Archiv

Podporujeme

Ze života MŠ

 

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

TŘÍDA BERUŠEK - 25 DĚTÍ,  2 - 5 LET

TŘÍDA SLUNÍČEK  21 DĚTÍ,  5 - 6 A OŠD

 

Náš školní vzdělávací program ŠVP je vypracován na 3 roky a tento školní rok budeme již třetím, posledním rokem pokračovat na motivy z knihy VYPRÁVĚNÍ POHÁDKOVÉHO DĚDEČKA.


Společně s dětmi se budeme snažit naučit pomáhat si navzájem, rodičům, prarodičům, lidem potřebným a to vše nás bude učit znát moudro stáří - dědeček z nádherné knihy od Eduarda Petišky VYPRÁVĚNÍ POHÁDKOVÉHO DĚDEČKA. Který malému vnoučkovi Martínkovi, při cestě vlakem za babičkou, vypráví mnoho pohádek a příběhů, ve kterých se odráží nejenom získané životní zkušenosti, ale také moudro stáří, rady i pomoci.

S dětmi jsme navázaly krásnou spolupráci se seniory v Domě Soužití 2000 v Mikulovicích, v Domě seniorů v České Vsi a tento školní rok jsme se seznámily s babičkami a dědečky v Jeseníku. Tato spolupráce nás všechny obohatila, jezdíme za seniory potěšit je s vánočním programem plnou vánočních písní a koled i s pásmem písní, tanců a básní ke Dni matek. Senioři nás vždy rády uvítají a my víme, že jim potěšíme srdíčka a rozjasníme tím jejich den.

 

Charakteristika vzdělávacího programu:


Školní vzdělávací program Vyprávění pohádkového dědečka byl vypracován na základě závěrů evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulé období. Z uvedeného vyplynulo zachovat budování a rozvíjení prosociálních vztahů, nově naučit děti toleranci, úctě k odlišnostem a pomoci osobám z nejrůznějších důvodů oslabeným. Zkušenosti dnešních dětí s generací prarodičů, nebo dokonce praprarodičů se značně liší. Některé vyrůstají v bytech jen s mámou, tátou, případně se sourozenci a za prarodiči občas dojíždějí a tráví s nimi část léta. Pokud prarodiče bydlí blízko, bývají kontakty těsnější. Když dítě odmala vnímá prarodiče, získává přirozeně zkušenost s tím, jak se člověk v průběhu času mění. Děti vnímají, jak reagujeme a učí se. Naše chování jim poskytuje vzory, návod, jak se jednou jako dospělí budou chovat k nám. V novém školním vzdělávacím programu se budeme věnovat vyprávění pohádek a příběhů pohádkového dědečka, které si lidé vyprávěli nebo vyprávějí a tímto předávají kulturní tradice, hodnoty z generace na generaci. Vyprávění, povídání, čtení je v rámci socializace velmi podstatné, vzniklo jako kumulace kulturních tradic a hodnot, které měly být jejich prostřednictvím předávány nejmladší generaci. Děti na jejich základě poznají a porozumí sociální realitě a osvojí si morální pravidla. Takto prožitá zkušenost je nejcennější.

 


Hlavní pedagogický záměr vzdělávací činnosti:


Hlavní pedagogický záměr je zaměřen na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle našeho ŠVP jsou slova MOUDŘE POMÁHAT.

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková