Archiv

Podporujeme

Celoroční celoškolní projekt Vnímám svět všemi smysly

je tento rok založen na dobrovolné účasti na soutěžích k tomuto tématu. Zároveň se snažíme zařazovat akce, které v tomto duchu obohatí rozhled a vnímání okolního světa našimi žáky.

Hned v září proběhl motivační výlet do Lázní Jeseník, kde se konal Den bezpečnosti Integrovaného záchranného systému. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu v sanitce nebo hasičském voze, potěžkat si zbraně armády a zhlédnout četná představení různých složek našeho záchranného systému.

Vložený obrázek Vložený obrázek

V září také 4. a 5. ročník navštívil Stacionář Šimon. Tato akce byla podle slov žáků poučná a zajímavá.

Vložený obrázek

V říjnu se naši najstarší žáci vydali na chatu, aby zažili samostatnost a soudržnost.

Vložený obrázek Vložený obrázek

V listopadu žáci zkoušeli muzikoterapii a vnímání sluchem a hmatem.

V prosinci se konaly třídní akce jako např. ve 3. ročníku malovali děti ústy.

V dubnu byly součástí Dne pro Zemi různé enviromentální akce. Třídní projekty se velice podařily.

V květnu se děti zúčastnily koncertu ZUŠ v Kapli.

V černu si na dni dětí vyzkoušely, že hadi opravdu nejsou slizští a také, jak je těžké být slepý.

 

Vložený obrázek Vložený obrázek

Aktuality

Uzavření MŠ

Z vážných personálních důvodů bude v pátek 2.2.2018 uzavřená mateřská škola. Děkuji za pochopení. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  Březen  2018 se bude vybírat 28.2.2018 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.