Archiv

Podporujeme

Co nabízíme

Co nabízí naše MŠ?

 - dostupnost z hlavní komunikace

 - zdravé a útulné prostředí  interiéru i okolí, součástí je kuchyně a jídelna

 - výuku dle Školního vzdělávacího programu v hernách, v tělocvičně, v zahradě i okolí

 - dostatečnou vybavenost prostorami, pomůckami i hračkami

 - podporu individuálních potřeb dětí, zájmů i soukromí

 - individuální adaptační režim pro nově přihlášené děti

 - vzájemnou spolupráci, toleranci, ohleduplnost a podporu během celé docházky

 - spoluúčast rodičů na školním programu a organizaci akcí MŠ

 - spolupráci s odborníky - psychologem, speciálními pedagogy, logopedem

 - otevřenou spolupráci se ZŠ a  MŠ v okolí i s jinýmí subjekty /př. Střediskem

   volného času Duha a Městským kulturním zařízením v Jeseníku, organizacemi i zajímavými

   osobnostmi v obci/

- nadstandardní zájmové kroužky /Hrátky s flétnou a Hrátky s anglickým jazykem -

  vedené externími odborníky/

- kurz předplavecký v krytém bazénu v České Vsi, - lyžařský /dle nabídky školkám a sněhových

  podmínek na horách/

 Rádi Vás uvítáme! Prosím, pojďte dál!

Budova na jaře v plné kráse Vstupní chodba slouží jako šatna dětí

Značky dětí

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková