Kroužky

Název kroužku den hodina ročníky cena
Sborový zpěv (Soňa Jarošová) pondělí 13:00 – 13:45 1. – 5. r. 300,-/rok
Keramika (Kateřina Pavlů, Petra Jati) pondělí 13:00 – 15:00 1. – 5. r. 500,-/rok
Aerobik (Renáta Juříková) úterý 13:00 – 13:45 1. – 5. r. 300,-/rok
Moderní tanec a gymnastika (trenérka  Yesdance) úterý 16:00 – 17:30 1. – 5. r. 200,-/měsíc
Basketbal (Aleš Komárek) úterý 15:00 – 16:00 1. – 5. r. 200,-/rok
Klub matematických a deskových her      (Iva Drochýtková) úterý 13:45 – 14:30 3. – 5. r. V rámci projektu
Angličtina pro nejmenší (Jana Newton) úterý 12:00 – 12:45 1. – 2. r. 300,-/rok
Sportovní kroužek (Darja Deglovičová) středa 14:30 – 15:15 3. – 5. r. 300,-/rok
Basketbal (Aleš Komárek) – otevře se pouze v případě velkého počtu zájemců pátek 15:00 – 16:00 1. – 5. r.
Kroužky 2022-2023

pdf | 175,21 KB

SBOROVÝ ZPĚV

Vedoucí: Mgr. Soňa Jarošová

Zájmový útvar sborový zpěv existuje na naší škole od roku 2007. Sdružuje děti od 1. do 5. ročníku.  Zpěváci se scházejí každé pondělí od 13:00 do 13:45 hodin.

Náplní kroužku je práce s hlasem, především rozšiřování hlasového rozsahu, základy dynamického odstínění, nácvik správné artikulace a dýchání, rytmický doprovod a základy melodického doprovodu na Orffův instrumentář. Hlavním výstupem je pak nácvik písní od jednohlasých až k vícehlasým, a to obvykle formou kánonu, quodlibetu nebo spodního hlasu na základních harmonických funkcích.

Repertoár obsahuje lidové písně a vánoční koledy, dětské umělé písně a písničky z pohádek, ale také recitaci jako vstupy mezi jednotlivými písněmi. Výsledky své práce mohou pak zpěváci ukázat v rámci různých vystoupení, například na „Vítání občánků“ v Hradci-Nové Vsi, u příležitosti zahájení vánočních trhů či velikonoční výstavy, na školní akademii ke Dni matek nebo jako součást kulturního programu různých oslav.

Touha pěkně si zazpívat provází člověka takřka od narození. Patří to k přirozeným lidským potřebám. Zpěv přináší radost a potěšení. A sborový zpěv navíc umožňuje dětem sdílet radost ze zpěvu s ostatními.

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Darja Deglovičová

Sportovní kroužek se koná každou středu od 14:30 – 15:15 h. Kroužek navštěvují žáci 3. – 5. ročníku. V kroužku rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti dětí, zaměřujeme se na rozvoj týmové spolupráce a učíme se respektovat jeden druhého. Sportujeme na školním hřišti nebo v tělocvičně. Hrajeme různé míčové hry, pořádáme pohybové soutěže družstev, zaměřené na správnou koordinaci těla, na posilování svalstva, běh a organizujeme florbalovou soutěž družstev.

To top