Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, Písečná 76, 790 82 (dále jen základní a mateřská škola) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.zs-pisecna.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.5.2021
Toto prohlášení bylo revidováno dne 21.5.2021
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno Mgr. Renátou Juříkovou, ředitelkou základní a mateřské školy. Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba
Cílem základní a mateřské školy je zajistit uživatelům webových stránek základní a mateřské školy jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

Kontaktní údaje školy
Název: Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace
Adresa: Písečná 76, 790 82
Telefon: 731 173 135, 731 523 782
Email: info@zs-pisecna.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

To top