Archiv

Podporujeme

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

 

 

Tento školní rok jsme v naší MŠ otevřeli opět dvě třídy.

Mladších a starších dětí.

1. třída Berušky - mladší děti - 2,5 - 5 let, s počtem 20 dětí

2.třída Sluníčka - starší děti - 4,5 - 7 let, s počtem 17 dětí

 

V červnu 2017 jsme se s dětmi rozloučily se Školním vzdělávacím programem Pohádkového dědečka, kde jsme se 3 roky zaměřovaly hlavně na úctu k seniorům a k moudrosti stáří.

   Od září 2017 a po celé další tři školní roky nás s dětmi budou provázet známé Čapkovi postavičky pejsek s kočičkou v novém ŠVP Povídání o pejskovi a kočičce jak spolu hospodařili a o všelijakých jiných věcech. Jeden z mnoha cílů je učit se pomáhat zvířátkům, přírodě, naslouchat sobě navzájem, živé i neživé přírodě, naučit se usmířit a odpustit si, rozvinout a upevnit své prosociální chování a svým chováním a konáním být prospěšný celému okolí.

Hlavním prostředkem k dosažení našeho cíle v nové ŠVP a hlavním pedagogickým záměrem jsou slova - CÍTIT SE DOBŘE.

" Zeptej se přírody, zeptej se své půdy, své vody a svých zvířat, zda se pod tvým vedením cítí dobře."       Sepp Holzer

 

 Společně s dětmi se budeme snažit naučit se vzájemně se cítit dobře, protože pokud pomáhám, chráním, naslouchám atd., tak se cítím i já dobře, stejně jako moje okolí.

 

 Záměr našeho ŠVP:

-vytvářet u dětí potřebu pečovat, chovat se laskavě a být tolerantní
 -budovat v mateřské škole atmosféru pohody, duševního i tělesného uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces
 -učit úctě k přírodě, ke všem živým bytostem
 -rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a činorodou aktivitu
 -zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření dětské osobnosti

 

 

/cimg15/

Naše motto:

Pejskové se narodili s chlupatými ocásky, aby mohli světu dávat zvědavoučké otázky.
Kam jdeš, vrtí, a kdy přijdeš, co to máš v tom batůžku, počkej vrtí, zastavme se u patníku na růžku.
Ocáskem říká pes psovi: jsem tvůj kámoš, pojď si hrát, a hned vědí zcela jasně, kdo je a není kamarád.
Známe pejsky, co nevrtí, ti jsou smutní, mají strach.
Lidé jim moc ublížili a teď jsou na pochybách.
Dnes už chápe každé dítě, jak by pejsek vyznal lásku, kdyby po tom božím světě chodil jen tak bez ocásku.
Mějme proto rádi pejsky a pro jejich lásku snažme se, ať denně vrtí co nejvíc ocásků.

Vložený obrázek

Charakteristika vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program "Povídání o pejskovi a kočičce" byl vypracován na základě závěrů evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulé období. Novou charakteristikou našeho programu bude slovo "Cítit se dobře", nejenom já, ale i zvířata, příroda, umět chránit a pomáhat. Nebudeme ničit přírodu, protože tu nic jiného nedokáže nahradit. Jen láska k přírodě a ke zvířatům z nás udělá lidskou bytost.

ŠVP je dokumentem otevřeným, který na základě evaluační činnosti může být měněn, dotvářen a lépe přizpůsobován konkrétním podmínkám mateřské školy.

Vzdělávací obsah je zpracován v 5 integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí a pro celou mateřskou školu jsou povinné. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný. Tematické části a stručná charakteristika vzdělávací nabídky a její rozpracování je předmětem TVP.

Vložený obrázek

Vzdělávací obsah 5 integrovaných bloků:

 

1. O PANENCE, KTERÁ TENCE PLAKALA 

( sebeuvědomění, pravidla soužití, změny v podzimní přírodě, rozvíjení smyslů )

• Hola, hola pejsek s kočičkou nás volá 

• Panenka Járinka 

• Podzimní košík

• Všude je mokro a studeno 

Vložený obrázek

 

2. JAK HRÁLI DIVADLO A NA MIKULÁŠE CO BYLO 

( lidské a zvířecí tělo, nemoci, zdraví, svět pohádek, fantazie a snů, mezilidské vztahy, tradice a zvyky )

• Naše Micka ta si žije, jazýčkem se denně myje 

• Cililink, je tu divadlo

• Mikulášské překvapení

• Čas vysněných přání 

Vložený obrázek

 

3. O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK PSALI PSANÍ 

( prožitek z Vánoc, znaky zimy, péče o zvířátka v zimě, něco umím a znám )

• Jak to bylo na Vánoce

• Máme zimu rádi, ale nesmí být ta zima tuze moc veliká

• Kam my se teď uchýlíme?

• Psaní do Nymburka

Vložený obrázek

 

4. O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK SI MYLI PODLAHU

( probouzení přírody, svátky jara a maminek, zvířátka )

• Sluníčko už venku svítí, pejsek hledá první kvítí

• Jak si pejsek roztrh kaťata

• Pejsku, dělej Tancuj, tancuj vykrúcaj

• Vy jste nám ho kmotra snědla

Vložený obrázek

 

5.JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI K SVÁTKU DORT

( síla přátelství, moudro, úcta, tolerance, bezpečí )

• Překvapení pro pejska a kočičku

• O pyšné noční košilce

• Entle, pentle šuparýna, obrštějna rozmarýna

• Pejsek s kočičkou šli spokojeně domů....

Vložený obrázek

 

 

 

Aktuality

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  LEDEN  2018 se bude vybírat 22.12.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.