Archiv

Podporujeme

Co nabízíme

Co nabízí naše MŠ?

 - dostupnost z hlavní komunikace

 - zdravé a útulné prostředí  interiéru i okolí, součástí je kuchyně a jídelna

 - výuku dle Školního vzdělávacího programu v hernách, v tělocvičně, v zahradě i okolí

 - dostatečnou vybavenost prostorami, pomůckami i hračkami

 - podporu individuálních potřeb dětí, zájmů i soukromí

 - individuální adaptační režim pro nově přihlášené děti

 - vzájemnou spolupráci, toleranci, ohleduplnost a podporu během celé docházky

 - spoluúčast rodičů na školním programu a organizaci akcí MŠ

 - spolupráci s odborníky - psychologem, speciálními pedagogy, logopedem

 - otevřenou spolupráci se ZŠ a  MŠ v okolí i s jinýmí subjekty /př. Střediskem

   volného času Duha a Městským kulturním zařízením v Jeseníku, organizacemi i zajímavými

   osobnostmi v obci/

- nadstandardní zájmové kroužky /Hrátky s flétnou a Hrátky s anglickým jazykem -

  vedené externími odborníky/

- kurz předplavecký v krytém bazénu v České Vsi, - lyžařský /dle nabídky školkám a sněhových

  podmínek na horách/

 Rádi Vás uvítáme! Prosím, pojďte dál!

Budova na jaře v plné kráse Vstupní chodba slouží jako šatna dětí

Značky dětí

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  LEDEN  2018 se bude vybírat 22.12.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.