Archiv

Podporujeme

Celoroční celoškolní projekt Vnímám svět všemi smysly

je tento rok založen na dobrovolné účasti na soutěžích k tomuto tématu. Zároveň se snažíme zařazovat akce, které v tomto duchu obohatí rozhled a vnímání okolního světa našimi žáky.

Hned v září proběhl motivační výlet do Lázní Jeseník, kde se konal Den bezpečnosti Integrovaného záchranného systému. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu v sanitce nebo hasičském voze, potěžkat si zbraně armády a zhlédnout četná představení různých složek našeho záchranného systému.

Vložený obrázek Vložený obrázek

V září také 4. a 5. ročník navštívil Stacionář Šimon. Tato akce byla podle slov žáků poučná a zajímavá.

Vložený obrázek

V říjnu se naši najstarší žáci vydali na chatu, aby zažili samostatnost a soudržnost.

Vložený obrázek Vložený obrázek

V listopadu žáci zkoušeli muzikoterapii a vnímání sluchem a hmatem.

V prosinci se konaly třídní akce jako např. ve 3. ročníku malovali děti ústy.

V dubnu byly součástí Dne pro Zemi různé enviromentální akce. Třídní projekty se velice podařily.

V květnu se děti zúčastnily koncertu ZUŠ v Kapli.

V černu si na dni dětí vyzkoušely, že hadi opravdu nejsou slizští a také, jak je těžké být slepý.

 

Vložený obrázek Vložený obrázek

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková