Program oslav 120. výročí budovy školy číslo 76 v Písečné

16. září 2017 slavnostní zahájení oslav na v rámci Her bez hranic s krátkým kulturním programem a přijetím prvňáčků mezi kamarády ve škole; ohňostroj.

21.října 2017 tradiční školní zábava, tentokrát v duchu oslav výročí.

23. listopadu 2017 beseda pro veřejnost na téma ochrany životního prostředí v Indonésii. Společnost Green Life řadu let spolupracuje s naší školou. Na besedě budou promítány záběry z fotopastí, které vlastní naše škola, společnost se představí svou činností.

9. prosince 2017 Dětský vánoční ples v kulturním domě.

13. ledna 2018 chystáme divadelní představení pro děti a rodiče v kulturním domě s divadlem Slunečnice - muzikálové představení.

10. února 2018 od 10 hodin Den otevřených dveří ve škole. Prohlídka školy pro veřejnost, krátká prezentace z historie i současnosti školy, přivítání pamětníků z obce i z dáli; fotografická výstava z historie školy; kulturní vystoupení, občerstvení.

10. února 2018 od 20 hodin Výroční ples školy; předtančení, kulturní program, bohaté občerstvení. Ples bude na místenky, společenský oděv nutností.

23. března 2018 vynášení Moreny; kanisterapie pro děti.

14. dubna 2018 slavnostní zasazení památečního stromu; poznávací a soutěžní výlet pro rodiče s dětmi zaměřený na historii školy.

11. května happening Noc literatury se čtením z kronik.

12. května Akademie ke Dni matek

20. června setkání žáků okresních málotřídek v Písečné

29. června zahradní slavnost pro rodiče, děti, veřejnost; slavnostní předávání ocenění nejlepším žákům školy, vyhlášení Olympionika školy a Sportovce roku; výstava výtvarných, keramických a dalších prací žáků školy. Slavnostní ukončení oslav 120. výročí; občerstvení, volná zábava