ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022
 
V tomto školním roce jsme v naší MŠ otevřeli dvě třídy.
 
1. třída Berušky - mladší děti 2,5 - 5 let
2. třída Sluníčkapředškoláci a OŠD
 
Od září 2020 nás ve Školním vzdělávacím programu provází nový kamarád Krtek pomocníček od Zdeňka Millera, který je nám velikým vzorem. Má spoustu kamarádů, s nimiž prožívá mnoho zážitků, ale především jim vždy ochotně a rád pomáhá. Moc dobře totiž ví, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když ti z něj nemá kdo pomoci. Učí nás proto, jak si naslouchat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Krteček je zvědavý, "odvážný kluk", jde do všeho s legrací. Stává se proto dobrým partnerem dětí.
 

 

Záměr našeho ŠVP:

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program "Krtek pomocníček" byl vypracován na základě závěrů evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulé období.

Novou charakteristikou našeho programu je věta: „Pomáhat, všude tam, kde je to potřeba a kde mi síly stačí“


,,Příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu, vlídného slova, naslouchání, objetí, komplimentů nebo starání se o druhého. 
Každý z nich má potenciál proměnit život“. L. Buscaglia, italský spisovatel.


I my se naučíme, jak je důležité si naslouchat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Protože i já sám někdy potřebuji podporu a pomoc od ostatních.

Vzdělávací obsah je zpracován v 5 integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí a pro celou mateřskou školu jsou povinné. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný.

 

Vzdělávací obsah pěti integrovaných bloků:

1. KRTEČEK A KAMARÁDI

(adaptace na školku, sebeuvědomění, pravidla soužití, orientace v prostředí MŠ, změny v podzimní přírodě)

 

 

2. KRTEK A VÁNOCE

(lidské a zvířecí tělo, nemoci, zdraví, svět pohádek, fantazie a snů, tradice a zvyky)

 

 

 

3. KRTEK A SNĚHULÁK

(prožitek z Vánoc, znaky zimy, péče o zvířátka v zimě, co už umím a znám)

 

 

4. KRTEK A ZELENÁ HVĚZDA

(probouzení přírody, svátky jara a maminek, zvířátka)

 

 

5. KRTEK A KALHOTKY

(síla přátelství, moudro, úcta, tolerance, bezpečí)