Archiv

Podporujeme

Soutěžní úspěchy

Naše škola se každoročně zúčastňuje nejrůznějších soutěží, ať už sportovních, pěveckých nebo recitačních.

Také letos jsme využili nabídky zazpívat si na jesenickém Koledování.

Nejprve jsme uskutečnili školní kolo, ze kterého postoupili čtyři žáci do okresní soutěže. Byly to tyto děti: Jana Ignačáková, Kristýna Černá, Klára Konečná a Marek Domes.

Všichni zpěváci si vedli velmi dobře, ale konkurence byla veliká. I tak jsme neodešli  s prázdnou. Jana Ignačáková vybojovala ve své kategorii 1. místo s právem zúčastnit se nahrávání CD, které bylo věnované jesenickému Koledování a vystoupit na koncertě v neděli 14. prosince.

Děkuji paní učitelce Renátě Juříkové za přípravu dětí a dětem blahopřeji k jejich výkonům, umístění a reprezentaci školy.                        Dana Brašíková, ředitelka školy

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková