I. pololetí 2019 - 2020

 

Úterý 1.10.2019 od 16.15 hod.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA 

Seznámení s novými p. učitelkami, se změnami ve školním řádu, s ŠVP, následujícími akcemi...Diskuze.

Srdečně vás všechny zveme.

 

Středa 2.10.2019 od 9 hod.

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

Pro přihlášené děti. Pod vedením Mgr. P. Škrobálka a Mgr. I. Raifové.

 

Úterý 8.10.2019 v dopoledních hodinách

TŮDLE NŮDLE ANEB ROŠŤAČÍME S DĚTMI

Návštěva SBD Jeseník.

Příjezd do MŠ bude kolem 11.35  a oběd se asi o půl hodiny protáhne.

Jízdné a vstupné - 60,- Kč - hrazeno z kultury.

 

Sobota 19.10.2019 od 9.30 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Pouze vybrané děti ze Sluníček.

 

Úterý 22.10.2019 od 9.00 hod. v MŠ

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

 Beseda s dětmi o zvířátkách s přednášejícími ze Státní veterinární správy.

 

Čtvrtek 24.10.2019 v dopoledních hodinách

KAMPAK JDETE PANE JEŽKU

Výukový program k podzimnímu tématu v DUZE Jeseník.

Odchod z MŠ na autobus v 8.00 hod. Svačinka v 7.30 hod.

Prosíme o nasušené pečivo pro zvířátka.

 

Čtvrtek 24.10.2019 od 15.30 hod.

"BOJOVKA" NA ZAHRADĚ

Podzimní akce na zahradě pro rodiče a děti ukončena táborákem s opékáním buřtů.

Plnění rozumových i fyzicky zdatných úkolů, spojené s přírodou kolem nás.

Na opékání si každý doneste vše, co opečené máte rádi. ( buřty, klobásky, chleba...)

Všichni jste srdečně zváni i vítáni.

 

 Pátek 29.11.2019

KOLEDOVÁNÍ U OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU

Zahájení adventního času zazpíváním koled a vánočních písní dětmi z MŠ i ZŠ.

Čas bude blíže upřesněn.

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................

 

II. pololetí 2018 -2019

 

Čtvrtek 18. 1.2019 od 16.00 hod.

BESEDA ŠKOLNÍ ZRALOSTI PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Beseda v MŠ s odborníky PPP Mgr. P. Škrobálkem  a Mgr. M. Raifovou o zralosti a potřebné připravenosti na vstup do ZŠ. Zveme všechny rodiče předškoláků a dětí ze II. třídy Sluníček.

 

II. akce k 70. výročí založení MŠ

 

Sobota 19.1.2019 od 15 hod. v KD Písečná

S KOUZLY KOLEM SVĚTA

Originální kouzelnické představení Divadla kouzel Pavla Kožíška z Prahy.

Zveme všechny rodiče s dětmi do 10 let nejen z Písečné.

Vstupné - děti 50,- Kč, dospělý 100,- Kč

Předprodej vstupenek zahájen v MŠ Písečná od 3.1.2019 od 13 - 16.00 hod.

 

Pondělí 28.1. - čtvrtek 31.1.2019

LYŽAŘSKÝ KURZ NA MIROSLAVI - ODVOLÁN Z DŮVODU VELKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ A ŽÁDNÉ DALŠÍ NABÍDKY NÁHRADNÍHO TERMÍNU

Pouze pro přihlášené děti proběhne lyžařský kurz na Miroslavi pod lyžařskou školou Profi H. Glombíčka. Cena za 4 denní výuku, půjčení celé lyžařské výbavy a malé svačinky - 1500,- Kč. Odjezd - 13.15 hod., návrat a předání dětí rodičům na parkovišti u mlýna cca. v 16.35 hod.

 

Úterý 26.2.2019 od 16. 15 hod 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Zhodnocení I. pololetí. Oslavy 70.výročí založení MŠ. Návrhy na celodenní výlet. Diskuze. Srdečně zveme všechny rodiče.

 

III. akce k 70. výročí založení MŠ

 

Úterý 5.3.2019 od 15.00. hod

KERAMIKA S RODIČI A DĚTMI

Výroba keramického dárku pro pozvané hosty k 70. výročí založení MŠ. Zveme všechny ochotné rodiče, kteří mají zájem se svými dětmi tvořit a vyrábět. Všichni jste srdečně zváni a děkujeme za vaši pomoc a podporu.

 

Pátek 22.3.2019 v dopoledních hodinách

VYNÁŠENÍ MORENY S DĚTMI ZE ZŠ

Rozloučení se zimou a uvítání jara průvodem po vsi s řehtačkami, chrastítky, zpěvem.

 

Pondělí 1.4.2019 od 8.hod.

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ S POZADÍM

 

Úterý 2.4.2019 od 15. hod

KERAMIKA S RODIČI A DĚTMI

Dokončení - glazování keramického dárku.

 

Úterý 23.4.2019 v dopoledních hodinách

NÁVŠTĚVA KINA POHODA V JESENÍKU

Shlédnutí výstavy ke Dni Země, ochrana přírody, třídění odpadků, názorné ukázky....

 

Sobota 11.5.2019 v KD

AKADEMIE KE DNI MATEK

 

Středa 15.5.2015 v dopoledních hodinách 

UKÁZKA DRAVCŮ A SEZNÁMENÍ S JEJICH ŽIVOTEM - ZRUŠENO Z DŮVODU NEPŘÍZNĚ POČASÍ

 

Středa 22.5.2019

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V SOUŽITÍ 2005 V MIKULOVICÍCH

Pásmo lidových písní a tanců - děti z Berušek. Taneční provedení na hudbu B.Smetany Vltava - děti ze Sluníček.

 

Pondělí 3.6.2019 v dopoledních hodinách

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ

 

Začátek týdenních oslav k 70. výročí založení MŠ

 

Sobota 8.6.2019, odjezd v 6.30 z obecního náměstí v Písečné

CELODENNÍ VÝLET DĚTÍ A RODIČŮ DO VYBRANÉ ZOO - DVŮR KRÁLOVÉ

 

Pondělí 10.6.2019 od 9. hod. v MŠ

PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA

Divadelní představení v MŠ Divadla D.Taraby, "vypravěče pohádek".

 

Úterý 11.6.2019 v 9.00 hod.

VÝLET DO JAVORNÍKU NA ZÁMEK - pouze Sluníčka

Projekt z EU, výlet zdarma, návrat na oběd.

 

Úterý 11.6.2019 od 16.15 hod. v KD

CESTA KOLEM SVĚTA ANEB HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO RYTMU

Interaktivní hudební show s drumbeny pro děti a rodiče pod vedením známého předního muzikoterapeuta Mgr. Z. Rollera.

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME NA JEDINEČNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK

 

Středa 12.6.2019 v dopoledních hodinách

O PEJSKOVI A KOČIČCE JAK PEKLI DORT

Canisterapeutické představení pod vedením Mgr. E. Martínkové pro děti z MŠ, pozvané seniory z domu Soužití 2005 Mikulovice a Babulky. Pohádka se živým pejskem i kočičkou. Společná prohlídka budovy MŠ a návštěva Cihelny s pohybovými aktivitami a domácí zmrzlinou I. Juránkové.

 

Čtvrtek 13.6.2019, odjezd v 6.30 hod. z parkoviště od mlýna 

VÝLET DO PSÍHO ÚTULKU VE SLEZSKÝCH PAVLOVICÍCH

Prodej vršků z PET lahví ve Vrbně p. Pradědem, předání finančního daru a pamlsků v útulku. Prosíme rodiče a děti o pamlsky, granulky a jiné dobrůtky pro zvířátka v útulku. Děti doveďte do MŠ mezi 6.00.- 6.15. Svačinku i pití budou mít zajištěné. Na oběd se vrátíme.

 

Pátek 14.6.2019 od 15.30 hod.

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vystoupení budoucích předškoláčků, pasování šerpami. Aktivity a tematické dílničky pod vedením šermířského spolku Jeseník na zahradě MŠ, v případě nepřízně počasí v KD Písečná.

 

Sobota 15.6.2019 od 10.hod.

A LÉTA BĚŽÍ ANEB VZPOMÍNKOVÝ DEN

Od 10. - 11.hod. - Den otevřených dveří pro širší veřejnost, od 11. hod. slavnostní přivítání pozvaných hostů, program dětí, vzpomínání bývalých pracovnic jeslí a MŠ, prohlídka fotodokumentace, pohoštění pro pozvané hosty.

 

 Středa 19.6.2019 v dopoledních hodinách Berušky i Sluníčka

VÝLET DO HEŘMANIC

Odjezd v 8.30 hod. Přiveďte všechny děti do MŠ do 7.20 hod. - svačinka. Na oběd se vrátíme.

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

I.pololetí 2018 - 2019

 

Úterý 25.9.2018 od 16.15 h.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

 

Středa 3.10.2018 od 9.00 h.

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Pod vedením Mgr. P.Škrobálka a Mgr. I. Raifové

 

Pátek 5.10.2018 v dopoledních hodinách

1.LEKCE PLAVÁNÍ NA BAZÉNU V ČESKÉ VSI  

Celkem 10 lekcí

 

Úterý 9.10.2018 od 9.00 h.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Beseda o ochraně zvířat

 

Pondělí 15.10.2018 v dopoledních hodinách

JÍZDA NA PONÍCÍCH NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MŠ

 

Úterý 16.10.2018 od 15.30 h.

I. akce k 70. výročí založení MŠ

MANDALOVÉ KOUZELNÉ ČAROVÁNÍ

tvoření společné mandaly z přírodnin pro rodiče a děti na zahradě MŠ

vysazení památného okrasného dubu

posezení u ohně s opékáním

 

Čtvrtek 18.10.2018 od 9.h.

DIVADLO I.POMOCI - JAK SNĚHULÁČEK ZÁCHRANÁŘ OŠETŘOVAL MEDVÍDKA POPLETU

 

Pátek 2.11.2018 od 8.30 h.

DIVADLO JESENÍK - PYŠNÁ PRINCEZNA

 

Pondělí 26.11.2018 od 9.h.

NÁVŠTĚVA VETERINÁŘKY PvDr. MAREČKOVÉ

Praktická ukázka na německém ovčákovi Roxy a přednáška jak pečovat o pejsky, kočky a jiná domácí zvířata.

 

Pátek 30.11.2018 od 15.30 h.

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ U OBECNÍHO STROMEČKU

Zpívání vánočních písní a koled, čekání na rozsvícení stromečku.

 

Středa 5.12.2018 od 9.h.

MIKULÁŠ V MŠ

Návštěva Mikuláše, andělů a čertů v MŠ. Zpívání vánočních koled, tanec s čerty i anděly, nadílka dětem.

 

Čtvrtek 13.12.2018 od 15.30 h.

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

 

Pondělí 17.12.2018 od 9.h.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Návštěva dětí ze ZŠ a čtení pohádek a příběhů.