Archiv

Podporujeme

Pojďte dál a nezouvejte se.......vítáme Vás na stránkách MŠ v Písečné u Jeseníku

 

 

Tento školní rok 2014-2015 jsme otevřely 2 třídy s počtem 42 dětí

Třída Berušek - s dětmi od 2,5, - 5 let, s počtem 21 dětí

Třída Sluníček - s dětmi od 5 - 6 let a dětmi s OŠD, s počtem 21 dětí 

 

Koncem školního roku 2014 jsme se rozloučily s kamarády Křemílkem a Vochomůrkou z pařezové chaloupky, kteří nás 3 roky trvání ŠVP - školního vzdělávacího programu, provázeli a byli nám po celou dobu v mnoha nápomocni, hlavně při rozvoji enviromentální výchovy. A nyní již nastal čas seznámit se s novými postavami, které nás budou opět po tři roky provázet v novém ŠVP od začátku školního roku 2014 - do konce školního roku 2017.


Společně s dětmi se budeme snažit naučit pomáhat si navzájem, rodičům, prarodičům, lidem potřebným a to vše nás bude učit znát moudro stáří - dědeček z nádherné knihy od Eduarda Petišky  VYPRÁVĚNÍ POHÁDKOVÉHO DĚDEČKA. Který malému vnoučkovi Martínkovi, při cestě vlakem za babičkou, vypráví mnoho pohádek a příběhů, ve kterých se odráží nejenom získané životní zkušenosti, ale také moudro stáří, rady i pomoci. 
  

Vložený obrázek

 

Naše motto:

 

„ Kdybych měl své děti vychovat znovu,

vybudoval bych pro ně nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc maloval a míň hrozil.

Méně bych je opravoval a víc si s nimi vykládal.

Nestaral bych se tak o učení, ale prostě bych se staral.

Chodil bych víc na procházku a pouštěl víc draků na provázku.

Přestal bych si hrát na vážného, ale vážně bych si hrál.

Proběhl bych více polí a viděl více hvězd.

Víc bych je objímal a míň s nimi „válčil"!

Viděl bych v žaludu častěji dub.

Nebyl bych přísný, ale přístupný.

Neučil bych je lásce k síle, ale naučil bych je síle lásky." 

 

Charakteristika vzdělávacího programu -

 

Školní vzdělávací program Vyprávění pohádkového dědečka byl vypracován na základě závěrů evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulé období. Z uvedeného vyplynulo zachovat budování a rozvíjení prosociálních vztahů, nově naučit děti toleranci, úctě k odlišnostem a pomoci osobám z nejrůznějších důvodů oslabeným. Zkušenosti dnešních dětí s generací prarodičů, nebo dokonce praprarodičů se značně liší. Některé vyrůstají v bytech jen s mámou, tátou, případně se sourozenci a za prarodiči občas dojíždějí a tráví s nimi část léta. Pokud prarodiče bydlí blízko, bývají kontakty těsnější. Když dítě odmala vnímá prarodiče, získává přirozeně zkušenost s tím, jak se člověk v průběhu času mění. Děti vnímají, jak reagujeme a učí se. Naše chování jim poskytuje vzory, návod, jak se jednou jako dospělí budou chovat k nám. V novém školním vzdělávacím programu se budeme věnovat vyprávění pohádek a příběhů pohádkového dědečka, které si lidé vyprávěli nebo vyprávějí a tímto předávají kulturní tradice, hodnoty z generace na generaci. Vyprávění, povídání, čtení je v rámci socializace velmi podstatné, vzniklo jako kumulace kulturních tradic a hodnot, které měly být jejich prostřednictvím předávány nejmladší generaci. Děti na jejich základě poznají a porozumí sociální realitě a osvojí si morální pravidla. Takto prožitá zkušenost je nejcennější.

 

 

Hlavní pedagogický záměr vzdělávací činnosti

 

Hlavní pedagogický záměr je zaměřen na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle našeho ŠVP je slovo MOUDŘE POMÁHAT:

 

 

"Jsou tři cesty k získání moudrosti.

První je cesta zkušeností. Ta je nejtěžší.

Druhá cesta je napodobení. To je cesta nejlehčí.

Třetí cesta je cestou přemýšlení. Ta je nejušlechtilejší."

Konfucius

 

Vložený obrázek

 


Oblast výchovně vzdělávací

POMÁHÁM SÁM SOBĚ

POMÁHÁM KAMARÁDŮM V MŠ I PANÍ UČITELCE

POMÁHÁM RODIČŮM, PRARODIČŮM I LIDEM POTŘEBNÝM

 

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.1. (podzim)

 

JAK SE KLUCI A HOLKY NEUMĚLI SPOČÍTAT

 

- O poslední vlaštovce

 

-Svět nám známý i neznámý

 

-O ztracené hrušce

 

- Vláďův drak

 

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č. 2. (podzim, vánoce)

O NENASYTNÉM VRABCI

 

-Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá

 

-Na co Toník zapomněl

 

-Nesem Vám noviny, poslouchejte

 

-Vánoční těšení s Martínkem

 

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.3. (zima)

MATÝSEK A VLK

 

-Martínku, jak jsi prožil vánoce?

 

-Sněhuláčku pajduláčku

 

-O jiné lišce

 

-Jak stavěli v Kocourkově školu

 

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.4. (jaro)

JAK ZVÍŘÁTKA NA POLI VOLILA KRÁLE

 

-Sluníčkové probuzení

 

V trávě hopsá zajíček, nese kopu vajíček

 

O pilném pejskovi

 

-O panu Šnofousovi

 

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.5 (léto)

O SEMAFORU, KTERÝ NECHTĚL CVIČIT

 

-Nikdy neváhám a všem hned pomáhám

 

-Jak se auto předhánělo s vlakem

 

-Duhové léto

 

-Už jsme doma, u dědečka, u babičky

Vložený obrázek

 

 

Blíže k celému programu si můžete přečíst ve vazbě ŠVP, který je přístupný všem, na nástěnce v šatně MŠ.

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  LEDEN  2018 se bude vybírat 22.12.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.