Archiv

Podporujeme

Ze života MŠ

 

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

TŘÍDA BERUŠEK - 25 DĚTÍ,  2 - 5 LET

TŘÍDA SLUNÍČEK  21 DĚTÍ,  5 - 6 A OŠD

 

Náš školní vzdělávací program ŠVP je vypracován na 3 roky a tento školní rok budeme již třetím, posledním rokem pokračovat na motivy z knihy VYPRÁVĚNÍ POHÁDKOVÉHO DĚDEČKA.


Společně s dětmi se budeme snažit naučit pomáhat si navzájem, rodičům, prarodičům, lidem potřebným a to vše nás bude učit znát moudro stáří - dědeček z nádherné knihy od Eduarda Petišky VYPRÁVĚNÍ POHÁDKOVÉHO DĚDEČKA. Který malému vnoučkovi Martínkovi, při cestě vlakem za babičkou, vypráví mnoho pohádek a příběhů, ve kterých se odráží nejenom získané životní zkušenosti, ale také moudro stáří, rady i pomoci.

S dětmi jsme navázaly krásnou spolupráci se seniory v Domě Soužití 2000 v Mikulovicích, v Domě seniorů v České Vsi a tento školní rok jsme se seznámily s babičkami a dědečky v Jeseníku. Tato spolupráce nás všechny obohatila, jezdíme za seniory potěšit je s vánočním programem plnou vánočních písní a koled i s pásmem písní, tanců a básní ke Dni matek. Senioři nás vždy rády uvítají a my víme, že jim potěšíme srdíčka a rozjasníme tím jejich den.

 

Charakteristika vzdělávacího programu:


Školní vzdělávací program Vyprávění pohádkového dědečka byl vypracován na základě závěrů evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulé období. Z uvedeného vyplynulo zachovat budování a rozvíjení prosociálních vztahů, nově naučit děti toleranci, úctě k odlišnostem a pomoci osobám z nejrůznějších důvodů oslabeným. Zkušenosti dnešních dětí s generací prarodičů, nebo dokonce praprarodičů se značně liší. Některé vyrůstají v bytech jen s mámou, tátou, případně se sourozenci a za prarodiči občas dojíždějí a tráví s nimi část léta. Pokud prarodiče bydlí blízko, bývají kontakty těsnější. Když dítě odmala vnímá prarodiče, získává přirozeně zkušenost s tím, jak se člověk v průběhu času mění. Děti vnímají, jak reagujeme a učí se. Naše chování jim poskytuje vzory, návod, jak se jednou jako dospělí budou chovat k nám. V novém školním vzdělávacím programu se budeme věnovat vyprávění pohádek a příběhů pohádkového dědečka, které si lidé vyprávěli nebo vyprávějí a tímto předávají kulturní tradice, hodnoty z generace na generaci. Vyprávění, povídání, čtení je v rámci socializace velmi podstatné, vzniklo jako kumulace kulturních tradic a hodnot, které měly být jejich prostřednictvím předávány nejmladší generaci. Děti na jejich základě poznají a porozumí sociální realitě a osvojí si morální pravidla. Takto prožitá zkušenost je nejcennější.

 


Hlavní pedagogický záměr vzdělávací činnosti:


Hlavní pedagogický záměr je zaměřen na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle našeho ŠVP jsou slova MOUDŘE POMÁHAT.

Aktuality

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  LEDEN  2018 se bude vybírat 22.12.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.