Archiv

Podporujeme

 

Oslavy 120. výročí budovy školy č. 76 v Písečné

                                       

16. září                v rámci obecních Her bez hranic bude slavnostní veřejné přijetí prvňáčků mezi jejich spolužáky s malým kulturním programem, zakončené ohňostrojem.

Vložený obrázek

21. října              školní zábava.

 

23. listopadu     pro veřejnost beseda s naší partnerskou organizací Green Life s promítáním záběrů z fotopastí a besedou o ochraně deštného pralesa na Sumatře a o globálním poškozování této krajiny nadnárodními společnostmi.

 Vložený obrázek

9. prosince        Vánoční ples pro děti.

 Vložený obrázek

13. ledna             vystoupení hudebního divadla Slunečnice pro rodiče a děti.

 

10. února            dopoledne den otevřených dveří ve škole s prezentací ze života školy od historie po současnost.

 Vložený obrázek Vložený obrázek

10. února            večer Výroční ples školy.

 Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

23. března          vynášení Morany.

 

14. dubna           slavnostní vysazení památečního stromu k výročí oslav a následný výlet po okolí obce spojeným s ověřováním znalostí z historie školy v Písečné.

 

11. května           happening k Noci literatury.

 

12. května          Akademie ke Dni matek.

 

20. června          setkání žáků všech málotřídek  našeho okresu.

 

28. června          Slavnost vysvědčení.

 

Každá akce je otevřena pro veřejnost, budeme rádi za vaši účast a podporu.

Doprovodné akce: celoroční příprava krátkého filmu o památných místech naší obce a také malý Zpravodaj vzpomínek na naši školu od pamětníků, ale také našich současných žáků.

Podrobnosti k jednotlivým akcím budou vždy zveřejněny místním rozhlasem a otištěny v místním Zpravodaji.

 

Akce se konají za podpory Obecního úřadu v Písečné a Školské a kulturní komise v Písečné.

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková