Organizace školního roku

Organizace vyučování v ZŠ Písečná ve školním roce 2022/23

Zahájení školního roku: 1. září 2022
Konec 1. pololetí: 31. ledna 2023
Konec 2. pololetí: 30. června 2023
Podzimní prázdniny: 26. – 30. října 2022
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
Pololetní prázdniny: 3. února 2023
Jarní prázdniny: 27. února – 5. března 2023
Velikonoční prázdiny: 6. – 10. dubna 2023
Hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2023
Zahájení školního roku 2023/24: 1. září 2023
To top