Archiv

Podporujeme

Projekt – Obchodujeme

 Cíl projektu:

Žáci mají získat co nejvíce znalostí o druzích prodávaného zboží.

Mají se učit pracovat v týmu dvojic – nakupující, prodávající

Připravit si zboží, ceny, peníze, nacenit zboží, zhodnotit svůj prodejní úspěch.

Nést zodpovědnost za práci, kterou udělají.

Zpestřit vyučování. 

Délka projektu:             2 vyučovací hodiny

 Typ projektu:                1. a 2. ročník v předmětu ČAJS

 Procvičované kompetence:

 

Samostatnost

Práce ve dvojici

Vyhledávání informací

Soutěživost

Samostatnost

Sebehodnocení  

Výstup z projektu:

 Foto dokumentace a DVD nahrávka.

 

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

 

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek

 

Projekt Já a moje vlast - únor 2012

Žáci 4. ročníku postupně po dobu 3 týdnů tvořili mapu ČR rozdělenou do krajů. Sbírali informace a dávali jim zajímavou a individuální formu. Velice se jim projekt povedl.

Vložený obrázek

Součástí byl i mini projekt Můj okres, ve kterém žáci velmi kvalitně a zajímavě představili důležitá místa. 

Vložený obrázek Vložený obrázek

Za zmínku stojí i referáty, které žáci samostatně připravují. Podívejte se sami.

Vložený obrázek

 

 

Kraje ČR - 5. ročník

6.10.2011-19.1.2012

 

 

                                  Kraje ČR – projekt žáků 5. ročníku

Náplní projektu byla skupinová či samostatná práce žáků 5. ročníku, dle vlastního výběru, jejímž cílem bylo vyhledat základní informace o krajích České Republiky a předat tyto informace svým spolužákům. Informace se týkaly krajského města, velkých měst, pohoří, vodstva, typu krajiny, průmyslu, zemědělství, kulturních i a přírodních památek či osobností daného kraje. Žáci museli z různých zdrojů (učebnice, internet, mapy, encyklopedie, knihy, časopisy, fotografie, letáky atd.)vyhledat informace, které pak předávali svým spolužákům pomocí vytvořeného plakátu, zápisu a prezentace. K prezentaci používali ještě navíc interaktivní tabuli a mapu ČR.

Podle dotazníkového šetření, kde žáci projekt hodnotili známkami 1(nejlepší) až 5(nejhorší), bylo zjištěno, že žáci projekt hodnotí jako velmi zajímavý. Většina žáku si bez problému dokáže najít sama potřebné informace. Při projektu se žáci všichni dověděli něco zajímavého. Žákům se velmi líbí předávat informace svým spolužákům a připadá jim velice zajímavé učit své spolužáky a obráceně. Více žáků raději pracuje ve dvojicích nebo ve skupině než sami. Ve skupinách jsou všichni žáci aktivní, někdy předávají řízení práce i druhým, záleží na okolnostech. Všichni žáci se shodli na tom, že by chtěli i jiné projety. Všichni žáci projekt Kraje ČR hodnotí na výbornou. V osobních komentářích k projektu se žáci vyslovili kladně, projekt se jim líbil, chtěli by další projekty, dokonce by chtěli vytvořit projekt jako celá třída.

Naše kraje

 Na naší práci jsme začali pracovat dne 6.10.2011 a ukončili jsme ji 19.1.2012.  Tedy nám to trvalo 3 měsíce a 13 dní.

Jako první následoval Jihočeský kraj a nakonec jsme vybrali kraj Vysočina. Každý si mohl vybrat kraj i pořadí. Když jsme byli ve dvojici, tak jsme měli dva kraje, ale byli i spolužáci, kteří si chtěli přilepšit známku tím, že měli více projektů.

Projekty nás velice bavily. Doufáme, že paní učitelka nám dá možnost pokračovat, ale v jiném tématu. 

Proto nás baví vlastivěda (zeměpis).

                                                                       Žáci 5.ročníku

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Celoroční téma: Máme rádi zvířata,protože…

 

Podtémata:          Čtenářská soutěž

                        Dětský karneval

                        Pěvecká soutěž

                        Recitační soutěž

      Celé Česko čte dětem

                        Akademie ke Dni matek

                        Školní projekty

                        Na návštěvě v ZOO

                        V knihovně

                        Školní výlet

                        Akce ŠD

                        Nabídky Duhy

 

 

 

Pravidla pro Putování zajíčka

 

v   Zajíček je v každé rodině dobrovolně nejvýše na dva dny nebo celý víkend.

v   Je u vás proto, aby něco pěkného zažil nebo aby se seznámil se zajímavými lidmi.

v   Rád se mazlí a je citlivý na hrubé zacházení.

v   Vaši dobrotu vám oplatí svou milou tvářičkou.

v   Je u vás proto, abyste podali písemné svědectví o tom, co zažil.

v   Toto svědectví můžete doplnit fotografií nebo obrázkem.

v   Se sestavováním písemného záznamu vám může pomoci dospělá osoba, ale vlastní záznam dělá ten, kdo si zajíčka ze školy přinesl.

v   Pokud bude někdo z rodiny chtít také zapsat něco zajímavého, je to možné přidat k záznamu.

v   Přeji vám hodně šťastných chvilek se svým novým kamarádem.

Arecheologové ve 4. ročníku - 5.10.2011

archeologové archeologové archeologové archeologové

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková