PRO ŽABIČKY SKÁKALKY" - připravili žáci ZŠ v Písečné pod vedením p.uč. VESECKÉ

- pátek 21. 5.2010  Pro déšť změna termínu! Sledujte info na dveřích MŠ!

______________________________________________________________________________________________________________________________

"Společný výlet na závěr školního roku do ZOO LEŠNÁ"

Celodenní akce MŠ spolu s rodiči a dětmi objednaným autobusem.

- 29. 5.2010                                  Sraz na obecním náměstíčku v Písečné v 7´00 hodin!

______________________________________________________________________________________________________________________________

Červen

 ______________________________________________

"MDD aneb Dětský den v MŠ"

Program: rozmanité veselé soutěžení a hraní na stanovištích, odměny a hry.

- úterý 1. 6.2010, dopoledne,  za pěkného počasí na zahradě MŠ -  při nepřízni počasí v budově MŠ.

____________________________________________________________________________________________________________

 - pátek 11. 6.2010 "NÁVŠTĚVA ZŠ" - na  9´30 hod., jdou pouze budoucí prvňáčci

______________________________________________________________________________________________________________________________

- čtvrtek 17.06.2010 "Výchovně vzdělávací hudební pořad" pod vedením p.uč. ZUŠ Anny Beťákové v ZŠ Mikulovice

Vstupné 20Kč. Doprava ze sponzoringu.

Docházka do MŠ do 7´45 hod.! Odjezd po svačince objednaným autobusem společně s žáky ZŠ na akci. Návrat v rámci dopoledního režimu dne opět stejným autobusem na parkoviště u mlýna.

______________________________________________________________________________________________________________________________

- středa 16.06.2010 "BESEDA S POLICIÍ ČR" - přesunuto z dubna

V dopoledním režimu dne - v 10´00 hodin. Jen za příznivého počasí!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- pátek 18.06.2010 " BESEDA S HASIČI " - přesunuto z dubna

V dopoledním režimu dne v 9´00 hodin.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- pátek 25.06. 2010 "ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY" - odpolední tradiční veselé loučení s budoucími prvňáčky ZŠ s účastí sponzorů, rodičů, zřizovatele a zastupců Rady rodičů a budoucí třídní učitelky prvňáčků  na naší školní zahradě.

A POZOR NOVINKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V návaznosti na to  "SPANÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE"

- noc 26. 6. 2010.       V MŠ pod dohledem p.učitelek mohou dobrodružně přenocovat děti dle zodpovědného svolení a rozhodnutí rodičů. Rozchod bude v sobotu ráno hned po snídani mezi 8´00 - 9´00 hodinou.

Bližší info. doplníme ústně a na dveřích v budově MŠ!  PROSÍME, ČTĚTE INFO v zájmu dobré spolupráce POZORNĚ!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


PLÁNOVANÉ AKCE I.POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU : září - prosinec 2009

Říjen

"DÝŇOVĚ SLAVNOSTI V MŠ" v herně Berušek, veselé tradiční i netradiční zdobení dýní, veselé hraní a soutěžení. Akce ve spolupráci rodiny a mateřinky. Začátek v 15´30h. S sebou dýně, různé přírodní ozdoby, svíčku, lžíci + nůž, dobrou náladu a nápady! Děti masky, budou mít případně obličejové masky vytvořené v MŠ v ramci tvořivosti v centrech aktivit.

Pamatujte: 15. 10. 2009 v 15´30 h.

..............................................................................................................................................................................................

"SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT" - SVČ DUHA V Jeseníku vyhlašuje korespodenční soutěž - Zjistit datum svátku - seznámíme děti, na který den připadá svátek, kdo je patronem a proč ... PRAKTICKÝ ÚKOL : Vytvořit jakýkoliv výjev spokojených domácích zvířátek.  

 -  24. 11. 09 jsme práce odeslali do soutěže. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Listopad

„DRAKIÁDAdopoledne po svačince  /dle počasí a dle dohody akce MŠ se /

!!! OMLUVA -  !!!

Pro rychlý nástup zimního počasí se letos nezdařila akce uskutečnit v říjnu a již nebudeme  plánovat náhradní termín!!!

............................................................................................................................................................................................

"TVOŘENÍ OZDOB Z VIZOVICKÉHO TĚSTA" v SVČ DUHA v   Jeseníku

- 24. 11. 2009  Výuka od 8´30- 9´30 hod.

Linkovým autobusem do Jeseníku. Výukový program byl objednán na základě nabídky. Tvořivé hraní pod vedením paní uč. Janošťíkové. Platba z fondu na Kulturu za cestovné tam a zpět i za výuku. Dekorativní výrobky si po upečení v MŠ děti odnesou domů.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosinec

„MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA" –   v rámci režimu dne ve spolupráci s ČSŽ  Písečná -

dopoledne v herně Berušek 3. 12. 2009

.............................................................................................................................................................................................

„ČERTŮV ŠVAGR" muzikál v DPB v Jeseníku. Společná akce všech dětí MŠ. Jízdné + vstupné uhradíme z fondu pro kulturní akce/ - placeno rodiči jednotlivých dětí. Autobusem od MŠ s žáky ZŠ Mikulovice.

- 4.12 2009. 

Ranní příchod do MŠ do 7´00 h. Nepřevlékejte děti do hracího oděvu, - svačina, hygiena a oblečení, odchod na stanoviště před MŠ.

..............................................................................................................................................................................................

 „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ v MŠ"od 30.11. – 3.12. 2009  v odpoledním čase, v herně Berušek

Po odpol. svačince budeme společně s Vámi rodiči a Vašimi dětmi v MŠ balit papírové krabice k ozdobení vánočního stromu u Obecního úřadu v Písečné. Potřebujete si přinést – 1 krabici,  vánoční balicí papír a celofán, barevnou stužku.

..............................................................................................................................................................................................

 TRADIČNÍ ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U OÚ V PÍSEČNÉ"

4. 12. 2009  odpoledne v 15´30 hodin

 !!! SPOLEČNÝ ČAS ZAKONČENÍ PROVOZU MŠ A ODCHODU UČITELEK S DĚTMI Z MŠ A RODIČI NA NÁVES JE

v 15´10 hodin.

Program:  Zpívání koled společně s dětmi MŠ a žáky ZŠ  za vedení paní učitelek, zdobení  a rozsvícení stromu.

Do školky se již nevracíme!

..............................................................................................................................................................................................

„VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ" –  15. 12. 2009, odpoledne, v herně Berušek

Čas:  15´30 hodin

Tradiční vánoční vystoupení dětí  MŠ se staročeskými  koledami a zvyky, vánoční nadílkou a posezením při cukrovíčku od maminek.

 S účastí rodičů, příbuzných a přátel Mateřské školy v Písečné.

Předem velmi děkujeme rodičům - maminkám za přinesené vánoční cukroví a přispění k příjemné slavnostní atmosféře!

.............................................................................................................................................................................................

Ještě nás čeká v týdnu další akce:

"VÁNOČNÍ VÝSTAVA V SVČ DUHA V JESENÍKU" - 17.12.2009

 Již tradičně se zúčastní Berušky spolu se Sluníčky výstavy lidových vánočních ozdob a starých tradic. Cestování linkovým autobusem tam i zpět. 

_____________________________________________

 

Doplnění dalšími akcemi je v průběhu výchovně vzdělávacího procesu možné. /ZH

_______________________________________________________________________________________________________________________________

  Jaké jsou priority Vámi zvolené Mateřské školy v Písečné?

Mateřská škola v záplavě podzimních barev Jste vítáni!

Značky dětí Budova MŠ v zimě

     

 - dostupnost z hlavní komunikace

 - zdravé a útulné prostředí  interiéru i okolí, součástí je kuchyně a jídelna

 - výuka dle Školního vzdělávacího programu v hernách, v tělocvičně, v zahradě i okolí

 - dostatečná vybavenost prostorami, pomůckami i hračkami

 - podpora individuálních potřeb dětí, zájmů i soukromí

 - individuální adaptační režim pro nově přihlášené děti

 - vzájemná spolupráce s rodinou, tolerance, ohleduplnost a podpora

    během celé docházky

 - spoluúčast rodičů na školním programu a organizaci akcí MŠ

 - spolupráce s odborníky - psychologem, speciálními pedagogy, logopedem

 - otevřená spolupráci se ZŠ a  MŠ v okolí i s jinýmí subjekty /př. Střediskem

   volného času Duha a Městským kulturním zařízením v Jeseníku, organizacemi

   i zajímavými osobnostmi v obci/

- kreativní, přívětivý a sehraný kolektiv zaměstnanců

- nadstandardní zájmové kroužky /Hrátky s flétnou a Hrátky s anglickým jazykem

                         vedené smluvně docházející paní učitelkou Marcelou Lužíkovou/

- kurz - předplavecký /v krytém bazénu v České Vsi/,

          - lyžařský

  /vedený instruktory lyžování, s možností výběru termínu z nabídky pro školky

  a dle aktuálních sněhových podmínek na horách/

- aktuální fotografie dětí z různých činností a událostí

 posílané mateřskou školou elektronickou poštou rodinám, aktuální  "fotonoviny"  ve vitrince u OÚ v obci

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková