Sportovní kroužek 2018/2019

V tomto školním roce kroužek přešel pod Asociaci školních sportovních klubů a bude probíhat po celý školní rok. V zimním období v tělocvičně nebo na sněhu.

Kroužek má 17 zapsaných členů, kteří se scházejí každý pátek na hřišti za školou nebo v tělocvičně. Hlavní náplní je jsou míčové hry, především vybíjená ve všech podobách, kde se žáci zdokonalují v hodu a chytání míče, dále je to oblíbený florbal, kde se učí zacházet s hokejkou. Méně se hraje fotbal, protože kroužek navštěvuje hodně děvčat, která nemají příliš v oblibě fotbal.

Další součástí je nácvik méně častých dovedností, jako je badminton, házení kroužků na cíl, softbal a jiné manipulace s drobným sportovním nářadím.

Součástí bude také celoroční soutěž ve vybíjené mezi družstvy.

Kroužek vede paní ředitelka Dana Brašíková