Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku Mgr. Dana Brašíková

Je určen pro žáky 3.-5.r. Sportujeme na hřišti za školou každý pátek. Protože jsou v kroužku především chlapci, náplň tvoří především fotbal a florbal. Děvčata dávají přednost vybíjené v nejrůznějších obměnách. 

 

Sborový zpěv

Vedoucí kroužku: Mgr. Soňa Jarošová

Zájmový útvar sborový zpěv existuje na naší škole od roku 2007. V letošním roce má 16 členů, žáků od 1. do 5. ročníku.  Zpěváci se scházejí každé pondělí od 13:00 do 13:45 hodin.

 

Náplní kroužku je práce s hlasem, především rozšiřování hlasového rozsahu, základy dynamického odstínění, nácvik správné artikulace a dýchání, rytmický doprovod a základy melodického doprovodu na Orffův instrumentář. Hlavním výstupem je pak nácvik písní od jednohlasých až k vícehlasým, a to obvykle formou kánonu, quodlibetu nebo spodního hlasu na základních harmonických funkcích.

Výsledky své práce mohou pak zpěváci ukázat v rámci různých vystoupení, například u příležitosti zahájení vánočních trhů či velikonoční výstavy, na školní akademii ke Dni matek nebo jako součást kulturního programu různých oslav.  

 

Touha pěkně si zazpívat provází člověka takřka od narození. Patří to k přirozeným lidským potřebám. Zpěv přináší radost a potěšení. A sborový zpěv navíc umožňuje dětem sdílet radost ze zpěvu s ostatními.