Historie Mateřské školy v Písečné

25. října 1945 na základě znárodňovacích dekretů byl v Písečné znárodněn mlýn majitele Schrotha. Do vlastnictví státu přešla i jeho vila naproti mlýna. V této vile č.p. 138byla 8. listopadu 1949 otevřena první česká mateřská škola, která vznikla z popudu zemědělských žen.

Bylo přihlášeno 38 dětí, které školu ponejvíce navštěvovaly v době žní. Provoz byl celodenní.
První ředitelkou byla Marie Medková, uklízečkou Božena Rapanová a kuchařkou Libuše Brostíková.

Koncem školního roku 1952/53 byly nově zřízeny jesle v 1. patře.
Během padesátiletého provozu MŠ bylo provedeno několik vnitřních i vnějších úprav a přestaveb budovy.

V suterénu byla zřízena prádelna, kde byl upraven kotel na vyváření prádla, vana a pračka.Tím odpadlo přenášení prádla přes silnici a praní ve mlýně.
Rodiče vykopali 90 metrů dlouhou přípojku vody a poté byla oplocena a vybavena zahrada.
Později byla do kuchyně zavedena voda, provedena nová elektroinstalace.

V roce 1977 byla přistavena herna a sociální zařízení, zvětšena kuchyň a postaveno nouzové schodiště.
K 1.1.1991 byly zrušeny jesle a MŠ si v horních patrech zřídila novou hernu, ložnici a tělocvičnu.
V roce 2003 byla MŠ sloučena se Základní školou v Písečné a tvoří spolu jeden právní subjekt.

Na místo vedoucí učitelky nastoupila Emílie Janáková, která v prosinci 2007 odešla do důchodu.
Po ní nastoupila Radmila Jankesová ze Supíkovic, která je tam dodnes.

To top