Archiv

Podporujeme

Ze života mateřské školy Písečná


Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy v Písečné u Jeseníku.

 

Letošní školní rok 2010/2011 byly otevřeny opět dvě třídy:

 

1.třída  BERUŠKY : děti od 3-4 let

2.třída  SLUNÍČKA : děti od 4-6 let a děti s OŠD


 

Školní vzdělávací program naší MŠ

Školka má vytvořený Školní vzdělávací program Krtečkova kamarádství a ten byl vypracován na základě dobrého poznání dětí, prostředí MŠ a všech činitelů, působících na jejich vývoj v oblasti biologické a psychologické. Dobrou základnou mu byla Krtečkova dobrodružství, kdy se ve spolupráci s rodinou, školou a jinými subjekty podporuje v přirozených souvislostech získávání reálného pohledu na svět lidí a aktivní vztah k němu. Novým ŠVP chceme docílit vyváženého poměru motorických, kognitivních a estetických s důrazem na rozvoj osobnostně sociálních vlastností a dovedností. Formou společně řízené činnosti, ale i v průběhu celého dne a všech činností v MŠ by se měla odehrávat jeho realizace s místními drobnými podnikateli a s místními občany.


Hlavní pedagogický záměr školní vzdělávací činnosti:

je zaměřen na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.Hlavním prostředkem k dosažení cíle ŠVP je kamarádství-pomocí něho chceme vytvořit základní pravidla dobrých vzájemných vztahů, chování, komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku.

Dlouhodobé cíle: rozvoj prosociálního chování

                                   rozvoj komunikativních schopností


Záměr našeho Školního vzdělávacího programu:

-vytvářet atmosféru pohody, duševního i tělesného uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces

-rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a činorodou aktivitu

-zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření dětské osobnosti

 -vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka

 

Vzdělávací záměr je rozdělen do čtyř integrovaných bloků s dalšími podtématy :

 

1. Krtek a moji kamarádi mi pomáhají pochopit změny v přírodě

Moje rodina

Naše MŠ

Co přináší podzim

Dozrávající plody

 

2. Jak Krtek uzdravil nemocnou vlaštovku a oslavil s námi Vánoce

Naše tělo

Zdravý životní styl

Adventní čas

Vánoce

 

3. Krtek chemikem, badatelem

Změny kolem nás

Svět okolo nás

Různá slova, pohádky, příběhy

Analýza a syntéza slov

 

4. Krtek a zelená hvězda

Země se otevírá - jaro přichází

Svátky jara - Hody, hody

Maminka má svátek

Jaké známe dopravní prostředky

 

5. Krtek a kalhotky

Den dětí

Nemyslím sám na sebe

Beruško, půjč mi tečku

Modelové situace z příběhu

 


NAŠE ŠKOLKA V PODZIMNÍM ZÁTIŠÍ

 

Vložený obrázek  Vložený obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Uzavření MŠ

Z vážných personálních důvodů bude v pátek 2.2.2018 uzavřená mateřská škola. Děkuji za pochopení. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  Březen  2018 se bude vybírat 28.2.2018 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.