Archiv

Podporujeme

Sportovní kroužek

Je určen pro žáky 3.-5.r. Sportujeme na hřišti za školou každý pátek. Protože jsou v kroužku především chlapci, náplň tvoří především fotbal a florbal. Děvčata dávají přednost vybíjené v nejrůznějších obměnách. 

Vedoucí kroužku Mgr. Dana Brašíková

 

SBOROVÝ ZPĚV

Vedoucí: Mgr. Soňa Jarošová

Zájmový útvar sborový zpěv existuje na naší škole od roku 2007. V letošním roce má 16 členů, žáků od 1. do 5. ročníku.  Zpěváci se scházejí každé pondělí od 13:00 do 13:45 hodin.

 

Náplní kroužku je práce s hlasem, především rozšiřování hlasového rozsahu, základy dynamického odstínění, nácvik správné artikulace a dýchání, rytmický doprovod a základy melodického doprovodu na Orffův instrumentář. Hlavním výstupem je pak nácvik písní od jednohlasých až k vícehlasým, a to obvykle formou kánonu, quodlibetu nebo spodního hlasu na základních harmonických funkcích.

Výsledky své práce mohou pak zpěváci ukázat v rámci různých vystoupení, například u příležitosti zahájení vánočních trhů či velikonoční výstavy, na školní akademii ke Dni matek nebo jako součást kulturního programu různých oslav.  

 

Touha pěkně si zazpívat provází člověka takřka od narození. Patří to k přirozeným lidským potřebám. Zpěv přináší radost a potěšení. A sborový zpěv navíc umožňuje dětem sdílet radost ze zpěvu s ostatními.

Vložený obrázek

 

Angličtina pro nejmenší

Kroužek je určen pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro velký zájem (22 žáků) je rozdělen. Scházíme se v pondělí. Učíme se základní slovní zásobu a základní fráze. Zpíváme písničky, říkanky a pracujeme na interaktivních hrách na PC. Také se díváme na anglické programy a pohádky.    Žáci se velmi rádi zapojují do všech aktivit a jsou šikovní.

Vedoucí kroužku Mgr. Jana Newton

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

 

 

Aerobik

Vedoucí kroužku: Mgr. Renáta Juříková

            Rozdělení kroužku

Kroužek funguje již devátým rokem. Letos má aerobik 28 členů.

Je rozdělen na dvě skupiny:

Ø mladší žákyně/žáci (1.+ 2.ročník) vždy v úterý 13:00-13:45

Ø starší žákyně/žáci (3., 4., 5. ročník) vždy v úterý  13:45 – 14:30

Ø docvičovací hodina pro starší žáky vždy v úterý 14:30 – 15:15

 

Děti se zde učí základní kroky aerobiku, správné držení těla, základy tance. Učí se poslouchat a vnímat hudbu, její melodii

a rytmus, vyjádřit hudbu svým pocitem. Rozvíjí se jejich pohybové a hudební dovednosti a schopnosti. Při tanci využíváme různé pomůcky. Například křídla, hedvábné vějíře, stuhy, gymnastické míče, overbally, thera bandy, třásně, orientální penízkové šátky aj. Výstupem je vždy nacvičení taneční sestavy. Děti se s těmito tanečními sestavami účastní v průběhu školního roku různých vystoupení.

Děti pohyb potřebují, v téhle době počítačů a kabelových televizí obzvlášť. Tento kroužek jim nabízí celou vyučovací hodinu pohybu. Když se to vezme v globálu, je to málo, ale třeba aerobik nebo tanec navnadí děti k tomu, aby cvičily doma či vyhledávaly pohyb v jiných kroužcích. Kroužek podporuje zdravý způsob života. Navíc! „Kdo si hraje, nezlobí.“

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková