Vybudování odborné učebny informatiky a nové keramické dílny

Na začátku prázdnin se všichni rozjeli do různých koutů země či světa. Prázdniny jsou také časem, který využíváme k setkávání s našimi blízkými a kamarády nebo jen tak relaxujeme v klidném prostředí domova. Škola se v této době zdá být opuštěná, smutná a bez jakékoliv činnosti. Opak je však pravdou. Ve škole jsme nezaháleli ani o prázdninách. Během dvou prázdninových měsíců vytvořili šikovné ruce řemeslníků a IT techniků novou odbornou učebnu informatiky kompletně vybavenou moderní ICT technikou. Učebna je vybavena šestnácti notebooky s příslušenstvím, které se dají ukládat do nabíjecí skříně, dotykovou interaktivní tabulí s dataprojektorem a samozřejmě i novým nábytkem. Žáci se tedy v novém školním roce mohou těšit na práci v nové učebně. Tato učebna bude využívána nejen k výuce samotné informatiky a anglického jazyka, ale také při výuce digitální gramotnosti, která se prolíná napříč všemi předměty, neboť počítače jsou dnes potřeba v každém oboru. Celá tato učebna je financována v rámci MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko v projektu IROP v rámci Výzvy č.11, A5 Investice do vzdělávání III. A je financována z 95% z finančních prostředků EU. Tento projekt nezahrnuje pouze ICT vybavení. V rámci projektu IROP nám také na zahradě přibyly velké truhlíky, ve kterých budou žáci v rámci pracovních činností či ŠD pěstovat různé druhy bylinek.

Tímto bychom mohli skončit, ale všemu hezkému ještě není konec. Aby mohla vzniknout nová učebna informatiky, museli jsme vystěhovat keramickou dílnu, a protože jsme nechtěli, aby děti byly bez keramického kroužku, pomohli nám zástupci obce Písečná a díky obci nám na půdě vznikla nová krásná keramická dílna ještě větší než ta původní.

Obec se nestará pouze o školu, ale také o budovu mateřské školy. Letos proběhla ve školce rekonstrukce sklepních prostorů, které slouží jako prádelna. Zde se udělala sanace zdiva a další úpravy. Dále proběhla rekonstrukce podlah venkovních balkónů a položila se nová krytina na stříšku výklenku budovy. Udělala se celková rekonstrukce únikového venkovního schodiště a renovovaly se vnitřní prostory historické vstupní verandy.

Událo se toho opravdu hodně. Děkujeme všem, kteří se podíleli a společnými silami vybudovali něco krásného.

Mgr. Renáta Juříková, ředitelka ZŠ a MŠ

To top