Archiv

Podporujeme

Školní družina ve školním roce 2010-2011

Vychovatelky: Zuzana Skřejpková a Ludmila Balonková

 

Provoz: pondělí až pátek   6.00 - 7.30 | 11.25 - 16.00

 

Činnost ve školní družině se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družiny, ve kterém je i školní řád školní družiny. Tímto řádem jsou povinni se řídit všichni zapsaní žáci.

Dřívější odchody z družiny je nutné vždy předložit písemně s datem změny odchodu nebo telefonicky přímo některé z vychovatelek.

 

Kontakty: 734 557 317 

 

Poplatek za pobyt ve školní družině činí 50 Kč na měsíc. Všechny poplatky se vrací družině a slouží k její činnosti. Poplatky vybírá Zuzana Skřejpková.

O činnosti ŠD se můžete zajímat na našem webu v oddíle Akce a Soutěže ŠD.

Také o vyúčtování sponzorských darů určených ŠD se můžete informovat na našem webu v oddíle Vyúčtování sponzorských darů.

Všem současným i budoucím přispěvatelům děkujeme za finanční pomoc.

 

Aktuality

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  LEDEN  2018 se bude vybírat 22.12.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.