Kroužky 2021/2022

Pondělí Sborový zpěv 13:00 - 13:45
  Keramika 13:00 - 15:00
     
Úterý Klub matematických a deskových her 12:50 - 13:35
  Aerobik - malí 13:00 - 13:45
  Aerobik - velcí 13:45 - 14:30
  Basketbal 15:00 - 16:00
     
Středa Angličtina pro nejmenší 12:00 - 12:45
     
Čtvrtek Akce školní družiny  
     
Pátek Sportovní kroužek 13:00 - 14:30
  Basketbal 15:00 - 16:00

 

Sborový zpěv

Vedoucí kroužku: Mgr. Soňa Jarošová

Zájmový útvar sborový zpěv existuje na naší škole od roku 2007. V letošním roce má 9 členů, žáků od 1. do 5. ročníku.  Zpěváci se scházejí každé pondělí od 13:00 do 13:45 hodin.

Náplní kroužku je práce s hlasem, především rozšiřování hlasového rozsahu, základy dynamického odstínění, nácvik správné artikulace a dýchání, rytmický doprovod a základy melodického doprovodu na Orffův instrumentář. Hlavním výstupem je pak nácvik písní od jednohlasých až k vícehlasým, a to obvykle formou kánonu, quodlibetu nebo spodního hlasu na základních harmonických funkcích.

Výsledky své práce mohou pak zpěváci ukázat v rámci různých vystoupení, například u příležitosti zahájení vánočních trhů či velikonoční výstavy, na školní akademii ke Dni matek nebo jako součást kulturního programu různých oslav.  

Touha pěkně si zazpívat provází člověka takřka od narození. Patří to k přirozeným lidským potřebám. Zpěv přináší radost a potěšení. A sborový zpěv navíc umožňuje dětem sdílet radost ze zpěvu s ostatními.

Po dlouhém covidovém období, kdy jsme nesměli zpívat, se v tomto školním roce 2021/2022 opět s chutí pustíme do práce.

 

Aerobik

Vedoucí kroužku: Mgr. Renáta Juříková

Rozdělení kroužku

Kroužek funguje již čtrnáctým rokem. Letos má aerobik 24 členů (21 dívek a 3 chlapci).

Je rozdělen na dvě skupiny:

  • mladší žákyně/žáci (1. + 2. ročník) vždy v úterý 13:00 – 13:45
  • starší žákyně/žáci (3., 4., 5. ročník) vždy v úterý 13:45 – 14:30

Děti se zde učí základní kroky aerobiku, správné držení těla, základy tance. Učí se poslouchat a vnímat hudbu, její melodii a rytmus, vyjádřit hudbu svým pocitem. Rozvíjí se jejich pohybové a hudební dovednosti a schopnosti. Při tanci využíváme různé pomůcky. Například křídla, hedvábné vějíře, stuhy, gymnastické míče, overbally, thera bandy, třásně, orientální penízkové šátky aj. Výstupem je vždy nacvičení taneční sestavy. Děti se s těmito tanečními sestavami účastní v průběhu školního roku různých vystoupení v obci i mimo obec.

Děti pohyb potřebují, v téhle době počítačů a kabelových televizí obzvlášť. Tento kroužek jim nabízí celou vyučovací hodinu pohybu. Když se to vezme v globálu, je to málo, ale třeba aerobik nebo tanec navnadí děti k tomu, aby cvičily doma či vyhledávaly pohyb v jiných kroužcích. Kroužek podporuje zdravý způsob života. Navíc! „Kdo si hraje, nezlobí.“

 

 

Angličtina pro nejmenší

Vedoucí kroužku: Mgr. Darja Deglovičová

V kroužku angličtiny pro nejmenší se scházíme každou středu ve 12:00 hod s žáky 1. a 2. ročníku. Ročníky se v kroužku střídají po 2 týdnech. Učíme se s dětmi cizí jazyk vnímat poslechem, pohybovými aktivitami a zábavnou formou. Prostřednictvím her, jako je bingo, pexeso, domino aj. se děti učí nenásilnou cestou poznávat cizí jazyk. Kroužek je zpestřen o pohybové a hudební aktivity. Děti se v kroužku angličtiny naučí základní slovíčka, která budou umět používat v jednoduchých větách. 

 

Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Dana Brašíková

Do kroužku jsou zařazeni žáci od 3. do 5. ročníku.

Kroužek pracuje pod Asociací školních sportovních klubů ČR.

Pracuje od 17. 9. 2021. V letošním školním roce se přihlásilo 30 dětí. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin a cvičí vždy v pátek. První skupina cvičí od 13:00 do 13:45 hodin, druhá skupina cvičí od 13:45 do 14:30 hodin.

Aktivity:

  • florbal
  • vybíjená klasická s pravidly
  • vybíjená – záchranka
  • dle zájmu fotbal
  • nově zařazeny aktivity k nácviku košíkové

 

Klub matematických a deskových her

Vedoucí kroužku: Mgr. Iva Drochýtková

Klub matematických a deskových her je určen pro žáky 3. - 5. ročníku. Letos jej navštěvuje 13 žáků. Věnujeme se zde rozvoji logického myšlení zábavnou formou pomocí různých her.  V letošním roce jsme se poprvé zapojili do turnaje v deskových hrách, který se uskuteční na konci dubna v Jeseníku.