2021/2022

Sportem ku zdraví

Celoroční celoškolní projekt věnován sportu.

 

Sportovec roku

2020/2021

Pohádkové postavičky Jiřiny Bohdalové

Celoroční celoškolní projekt věnován 90. narozeninám herečky Jiřiny Bohdalové.

 

Sportovec roku

2019/2020

Škola hrou

Celoroční celoškolní projekt věnován 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského.

 

Sportovec roku

 

 

2018/2019

Stoleté kořeny

Celoroční celoškolní projekt věnován 100. výročí od vzniku Československa.

 

Projekt EDISON

Pod záštitou mezinárodní organizace AISEC se v naší škole uskutečnil projekt EDISON. Náplní tohoto projektu je návštěva studentů vysokých škol z celého světa v cizích zemích, tedy i v ČR. Na naší škole působili tři studenti: Yana z Ukrajiny, Teona z Gruzie a Jimmy z Číny. Během týdenní hospitace na naší škole seznámili stážisté naše školáky se svou domovskou zemí, tradicemi, kulturou a zvláštnostmi. Děti si na uvítanou s cizinci připravily krátké povídání o obci Písečná, o základní škole, zazpívaly dětskou písničku "Hello" v angličtině a také obecní a národní hymnu. Během týdne stážisté působili ve všech ročnících, zejména v hodinách anglického jazyka. Navštívili také kroužek angličtiny pro nejmenší. Spolu s družinou měli možnost zabruslit si s dětmi v Priessnitzových lázních v Jeseníku. V rámci hodin tělesné výchovy byli plavat na plaveckém bazéně v České Vsi. Poslední den tohoto projektu se uskutečnil v soutěžním duchu. Děti i stážisté připravili chlebíčky. Po vyhlášení vítězů každý ze stážistů prezentoval svoji zemi. Děti, učitelé, ale i starosta obce Ing. Jan Konečný se zaujetím poslouchali a vnímali všechny rozdílnosti mezi cizími a naší zemí. Dětem i stážistům se celotýdenní setkání líbilo. Pořídili si navzájem spoustu momentek a úsměvů, ale žáci se hlavně přiučili i novým anglickým slovíčkům.

 

Sportovec roku