Kroužky 2020/2021

Pondělí Sborový zpěv 13:00 - 13:45
  Keramika  
     
Úterý Aerobik - malí 13:00 - 13:45
  Aerobik - velcí 13:45 - 14:30
     
Středa Angličtina pro nejmenší 13:00 - 13:45
  Klub matematických a deskových her 14:15 - 15:00
     
Čtvrtek Akce školní družiny  
     
Pátek Sportovní kroužek 13:00 - 14:30

 

Sborový zpěv

Vedoucí kroužku: Mgr. Soňa Jarošová

Zájmový útvar sborový zpěv existuje na naší škole od roku 2007. V letošním roce má 14 členů, žáků od 1. do 5. ročníku.  Zpěváci se scházejí každé pondělí od 13:00 do 13:45 hodin.

Náplní kroužku je práce s hlasem, především rozšiřování hlasového rozsahu, základy dynamického odstínění, nácvik správné artikulace a dýchání, rytmický doprovod a základy melodického doprovodu na Orffův instrumentář. Hlavním výstupem je pak nácvik písní od jednohlasých až k vícehlasým, a to obvykle formou kánonu, quodlibetu nebo spodního hlasu na základních harmonických funkcích.

Výsledky své práce mohou pak zpěváci ukázat v rámci různých vystoupení, například u příležitosti zahájení vánočních trhů či velikonoční výstavy, na školní akademii ke Dni matek nebo jako součást kulturního programu různých oslav.  

Touha pěkně si zazpívat provází člověka takřka od narození. Patří to k přirozeným lidským potřebám. Zpěv přináší radost a potěšení. A sborový zpěv navíc umožňuje dětem sdílet radost ze zpěvu s ostatními.

 

Aerobik

Vedoucí kroužku: Mgr. Renáta Juříková

Rozdělení kroužku

Kroužek funguje již jedenáctým rokem. Letos má aerobik 28 členů (24 dívek a 4 chlapce).

Je rozdělen na dvě skupiny:

  • mladší žákyně/žáci (1. + 2. ročník) vždy v úterý 13:00 – 13:45
  • starší žákyně/žáci (3., 4., 5. ročník) vždy v úterý 13:45 – 14:30
  • docvičovací hodina pro starší děti vždy v úterý 14:30 – 15:00

Děti se zde učí základní kroky aerobiku, správné držení těla, základy tance. Učí se poslouchat a vnímat hudbu, její melodii a rytmus, vyjádřit hudbu svým pocitem. Rozvíjí se jejich pohybové a hudební dovednosti a schopnosti. Při tanci využíváme různé pomůcky. Například křídla, hedvábné vějíře, stuhy, gymnastické míče, overbally, thera bandy, třásně, orientální penízkové šátky aj. Výstupem je vždy nacvičení taneční sestavy. Děti se s těmito tanečními sestavami účastní v průběhu školního roku různých vystoupení v obci i mimo obec.

Děti pohyb potřebují, v téhle době počítačů a kabelových televizí obzvlášť. Tento kroužek jim nabízí celou vyučovací hodinu pohybu. Když se to vezme v globálu, je to málo, ale třeba aerobik nebo tanec navnadí děti k tomu, aby cvičily doma či vyhledávaly pohyb v jiných kroužcích. Kroužek podporuje zdravý způsob života. Navíc! „Kdo si hraje, nezlobí.“

 

Angličtina pro nejmenší

Vedoucí kroužku: Mgr. Darja Deglovičová

V kroužku angličtiny pro nejmenší se scházíme každou středu ve 13:00 hod s žáky 1. a 2. ročníku. Ročníky se v kroužku střídají po 2 týdnech. Učíme se s dětmi cizí jazyk vnímat poslechem, pohybovými aktivitami a zábavnou formou. Prostřednictvím her, jako je bingo, pexeso, domino aj. se děti učí nenásilnou cestou poznávat cizí jazyk. Kroužek je zpestřen o pohybové a hudební aktivity. Děti se v kroužku angličtiny naučí základní slovíčka, která budou umět používat v jednoduchých větách. 

 

Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Dana Brašíková

V minulém školním roce kroužek přešel pod Asociaci školních sportovních klubů. Probíhá po celý školní rok. V zimním období v tělocvičně nebo na sněhu.

Kroužek má 25 zapsaných členů ve dvou skupinách, kteří se scházejí každý pátek na hřišti za školou nebo v tělocvičně. Hlavní náplní je jsou míčové hry, především vybíjená ve všech podobách, kde se žáci zdokonalují v hodu a chytání míče, dále je to oblíbený florbal, kde se učí zacházet s hokejkou. Méně se hraje fotbal, protože kroužek navštěvuje hodně děvčat, která ho nemají příliš v oblibě.

Další součástí je nácvik méně častých dovedností, jako je badminton, házení kroužků na cíl, softbal a jiné manipulace s drobným sportovním nářadím.

Součástí bude také celoroční soutěž ve vybíjené mezi družstvy.

 

Klub matematických a deskových her

Vedoucí kroužku: Mgr. Iva Drochýtková

Klub matematických a deskových her je určen pro žáky 3. - 5. ročníku. Letos jej navštěvuje 13 žáků. Věnujeme se zde rozvoji logického myšlení zábavnou formou pomocí různých her.  V letošním roce jsme se poprvé zapojili do turnaje v deskových hrách, který se uskuteční na konci dubna v Jeseníku.