Archiv

Podporujeme

Soutěž obratnosti 9.10.2012

Vložený obrázek Vložený obrázek

Vložený obrázek Vložený obrázek

Pěvecká soutěž 17.12.2012

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

Taneční soutěž 20.12.2012

Vložený obrázek

Sportovní soutěž Hrátky na sněhu 15.1.2013

Vložený obrázek Vložený obrázek

Recitační soutěž 21.2.2013

Ester Konečná reprezentovala školu v okresním kole v Jeseníku, kde se umístila na 2. místě a zúčastnila se krajského kola v Olomouci. Postup do krajského kola je velkým úspěchem. Gratulujeme.

Vložený obrázek

 

Pěvecká soutěž Zvoneček 15.4.2013

Vložený obrázek

Čtenářská soutěž

·Školní kolo 14.5.2013 – byli vybrání 2 nejlepší z každé kategorie

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

 

·Meziškolní kolo 20.5.2013 – tohoto kola se zúčastnily školy v Černé Vodě a Staré Červené Vodě. Ve dvou ze tří kategorií jsme se umístili na prvních místech.

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

 

Dopravní soutěž 15.5.2013

Vložený obrázek Vložený obrázek Vložený obrázek

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková