O školce

Provozní doba MŠ

6.00 – 16.00 hod. 

Děti se scházejí do 8.00 hod.

Třídy v MŠ

V mateřské škole se nacházejí dvě třídy. Berušky od 2 do 4 let a Sluníčka od 4 do 6 let.

Průběh dne v MŠ

6.00 – 8.00 – přijímání dětí, volná činnost a hra dle dětí

8.00 – 8.45  – komunitní/ranní kruh, pohybové aktivity

8.20 – 9.15 – ranní svačina (Berušky 8.20 – 8.45, Sluníčka 8.45 – 9.15)

8.45  – 9.30 – řízená činnost v centrech aktivit

9.30 – 11.30 – pobyt na zahradě, procházky po okolí (v jarních měsících se chodí ven dříve – přesun řízených aktivit ven)

11.15 – 12.15 – oběd (Berušky – 11.15 – 11.40, Sluníčka 11.45 – 12.15)

12.00 – 13.45 – odpočinek dětí, nespavý režim

14.00 – 14. 15 – odpolední svačina

14.15 – 16.00 – volná činnost a hra dětí ve třídě nebo venku do odchodu

Stravování a pitný režim

Stravování a pitný režim zajišťuje vlastní kuchyň mateřské školy. Dbáme na vyváženou a plnohodnotnou stravu dětí. K pití děti mají po celý den k dispozici neslazený čaj nebo vodu. Odhlášení oběda v dny nepřítomnosti dítěte je možné do 6.30 hod. prostřednictvím SMS (popř. tel. hovoru) na tel. č. vedoucí stravovny. Pokud je dítě nepřítomné a nemá odhlášený oběd, dostává jej do jídlonosiče, který si rodič vyzvedne v době oběda.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Zákonný zástupce předškoláka má písemnou povinnost omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti. Nepřítomnost zapisuje do omluvného listu, který je k dispozici na okně v MŠ a předává učitelce.

Co děti potřebují s sebou do MŠ

  • Papuče
  • Převlečení do třídy
  • Převlečení na ven
  • Náhradní oblečení vč. spodního prádla (pro případ propocení nebo nehody)
  • Pyžamo
  • Pláštěnku
  • Gumáky

Prosíme, aby všechny věci měly děti podepsané.

Kroužky a nadstandardní činnosti 

Taneční kroužek pod vedením lektorky z TC YESDANCE Jeseník

Flétna pod vedením učitelky ze ZUŠ Jeseník

Plavecký výcvik (pouze předškoláci) pod vedením odborné instruktorky na bazénu v České Vsi

Lyžařský výcvik pod vedením odborných instruktorů

Logopedická depistáž – zajišťují odborníci SPC Jeseník

Oční vyšetření – zajišťují odborníci z PRIMA VIZUS

To top