Archiv

Podporujeme

Sborový zpěv

Kroužek vede paní učitelka Dana Brašíková.

Žáci se scházejí každé pondělí od 13 do 13.45 hodin.

Připravují různá pásma na vystoupení, nacvičují muzikál.

Součástí hodiny je také bubnování na drumbeny, které děti hodně baví.

Aktuality

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  LEDEN  2018 se bude vybírat 22.12.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.