Archiv

Podporujeme

Ze života MŠ.....2015-2016

 

Motto:
„ Kdybych měl své děti vychovat znovu,
vybudoval bych pro ně nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc maloval a míň hrozil.

Méně bych je opravoval a víc si s nimi vykládal.
Nestaral bych se tak o učení, ale prostě bych se staral.
Chodil bych víc na procházku a pouštěl víc draků na provázku.
Přestal bych si hrát na vážného, ale vážně bych si hrál.
Proběhl bych více polí a viděl více hvězd.
Víc bych je objímal a míň s nimi „válčil"!
Viděl bych v žaludu častěji dub.
Nebyl bych přísný, ale přístupný.
Neučil bych je lásce k síle, ale naučil bych je síle lásky."

 

Náš školní vzdělávací program ŠVP je vypracován na 3 roky a tento školní rok budeme druhým rokem pokračovat na motivy z knihy VYPRÁVĚNÍ POHÁDKOVÉHO DĚDEČKA.

Společně s dětmi se budeme snažit naučit pomáhat si navzájem, rodičům, prarodičům, lidem potřebným a to vše nás bude učit znát moudro stáří - dědeček z nádherné knihy od Eduarda Petišky VYPRÁVĚNÍ POHÁDKOVÉHO DĚDEČKA. Který malému vnoučkovi Martínkovi, při cestě vlakem za babičkou, vypráví mnoho pohádek a příběhů, ve kterých se odráží nejenom získané životní zkušenosti, ale také moudro stáří, rady i pomoci.

Vložený obrázek

Školní rok 2015 - 2016 otevřeny 2 třídy:

Třída Berušky: 2.5 - 5 let - 23 dětí
Třída Sluníčka: 5 - 6 let a děti s OŠD - 21 dětí

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program Vyprávění pohádkového dědečka byl vypracován na základě závěrů evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulé období. Z uvedeného vyplynulo zachovat budování a rozvíjení prosociálních vztahů, nově naučit děti toleranci, úctě k odlišnostem a pomoci osobám z nejrůznějších důvodů oslabeným. Zkušenosti dnešních dětí s generací prarodičů, nebo dokonce praprarodičů se značně liší. Některé vyrůstají v bytech jen s mámou, tátou, případně se sourozenci a za prarodiči občas dojíždějí a tráví s nimi část léta. Pokud prarodiče bydlí blízko, bývají kontakty těsnější. Když dítě odmala vnímá prarodiče, získává přirozeně zkušenost s tím, jak se člověk v průběhu času mění. Děti vnímají, jak reagujeme a učí se. Naše chování jim poskytuje vzory, návod, jak se jednou jako dospělí budou chovat k nám. V novém školním vzdělávacím programu se budeme věnovat vyprávění pohádek a příběhů pohádkového dědečka, které si lidé vyprávěli nebo vyprávějí a tímto předávají kulturní tradice, hodnoty z generace na generaci. Vyprávění, povídání, čtení je v rámci socializace velmi podstatné, vzniklo jako kumulace kulturních tradic a hodnot, které měly být jejich prostřednictvím předávány nejmladší generaci. Děti na jejich základě poznají a porozumí sociální realitě a osvojí si morální pravidla. Takto prožitá zkušenost je nejcennější.

 

Hlavní pedagogický záměr vzdělávací činnosti:

Hlavní pedagogický záměr je zaměřen na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle našeho ŠVP je slovo MOUDŘE POMÁHAT:

 

"Jsou tři cesty k získání moudrosti.
První je cesta zkušeností. Ta je nejtěžší.
Druhá cesta je napodobení. To je cesta nejlehčí.
Třetí cesta je cestou přemýšlení. Ta je nejušlechtilejší."

Konfucius

 

 

ŠVP se dělí na 5. integrovaných bloků vzdělávací činnosti:

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.1. (podzim)

JAK SE KLUCI A HOLKY NEUMĚLI SPOČÍTAT

 

- O poslední vlaštovce

-Svět nám známý i neznámý

-O ztracené hrušce

- Vláďův drak

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č. 2. (podzim, vánoce)

O NENASYTNÉM VRABCI


-Když dlouho listí nepadá,tuhá zima se přikrádá

-Na co Toník zapomněl

-Nesem Vám noviny, poslouchejte

-Vánoční těšení s Martínkem

 


Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.3. (zima)

MATÝSEK A VLK


-Martínku, jak jsi prožil vánoce?

-Sněhuláčku pajduláčku

-O jiné lišce

-Jak stavěli v Kocourkově školu

 


Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.4. (jaro)

JAK ZVÍŘÁTKA NA POLI VOLILA KRÁLE


-Sluníčkové probuzení

-V trávě hopsá zajíček, nese kopu vajíček

-O pilném pejskovi

-O panu Šnofousovi

 

 

Vzdělávací záměr integrovaného bloku č.5 (léto)

O SEMAFORU, KTERÝ NECHTĚL CVIČIT

 

-Nikdy neváhám a všem hned pomáhám

-Jak se auto předhánělo s vlakem

-Duhové léto

-Už jsme doma, u dědečka, u babičky

 

Blíže k celému programu si můžete přečíst ve vazbě ŠVP, který je přístupný všem, na nástěnce v šatně MŠ.

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková