Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy v Písečné u Jeseníku. 

 

 

Škola je malotřídní s 1. – 5. postupným ročníkem a s velice příjemným rodinným prostředím.
Vzdělává přes 60 dětí, průměrná naplněnost tříd je 14 žáků. Výuka probíhá ve 4 třídách
od 1. do 5. ročníku.
Kapacita školy je 120 dětí.  

V současné době má škola zhruba 1/3 dojíždějících žáků.
Budova školy je umístěná ve středu obce na okraji návsi. Přístup k ní je bezpečný ze všech stran.
V jejím okolí je travnatá plocha pro další využití.

 

Co na naších webových stránkách naleznete:

informace o našich zařízeních, zaměstnancích a žácích
dokumenty vhodné ke stažení, informace o našich sponzorech a vyúčtování sponzorských darů
zdokumentovaný život naší školy a školky
elektronickou omluvenku
Získali jsme certifikát společnosti SCIO!
Na základě realizace evaluačních projektů Scio ve školních letech 2009/2010, 2010/2011
a 2011/2012 splnila naše škola všechny podmínky pro udělení CERTFIKÁTU SCIO.

 

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás.