Archiv

Podporujeme

Informace o zaměstnancích

Zaměstnanci Mateřské školy v Písečné

1. Radmila Jankesová
zást.řed. pro MŠ skolka@zs-pisecna.cz
2. Hana Tabarelli učitelka MŠ tabarelli@zs-pisecna.cz
3. Marie Prosecká učitelka MŠ prosecka@zs-pisecna.cz
4. Hana Holánová školnice
5. Barbora Laňková chůva

 

Zaměstnanci školní jídelny

1. Martina Koláčková
vedoucí ŠJ kolackova@zs-pisecna.cz

2. Iveta Rupová

3. Petra Šubová

kuchařka

pomocná kuchařka

4. Alžběta Kovaříková provozní zaměstnankyně

 

Zaměstnanci Základní školy v Písečné

1. Mgr. Dana Brašíková ředitelka školy brasikova@zs-pisecna.cz
2. Mgr. Renáta Juříková učitelka ZŠ jurikova@zs-pisecna.cz
3. Mgr. Jana Newton učitelka ZŠ newton@zs-pisecna.cz
4. Mgr. Soňa Jarošová učitelka ZŠ jarosova@zs-pisecna.cz
5. Mgr. Iva Drochýtková učitelka ZŠ drochytkova@zs-pisecna.cz
6. Zuzana Skřejpková vychovatelka ZŠ skrejpkova@zs-pisecna.cz
7. Veronika Juránková vychovatelka ZŠ jurankova@zs-pisecna.cz
8. Bc. Tereza Sedlářová asistentka pedagoga

 

9. Vlasta Čukovičová školnice ZŠ

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková