Archiv

Podporujeme

Informace o žácích

Školní rok 2010-2011

I.třída – 1. ročník – školní rok 2010-2011

 

Celkem žáků 10, z toho 4 děvčata.

Slovní hodnocení ve všech předmětech.

Učební dokumenty - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 27/2008

Třídní učitelka – Mgr. Renata Juříková

 

 

 

I. třída – 2. ročník – školní rok 2010/2011

 

Celkem 9 žáků, z toho 6 děvčat.

Slovní hodnocení ve všech předmětech.

Učební dokumenty – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 27/2008

Třídní učitelka – Mgr. Renata Juříková

 

 

 

III.třída – 3. ročník – školní rok 2009/2010

 

Celkem 12 žáků, z toho 5 děvčat.

Hodnocení známkami ve všech předmětech.

Učební dokumenty – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 27/2008

Třídní učitelka  - Mgr. Jana Newton

 

 

 

II. třída – 4. ročník – školní rok 2010/2011

 

Celkem 9 žáků, z toho 4 děvčata.

Hodnocení známkami ve všech předmětech.

Učební dokumenty – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 27/2008

Třídní učitelka – Mgr. Jana Newton

 

 

 

III.třída – 5. ročník – školní rok 2010/2011

 

Celkem 13 žáků, z toho 8 děvčat.

Hodnocení známkami ve všech předmětech.

Učební dokumenty – Základní škola, č. j. 16 847/96-2

Třídní učitelka – Soňa Sókyová

 

 

 

 

 

 

I.třída – 1. ročník – školní rok 2009/2010

Celkem žáků 10, z toho 7 děvčat.

Slovní hodnocení ve všech předmětech.

Učební dokumenty - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 27/2008

Třídní učitelka – Mgr. Renata Juříková

 I. třída – 2. ročník – školní rok 2009/2010

Celkem 13 žáků, z toho 6 děvčata.

Slovní hodnocení ve všech předmětech.

Učební dokumenty – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 27/2008

Třídní učitelka – Mgr. Renata Juříková

 III.třída – 3. ročník – školní rok 2009/2010

Celkem 8 žáků, z toho 4 děvčata.

Hodnocení známkami ve ČJ, AJ, M, ČAJS, ostatní předměty mají slovní hodnocení.

Učební dokumenty – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 27/2008

Třídní učitelka - Mgr. Lenka Vesecká

 II. třída – 4. ročník – školní rok 2009/2010

Celkem 15 žáků, z toho 8 děvčat.

Hodnocení známkami ve všech předmětech.

Učební dokumenty – Základní škola, č. j. 16 847/96-2

Třídní učitelka – Soňa Sókyová

 III.třída – 5. ročník – školní rok 2009/2010

Celkem 9 žáků, z toho 4 děvčata.

Hodnocení známkami ve všech předmětech.

Učební dokumenty – Základní škola, č. j. 16 847/96-2

Třídní učitelka – Mgr. Lenka Vesecká

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková