Archiv

Podporujeme

Sborový zpěv

Kroužek vede paní učitelka Dana Brašíková.

Žáci se scházejí každé pondělí od 13 do 13.45 hodin.

Připravují různá pásma na vystoupení, nacvičují muzikál.

Součástí hodiny je také bubnování na drumbeny, které děti hodně baví.

Aktuality

Stravné

Stravné na ČERVEN  2017 se bude platit 31.5.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.