Kroužky

Název kroužku den hodina ročníky cena
Sborový zpěv

(Soňa Jarošová)

pondělí 13:00 – 13:45 1. – 5. r. 300,-/rok
Keramika 1. skupina

(Kateřina Pavlů, Petra Jati)

pondělí 13:00 – 14:00 1. – 5. r. 800,-/rok
Keramika 2. skupina

(Kateřina Pavlů, Petra Jati)

pondělí 14:00 – 15:00 1. – 5. r. 800,-/rok
Fotbal

(Martin Kudelka)

pondělí 16:00 – 17:00 1. – 5. r. zdarma
Aerobik

(Renáta Juříková)

úterý 13:00 – 13:45 1. – 5. r. 300,-/rok
Klub matematických a deskových her

(Iva Drochýtková)

úterý 13:00 – 13:45 3. – 5. r. V rámci projektu
Sportovní kroužek

(Darja Deglovičová)

úterý 14:00 – 14:45 3. – 5. r. 300,-/rok
Angličtina pro nejmenší

(Jana Newton)

středa 12:00 – 12:45 1. – 2. r. 300,-/rok
Basketbal

(Aleš Komárek)

středa 14:30 – 15:30 1. – 5. r. 300,-/rok

SBOROVÝ ZPĚV

Vedoucí: Mgr. Soňa Jarošová

Zájmový útvar sborový zpěv existuje na naší škole od roku 2007. Sdružuje děti od 1. do 5. ročníku.  Zpěváci se scházejí každé pondělí od 13:00 do 13:45 hodin.

Náplní kroužku je práce s hlasem, především rozšiřování hlasového rozsahu, základy dynamického odstínění, nácvik správné artikulace a dýchání, rytmický doprovod a základy melodického doprovodu na Orffův instrumentář. Hlavním výstupem je pak nácvik písní od jednohlasých až k vícehlasým, a to obvykle formou kánonu, quodlibetu nebo spodního hlasu na základních harmonických funkcích.

Repertoár obsahuje lidové písně a vánoční koledy, dětské umělé písně a písničky z pohádek, ale také recitaci jako vstupy mezi jednotlivými písněmi. Výsledky své práce mohou pak zpěváci ukázat v rámci různých vystoupení, například na „Vítání občánků“ v Hradci-Nové Vsi, u příležitosti zahájení vánočních trhů či velikonoční výstavy, na školní akademii ke Dni matek nebo jako součást kulturního programu různých oslav.

Touha pěkně si zazpívat provází člověka takřka od narození. Patří to k přirozeným lidským potřebám. Zpěv přináší radost a potěšení. A sborový zpěv navíc umožňuje dětem sdílet radost ze zpěvu s ostatními.

 

AEROBIK

Vedoucí: Mgr. Renáta Juříková

Kroužek funguje již čtrnáctým rokem. V kroužku se scházíme vždy v úterý od 13:00 do 13:45.

Děti se zde učí základní kroky aerobiku, správné držení těla, základy tance. Učí se poslouchat a vnímat hudbu, její melodii a rytmus, vyjádřit hudbu svým pocitem. Rozvíjí se jejich pohybové a hudební dovednosti a schopnosti. Při tanci využíváme různé pomůcky. Například křídla, hedvábné vějíře, stuhy, gymnastické míče, overbally, thera bandy, třásně, orientální penízkové šátky, paličky aj. Výstupem je vždy nacvičení taneční sestavy.

Děti pohyb potřebují, v téhle době počítačů a kabelových televizí obzvlášť. Tento kroužek jim nabízí celou vyučovací hodinu pohybu. Když se to vezme v globálu, je to málo, ale třeba aerobik nebo tanec navnadí děti k tomu, aby cvičily doma či vyhledávaly pohyb v jiných kroužcích. Kroužek podporuje zdravý způsob života. Navíc! „Kdo si hraje, nezlobí.“

 

KLUB MATEMATICKÝCH A DESKOVÝCH HER

Vedoucí: Mgr. Iva Drochýtková

Klub matematických a deskových her mohou navštěvovat děti od 3. do 5. ročníku. Zábavnou formou zde rozvíjí své logické a matematické myšlení, učí se kombinovat a pracovat s více možnostmi řešení. Děti se učí hrát šachy, dámu, luštit sudoku, abaku a hrát různé deskové hry. Ke konci školního roku se vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku mohou zúčastnit turnaje v deskových hrách a reprezentovat zde naši školu.

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Darja Deglovičová

Sportovní kroužek se koná každé úterý od 14:00 do 14:45 h. Kroužek navštěvují žáci 3. – 5. ročníku. V kroužku rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti dětí, zaměřujeme se na rozvoj týmové spolupráce a učíme se respektovat jeden druhého. Sportujeme na školním hřišti nebo v tělocvičně. Hrajeme různé míčové hry, pořádáme pohybové soutěže družstev, zaměřené na správnou koordinaci těla, na posilování svalstva, běh a organizujeme florbalovou soutěž družstev.

 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Vedoucí: Mgr. Jana Newton

Tento kroužek je určený žákům 1. a 2. ročníku. Cílem je namotivovat děti k pozitivními přístupu k cizím jazykům, odbourat ostych při komunikaci a položit základy jednoduché slovní zásoby. Náplní jsou písničky, říkanky, pohádky ale i doplňování, vybarvování a samozřejmě mluvení. V průběhu kroužku si děti hravou formou osvojí slovní zásobu různých témat a jednoduché fráze.

To top