Archiv

Podporujeme

Soubory ke stažení

Stáhnětě si a vytiskněte potřebné dokumenty. Připravili jsme je pro vás ve formátu PDF a ve formátu DOC pro Word.

Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o individuální studijní plán
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o prominutí poplatků
Darovací smlouva
Výroční zpráva školy za rok 2016/2017
Plán rozvoje školy 2015 - 2020

 


 

Školní řád MŠ Písečná
Školní řád ZŠ Písečná
Vnitřní řád školní družiny
Směrnice pro školní stravování ZŠ a MŠ Písečná
Směrnice pro úplatu v MŠ Písečná

 


 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:
KAMARÁDI Z MECHU A KAPRADÍ 
Školní vzdělávací program ZŠ
Minimální preventivní program 2016/2017

 

Rozpočet školy na rok 2018
Výhled do roku 2020

Aktuality

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Uzavření MŠ

Z vážných personálních důvodů bude v pátek 2.2.2018 uzavřená mateřská škola. Děkuji za pochopení. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  Duben  2018 se bude vybírat 28.3.2018 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.