Zveme všechny rodiče, žáky a přátelé školy k poslední akci ke 120. výročí založení školy. Ve čtvrtek 28.6. 2018 se uskuteční Slavnost vysvědčení. Začne vernisáží v 15 hodin, vystoupením aerobiku a poté již proběhne slavnostní oceňování nejlepších žáků ve všech oblastech života školy. Slavnost proběhne na školní zahradě. Vezměte své známé, přátelé a přijďte se podívat, jak to děláme u nás ve škole. Součástí slavnosti bude i prohlídka panelů s fotografiemi z historie školy. Srdečnou zvou zaměstnanci školy. Mgr. Dana Brašíková

 

 

Zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a přátele školy i obce k slavnostnímu aktu zasazení stromů ke 120. výročí založení školy č. 76. Slavnost se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018 ve 13 hodin u cesty směrem na Petrák. Nyní je tam kříž. Po slavnostním zasazení stromů ihned začne soutěž družstev dětí a dospělých zaměřená na historii obce. Start bude u zasazených stromů a dále budou družstva postupovat podle plánku. Celá trasa bude přístupná pro kočárky a vozíky, proto neváhejte, utvořte nejméně tříčlenná družstva a přijďte se pobavit i si zasoutěžit. Soutěžit budou dvě kategorie - zvlášť děti a zvlášť dospělí. Dětské družstvo musí vždy doprovázet nějaká dospělá osoba, protože chodit se bude po celé vesnici. V družstvu mohou být i občané jiných vesnic. Těšíme se na příjemně strávené odpoledne. 

 

Program oslav 120. výročí budovy školy číslo 76 v Písečné

16. září 2017 slavnostní zahájení oslav na v rámci Her bez hranic s krátkým kulturním programem a přijetím prvňáčků mezi kamarády ve škole; ohňostroj.

21.října 2017 tradiční školní zábava, tentokrát v duchu oslav výročí.

23. listopadu 2017 beseda pro veřejnost na téma ochrany životního prostředí v Indonésii. Společnost Green Life řadu let spolupracuje s naší školou. Na besedě budou promítány záběry z fotopastí, které vlastní naše škola, společnost se představí svou činností.

9. prosince 2017 Dětský vánoční ples v kulturním domě.

13. ledna 2018 chystáme divadelní představení pro děti a rodiče v kulturním domě s divadlem Slunečnice - muzikálové představení.

10. února 2018 od 10 hodin Den otevřených dveří ve škole. Prohlídka školy pro veřejnost, krátká prezentace z historie i současnosti školy, přivítání pamětníků z obce i z dáli; fotografická výstava z historie školy; kulturní vystoupení, občerstvení.

10. února 2018 od 20 hodin Výroční ples školy; předtančení, kulturní program, bohaté občerstvení. Ples bude na místenky, společenský oděv nutností.

23. března 2018 vynášení Moreny; kanisterapie pro děti.

14. dubna 2018 slavnostní zasazení památečního stromu; poznávací a soutěžní výlet pro rodiče s dětmi zaměřený na historii školy.

11. května happening Noc literatury se čtením z kronik.

12. května Akademie ke Dni matek

20. června setkání žáků okresních málotřídek v Písečné

29. června zahradní slavnost pro rodiče, děti, veřejnost; slavnostní předávání ocenění nejlepším žákům školy, vyhlášení Olympionika školy a Sportovce roku; výstava výtvarných, keramických a dalších prací žáků školy. Slavnostní ukončení oslav 120. výročí; občerstvení, volná zábava