Archiv

Podporujeme

Školní družina ve školním roce 2010-2011

Vychovatelky: Zuzana Skřejpková a Ludmila Balonková

 

Provoz: pondělí až pátek   6.00 - 7.30 | 11.25 - 16.00

 

Činnost ve školní družině se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družiny, ve kterém je i školní řád školní družiny. Tímto řádem jsou povinni se řídit všichni zapsaní žáci.

Dřívější odchody z družiny je nutné vždy předložit písemně s datem změny odchodu nebo telefonicky přímo některé z vychovatelek.

 

Kontakty: 734 557 317 

 

Poplatek za pobyt ve školní družině činí 50 Kč na měsíc. Všechny poplatky se vrací družině a slouží k její činnosti. Poplatky vybírá Zuzana Skřejpková.

O činnosti ŠD se můžete zajímat na našem webu v oddíle Akce a Soutěže ŠD.

Také o vyúčtování sponzorských darů určených ŠD se můžete informovat na našem webu v oddíle Vyúčtování sponzorských darů.

Všem současným i budoucím přispěvatelům děkujeme za finanční pomoc.

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková